طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گردشگری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
/ نویسندگان حمید ضرغام‌بروجنی، مریم صداقت., کتابنامه: ص. [۳۵۳] - ۳۸۴.
گردشگری در ایران؛ عملکردها و چالش‌ها ۱۳۷۹-‎۱۳۷۶
وحيد سينايي, کتابنامه‎۰ ص۰ [۱۹۴] - ‎۱۹۸؛ همچنين به صورت زيرنويس ;
گردشگری در جهان اسلام
[ويراستاران] نوئل اسکات، جعفر جعفري؛ مترجمين مهدي رمضان‌زاده‌لسبوئي، نازنين تبريزي، محمود حسن‌پور, عنوان اصلي: <.2010 ,Tourism in the Muslim world> کتابنامه: ص. [۳۶۷] - ‎۴۱۸ ;
گردشگری روستایی
نويسنده ريچارد، جوليا شارپلي؛ مترجمين رحمت‌اله منشي‌زاده، فاطمه نصيري, عنوان اصلي: Rural tourism: an introduction کتابنامه ;
گردشگری روستایی (مبانی برنامه‌ریزی و طرح‌های ساختاری)
تاليف محمد صالحي‌فرد, پشت جلد به انگليسي: Rural tourism planning & design structure واژه‌نامه کتابنامه : ص. ۲۸۵ - ‎۲۹۱؛ همچنين به صورت زيرنويس ;
گردشگری روستایی ایران
/ مولفین جعفر کریمی، محمدرضا محبوب‌فر., کتابنامه: ص. [۸۱۴] - ۸۱۶., کتابنامه: ص. [۸۱۴] - ۸۱۶
گردشگری ساحلی (ماهیت و مفاهیم)
نویسندگان میرنجف موسوی، حسن حکمت نیا، مهدی عبداله زاده؛ ویراستار علمی رسول ملکی نظام‌آباد.
گردشگری شهری
تاليف علي موحد, پشت جلد به انگليسي: A. Movahed. Erban Tourism کتابنامه: ص. [۲۲۵] - ‎۲۳۴ ;
گردشگری شهری
مولف محمدتقي رهنمايي؛ تهيه و تنظيم معاونت آموزشي پژوهشکده مديريت شهري و روستايي, کتابنامه: ص. ۱۳۴ - ‎۱۳۳ ;, رهنمايي، محمدتقي
گردشگری فرهنگی (ماهیت و مفاهیم)
میرنجف موسوی، علی باقری کشکولی.
گردشگری فرهنگی (ماهیت و مفاهیم)
ميرنجف موسوي، علي باقري کشکولي, کتابنامه: ص. ۳۰۷ - ‎۳۲۳. ;
گردشگری مذهبی ( مبانی،رویکردها و راهکارها )
/ مولف محمدحسین ایمانی‌خوشخو٬ مهدیه شهرابی‌فراهانی., کتابنامه به صورت زیرنویس.
گردشگری منابع آب
تاليف منوچهر جهانيان، زهرا نادعلي‌پور, پشت جلد به انگليسي: Water resources tourism کتابنامه: ص. ۱۸۱ - ‎۱۸۳ ;, جهانيان، منوچهر-نادعلي‌پور، زهرا
گردشگری و تنوع زیستی: <دستیابی به اهداف مشترک برای رسیدن به پایداری>
[سازمان جهاني جهانگردي]؛ ترجمه فرحناز ابراهيمي, عنوان اصلي: <[2010],Tourism and biodiversity : achieving common goals towards sustainability> ;
گردشگری و توسعه در جهان سوم
مولف جان لي؛ با ويراستاري جان بل و ديويد دراککيس، اسميت؛ مترجم عبدالرضا رکن‌الدين افتخاري، معصومه‌السادات صالحي امين؛ ويراستار فني حسين شکويي؛ ويراستار ادبي ابوالقاسم طارمي, عنوان اصلي: Tourism and development in the third world ;, جان لی
گردشگری و جهانی‌شدن
نويسندگان قهرمان رستمي، احمد پوراحمد، حميد هاديلو, واژه‌نامه نمايه کتابنامه: ص. [۲۵۱] - ‎۲۷۴ ;, رستمي، قهرمان-پوراحمد، احمد-هاديلو، حميد
گردشگری پایدار (روستایی و عشایری)
تاليف مجتبي قديري‌معصوم، عليرضا استعلاجي، معصومه پازکي, کتابنامه: ص. [۲۲۱] - ‎۲۳۰؛ همچنين به صورت زيرنويس واژه‌نامه ;
گردشگری پایدار روستایی؛ چشم انداز جهانی و ایران(موانع و راهکارها)
رحمت اله منشی زاده؛ جهانبخش علی پوریان، لیلا حبیبی, کتابنامه: ص. 216 - 219
گردشگری، دین و سفرهای معنوی
/ [ویراستار] دالن‌جی. تیموتی، دانیل‌اچ. السن, ‏‫عنوان اصلی: .Tourism, religion, and spiritual journeys, 2005 ‬‬, [ویراستار] دالن‌جی. تیموتی، دانیل‌اچ. السن؛ ترجمه محمد قلی‌‌پور، احسان مجیدی‌فرد.
گردن زرافه
نوشته فرانسيس هيچينگ ترجمه پوريا رضوي, عنوان اصلي: .The neck of the giraffe or where darwin went wrong ;
گردهم‌آيي خانوادگي: <نمايشنامه در دو پرده و شش صحنه>
تي. اس. اليوت؛ ترجمه‌ي هوشنگ اسدي, عنوان اصلي: ;
گرده‌افشاني و تشکيل ميوه
نويسندگان کارل جانس [و...ديگران]؛ برگردان از مجيد راحمي, واژه نامه کتابنامه ;

صفحه‌ها