طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کیش گم کردگان
اثر حسن کريم پور
کیش، نگاهی دیگر
/ عکاس، تدوین و ترجمه رضا جمشیدی., فارسی - انگلیسی., ‏‫پشت جلد به انگلیسی : Reza Jamshidi.Kish another pathway‭., 1, عکاس، تدوین و ترجمه رضا جمشیدی
کیفر آتش (برج بابل)
الياس کانتي؛ ترجمه سروش حبيبي, عنوان اصلي: < 1976 ,Die blendung Roman, c1935> چاپ دوم: ‎۱۳۸۶ چاپ سوم: ‎۱۳۹۳ ;
کیفر شناسی
برنار بولک؛ ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي به ضميمه آيين‌نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور, ص ‎۰ ع ‎۰ به فرانسه ۰ .....Bernard Bouloc penologie کتابنامه : ص ۰ ۱۷۹ - ۱۹۰ ‎۰ ;
کیفر شناسی
تاليف جاويد صالحي, کتابنامه ‎۰ ;
کیفرشناسی
برنار بولک؛ ترجمه علي‌حسين نجفي ابرندآبادي, عنوان اصلي: Penologie کتابنامه: ص. ۲۰۳- ‎۲۰۲ چاپ هشتم: ‎۱۳۸۷ ;
کیفرشناسی و دیدگاه‌های جدید
تاليف جاويد صلاحي, پشت جلد به انگليسي: Penology کتابنامه: ص.[۳۶۴] - ‎۳۶۸؛ همچنين به‌صورت زيرنويس ;
کیفرشناسی: <تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی>
علي صفاري, پشت جلد به انگليسي: ...Penology: developments, theoretical چاپ هشتم کتابنامه: ص.[۲۷۵] - ‎۲۸۶؛ همچنين به صورت زيرنويس ;
کیفرشناسی: تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی
مولف علي صفاري, پشت جلد به انگليسي:. ...A. Saffary. Penology چاپ نهم. کتابنامه: ص. ۲۶۹ - ‎۲۸۰ ؛ همچنين به صورت زيرنويس. ;
کیفرشناسی: تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی
علي صفاري, پشت جلد به انگليسي: ...Penology: developments, theoretical کتابنامه: ص.[۲۵۷] - ‎۲۶۸؛ همچنين به صورت زيرنويس ;
کیفیات ذهنی و برهان معرفت
مایکل تای، مارتینه نیدا- روملین؛ ترجمه یاسر پور اسماعیل.
کیفیت آب در آبیاری
[شينبرگ و اوستر]؛ ترجمه امين عليزاده, عنوان اصلي: چاپ ششم واژه‌نامه کتابنامه: ص. [۸۹] - ‎۹۳ ;
کیفیت آب در آبیاری
شينبرگ [و] اوستر؛ ترجمه و تدوين از امين عليزاده, مطالب اين کتاب ترجمه‌اي است از بولتن شماره ‎۲ مرکز بين‌المللي اطلاعات آبياري، که تحت عنوان " کيفيت آب در آبياري " به چاپ رسيده‌است. عنوان اصلي :.Quality of Irrigation ;
کیفیت در آموزش عالی
محمد يمني دوزي سرخابي, نمايه کتابنامه ;
کیفیت در آموزش و پرورش: برخی از مسائل و موضوعات در مدارس و اجتماعات آنها
نويسندگان م. رابسن، ر. ماتيوز؛ ترجمه عربعلي رضايي, عنوان به‌انگليسي:Quality in Education کتابنامه: ص. [۹۱] - ‎۹۳ ;
کیفیت زندگی
محمدابراهيم باستاني پاريزي [و ديگران] ، زيرنظر احسان نراقي
کیفیت زندگی و سالمندان
نوشته جان بوند، لين کورنر؛ مترجم حسين محققي‌کمال, عنوان اصلي: <2004 ,Quality of life and older people> کتابنامه: ص.[۱۵۵] - ‎۱۷۴؛ همچنين به‌صورت زيرنويس ;
کیفیت زندگی و شاخص خوش‌بختی و چند مقاله
مولف شهيندخت خوارزمي, کتابنامه ;
کیفیت زندگی کاری و بهبود رفتار سازمانی
داود سلماني, واژه‌نامه کتابنامه: ص. ۲۰۸ - ‎۲۰۹؛ همچنين به‌صورت زيرنويس ;
کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی
/ مولف جواد ظفری‌راد., ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭ J. Zafari rad. Quality of work life and burnout., کتابنامه: ص.۱۲۴ - ۱۳۶.
کیفیت زندگی کاری: <ضرورت بالندگی کارکنان در سازمان‌ها>
مولفين محمدحسن پرداختچي، محمد قهرماني، ياسر گلدوست‌جويباري, کتابنامه: ص. [۲۲۳] - ‎۲۲۷ ;
کیفیت نرم افزار
/ تالیف و تدوین ناصر مدیری، کسری صدر رفیع، صدیقه آهنگری., کتابنامه., مولف ناصر مدیری، کسری صدر رفیع، صدیقه آهنگری

صفحه‌ها