طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کیفیت و ارزیابی کیفی آب آبیاری
[مولف] احمد غلامعلي‌زاده آهنگر, پشت جلد به انگليسي: کتابنامه: ص. [۱۱۰] - ‎۱۱۴ چاپ دوم ;
کیمیا خاتون: داستانی از شبستان مولانا
سعيده قدس, چاپ دوم: ‎۱۳۸۴ چاپ دهم: ‎۱۳۸۶ ;
کیمیا< بیماریهای تنفس: هاریسون ‎۲۰۰۸ و سسیل ‎۲۰۰۷>
به کوشش اميد رضائي، محمد کشوري, کتاب حاضر از سري کتب GOM است. کتاب حاضر خلاصه کتاب <"Harrison,s principles of internal medicine, 17 th ed, c2008"> و کتاب <"Andreoli and carpenter's cecil essentials of medicine, 7th ed, c2007 "> است. ;
کیمیاگر
پائولو کوالو؛ ترجمه ح. نعيمي, عنوان اصلي:Alquimista ;
کیمیاگر
پائولو کوئليو؛ برگردان آرش حجازي؛ نقاشي هاي رنگي [ مبيوس ] ؛ نقاشي هاي تک رنگ [ ماريودنيز], عنوان اصلي:O Alquimista چاپ سوم: ‎۱۳۸۰ ;
کیمیاگر
پائولو کوئيلو؛ ترجمه دل‌آرا قهرمان, عنوان اصلي: Alquimista = The alchemist ;
کیمیاگر
/پائولو کوئلیو, عنوان اصلی: Alquimista = The alchemist‬‭‭. چاپ شانزدهم ک‍ت‍اب‌ حاضر در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران‌ متفاوت م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌., پ‍ائ‍ول‍و ک‍وئ‍ل‍ی‍و؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ آرش‌ ح‍ج‍ازی‌.
کیمیاگر
/ بن جانسون, ‏‫عنوان اصلی:. The alchemist‬, ‏‫چاپ دوم: ۱۳۹۳.‬, بن جانسون ؛ [ترجمه] داود دانشور
کیمیاگر: افسانه ای در مورد پیروی از رویا
پائولو کوئيلو Paulo Coello ، ترجمه ناهيد ايران نژاد, عنوان اصلي: AlQuimista چاپ پنجم: ‎۵۷۳۱ چاپ پنجم: ‎۱۳۷۵ ;
کیمیاگران
بقلم حمزه سردادور, چاپ سوم: ‎۱۳۷۶ ;
کیمیاگران نقش: <زندگینامه داستانی هفت نقاش>
نوشته منيژه آرمين؛ ويراستار ژاله راستاني, پشت جلد به‌انگليسي:.Manijeh Armin. Image alchemists: the biography of seven Iranian painters عنوان ديگر: کيمياگران نقش: زندگي‌نامه داستاني علي‌اکبر صنعتي... جواد حميدي چاپ دوم ;
کیمیای سعادت
نوشته ابوحامد امام محمد غزالي طوسي (۴۵۰-‎۵۰۵ ه.ق) به‌کوشش حسين خديوجم
کیمیای سعادت
ابو حامد محمد غزالي طوسي؛ به‌کوشش حسين خديوجم, ج. ‎۱. <ربع عبادات و ربع معاملات>.- <ربع مهلکات و ربع منجيات>, ص. عنوان به انگليسي: چاپ سيزدهم: ‎۱۳۸۶ چاپ چهاردهم: ‎۱۳۸۷ ;
کیمیای سعادت
زين‌الدين ابوحامد غزالي طوسي، در سده پنجم هجري. از روي نسخه‌هاي مهم و کهنه کتابخانه‌هاي تهران [بتصحيح احمد آرام]
کیمیای سعادت: ترجمه طهاره‌ الاعراق ابوعلی مسکویه رازی
ميرزا ابوطالب زنجاني؛ مقدمه و تصحيح ابوالقاسم امامي, ص. ع. و مقدمه به‌انگليسي: (Kimiya-ye sa'adat (translation of Moskuyeh's Taharat-Al-A'raq کتابنامه: ص. [۲۸۹] - ‎۲۹۰; همچنين به‌صورت زيرنويس ;
کیمیای سعادت: نمونه عالی و کم‌نظیر نثر و شیوه نگارش اخلاق در سده پنجم هجری
زين‌الدين ابوحامد محمد غزالي‌طوسي؛ تصحيح احمد آرام, مطابق نسخه معتبر سده هشتم و مقابله با نسخه‌هاي مهم و کهنه کتابخانه‌هاي تهران چاپ يازدهم ;
کیمیای محبت: <یادنامه مرحوم شیخ رجبعلی خیاط (نکوکویان)>
محمد محمدي‌ري‌شهري, چاپ سوم کتابنامه: ص. [۳۱۳] - ‎۳۱۶؛ همچنين به صورت زيرنويس ;
کینانتروپومتری و راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی تمرین: آزمونها ، روش کار و داده‌ها
/[ویرایشگران] راجر استون و توماس ریلی, ‏‫عنوان اصلی:‭ Kinanthropometry and exercise physiology laboratory manual : tests, procedures and data,3rd ed,2009., مترجمین حیدر صادقی، صبا رحمتی، عباس فرجاد‌پزشک، لیلا نظری., مترجمین جلد دوم مهتاب معظمی، داوود محسنی‌نیا، مهدی خان‌بابازاده., جلد دوم کتاب تحت عنوان "راهنمای آزمایشگاهی کین‌آنتروپومتری و فیزیولوژی (آزمون‌ها، روش‌ها، اطلاعات و داده‌ها)" است., کتاب حاضر اولین بار تحت عنوان "راهنمای آزمایشگاه پیکرسنجی حرکتی و فیزیولوژی ورزشی(آزمون‌ها، مراحل اجرا و گردآوری داده‌ها)" با ترجمه وازگن میناسیان و محمد علی‌نژاد توسط انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی‏‫‬‬ در سال ۱۳۹۳ منتشر شده است., ج.۲ (چاپ اول: ۱۳۹۴)., کتابنامه.
کینز
ترجمه هوشنگ نهاوندي
کینز قدم اول
نويسنده پيتر پاگ؛ طراح کريس گارات؛ مترجم علي معظمي جهرمي, عنوان اصلي: Keynes for beginners چاپ دوم: ‎۱۳۸۰ ;
کینز و پس از کینز، مسایل اقتصادی سالهای پس از جنگ
مايکل استوارت؛ ترجمه:عبدالرحمن صدريه, عنوان اصلي:.Keynes and after کتاب باعنوان"کينز"توسط مترجم ديگري نيزدرسال ‎۱۳۴۹،منتشرشده است. ;
کینز: اقتصاد خروج از رکود
/ پیتر تمین و دیوید واینز, ‏‫عنوان اصلي: Keynes : useful economics for the world economy , 2014‭., عنوان دیگر: اقتصاد خروج از رکود., کتابنامه: ص. [۱۹۵] - ۱۹۶., پیتر تمین و دیوید واینز
کینزیولوژی
/ کارول آ. اوتیز, ‏‫عنوان اصلی:‌‫‬‭Kinesiology : the mechanics and pathomechanics of human movement, 2nd. ed, c2009.‬‬, کتاب حاضر قبلا تحت عنوان"‏‫حرکت‌شناسی مکانیک و پاتو‌مکانیک حرکت انسان" ترجمه و منتشر شده است., کتابنامه.

صفحه‌ها