طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزارش‌هایی از انقلاب مشروطیت ایران
محمدامين رسول‌زاده؛ ترجمه رحيم رئيس‌نيا, مجموعه حاضر ترجمه مقالاتي است که مولف براي درج در روزنامه ترقي تهيه کرده است کتابنامه به صورت زيرنويس ;
گزاره گرایی ( اکسپرسیونیسم) در ادبیات نمایشی
فرهاد ناظرزاده کرماني همراه‌با ترجمه نمايشنامه‌اي نمونه‌ميمون‌پشمالو۱۹۲۲ the hairy ape نوشته يوجين‌اونيل۱۹۵۳-۱۹۸۸ eugene o neill, ص. ع. به انگلسيسي:.Farhad Nazerzadeh kermani expressionism in drame ;
گزاره‌هاي اخلاقي <از سقراط تا علامه طباطبايي>
سلسله دروس محمد سند؛ نگارش مصطفي اسکندري, کتاب حاضر تقريري از درسهاي استاد محمد سند است که به‌زبان عربي بيان گرديده و با اضافات تکميلي به‌زبان فارسي تحرير شده است ص. ع. به‌انگليسي: نمايه کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;
گزاره‌های منفرد: <"بررسی انتقادی شعر امروز ایران">
علي باباچاهي, پشت جلد به‌انگليسي:Ali Babachahi. Separate articles: a critical study of the contemporary persian poetry کتابنامه به صورت زيرنويس ;
گزاره‌هایی در ادبیات معاصر ایران (داستان): <پیشامدرن، مدرن، پسامدرن>
تاليف علي تسليمي, کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;
گزاه ای از بخشی از قرآن کریم تفسیر شنقشی
1, به اهتمام و تصحيح محمد جعفر ياحقي
گزند دلبستگی: <نامه‌هائی که در اجتماعی خاص فراهم آمده و برای عبرت دیگران انتشار یافته است>
نوشته کودرلودو لاکلو؛ ترجمه عبدالله توکل؛ مقدمه از آندره مالرو، اميل دار
گزنفون ، بازگشت ده هزار یونانی
نوشته جفري هاوس هولد؛ ترجمه منوچهر اميري, عنوان اصلي: ;
گزيده آثار استاد اصغر شعرباف: گره و کاربندي
1, اصغرشعرباف، به اهتمام مهدي مکي نژاد
گزيده آثار مينياتور سوسن قائم‌مقام
1, طراحي سوسن قائم‌مقام، کامران صالحي؛ مقدمه علي دهباشي, فارسي - انگليسي ص. ع. به انگليسي: ;
گزيده آثار ژازه تباتبايي
1, مترجم احمد کريمي؛ تدوين يلدا زينعلي, ج. ‎۱. <مرغ نه آدم نه> .-- ج. ‎۲. <سفري در کهکشان رنگها> .-- ج. ‎۳. <رنگ اسپانيا> .-- ج. ‎۴. <شعر آهن>.-- ج. ‎۵. <سفري در کهکشان مذاب>, فارسي - انگليسي ص. ع. به‌انگليسي:Selected works of Jazeh tabatabai: neither bird nor human ج. ‎۴. و ‎۵. (چاپ اول: ‎۱۳۸۳) ;
گزيده آمار آتش نشاني شهرهاي کشور درسال ‎۱۳۷۷
1, مجري وزارت کشور، دبيرخانه ستاد هماهنگي امور ايمني و آتش نشاني کشور؛ تدوين مجيد عبدالهي، حبيب راضي
گزيده آمار و اطلاعات اقتصادي و اجتماعي ‎۴۰ سال کشور
1, رياست جمهوري، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي مرکز آمار ايران
گزيده ادبيات معاصر: مجموعه شعر
سيميندخت وحيدي, پشت جلد به‌انگليسي:Simindokht Vahidi: contemporary Iranian Literature selected poems ;
گزيده اسناد اولتيماتوم روسيه به ايران
گردآوري و تنظيم سعيد ميرمحمد صادقي؛ [براي] مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسي, ص. ع. به‌انگليسي: کتابنامه ;
گزيده اسناد درياي خزر و مناطق شمالي ايران در جنگ جهاني اول
1, واحد نشر اسناد [دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي]؛ به‌کوشش محمدنادر نصيري مقدم, بها: ‎۱۷۳۰۰ ريال. ص. ع. به‌انگليسي:.Mohammad Nader Nassiri Moghaddam. Selected documents of the Caspian sea and the northern regions of Iran during world war I کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;
گزيده اسناد درياي خزر و مناطق شمالي ايران در جنگ جهاني دوم
1, به کوشش مينا ظهيرنژاد ارشادي؛ [براي] دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي, ‎۱۵۰۰۰ ريال. پشت جلد به‌انگليسي:.Mina Zahir Nezhad Ershadi. Selected documents of the Caspian sea and ... World War II کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;
گزيده اسناد دفاتر اسناد رسمي
1, تاليف احسان‌ا... پيرداده بيرانوند, کتابنامه: ص. ‎۱۱۳ ;

صفحه‌ها