طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزارش بررسي و شناخت نظام‌اداري کشور
تهيه و تنظيم سازمان اموراداري و استخدامي کشور, کتابنامه: ج.‎۱ ص.: [۱۳۲]- ‎۱۳۳ ;
گزارش برنامه‌ها و عملکرد بنياد ملي نخبگان ۱۳۸۹-‎۱۳۸۶
1, تهيه و تنظيم دفتر رياست بنياد ملي نخبگان
گزارش به خاک یونان
نيکوس کازانتزاکيس؛ ترجمه صالح حسيني, چاپ پنجم ;
گزارش به خاک یونان
( نوشته ) نيکوس کازانتزاکيس ترجمه صالح حسيني, عنوان به انگليسي ۰ Report to Grecol ;
گزارش بودجه سال ‎۱۳۸۷ کل کشور: اهداف، گرايش‌ها، منابع و مصارف
1, معاونت نظارت راهبردي، دفتر نظارت بودجه
گزارش بودجه سال ‎۱۳۹۰ کل کشور: <اهداف، گرايش‌ها، منابع و مصارف>
1, معاونت نظارت راهبردي، دفتر نظارت بودجه, کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;
گزارش بودجه سال ‎۱۳۹۱ کل کشور: اهداف، گرايش‌ها، منابع و مصارف
1, معاونت نظارت راهبردي امور نظارت بودجه سرمايه‌اي
گزارش بودجه سال ‎۱۳۹۲ کل کشور: اهداف، گرايش‌ها، منابع و مصارف
1, معاونت نظارت راهبردي امور نظارت بودجه سرمايه‌اي
گزارش بودجه سال‎۱۳۸۸ کل کشور: اهداف، گرايش‌ها، منابع و مصارف
1, معاونت نظارت راهبردي، دفتر نظارت بودجه
گزارش بودجه سال‎۱۳۸۹ کل کشور: اهداف، گرايش‌ها، منابع و مصارف
1, معاونت نظارت راهبردي، دفتر نظارت بودجه, کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;
گزارش تجارب بين‌المللي در پيگيري بيانيه پکن
1, گروه محققان مستقل مسائل زنان ايران؛ سرپرست مطالعه اعظم خاتم؛ ترجمه و تلخيص شهلا اعزازي، اکرم خاتم
گزارش تحلیلی آزادسازی و عملکرد اقتصادی
مرکز هم‌انديشي براي توسعه بخش خصوصي اتاق بازرگاني، صنايع ، معادن و کشاورزي تهران؛ مسئول پروژه موسي غني‌نژاد, کتابنامه ;
گزارش تحلیلی یک مورد هیستری
[زيگموند فرويد]؛ ترجمه آرش اميني, پشت جلد به انگليسي: Sigmund Freud A case of Hysteria کتابنامه ;
گزارش تفضيلي همايش زن و سينما، ‎۲۶ و‎۲۷ دي ماه ‎۱۳۷۸
برگزار کننده همايش شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان؛ دبير همايش بتول محتشمي، تهيه و تنظيم گزارش دبيرخانه همايش
گزارش تلفيق طرح کالبدي ملي ايران
1, وزارت مسکن و شهرسازي، واحد شهرسازي و معماري, بالاي صفحه عنوان: طرح کالبدي ملي ايران کتابنامه بصورت زيرنويس ;
گزارش توسعه انساني سال ‎۲۰۰۳
1, [برنامه توسعه سازمان ملل متحد] ؛ ترجمه معاونت بررسي ونظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام, چاپ قبلي: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور. معاونت امور اجتماعي، ‎۱۳۸۲ (در ‎۴۲۰ ص.) ;
گزارش توسعه انساني ۱۹۹۲- ‎۱۹۹۳، جدولها
1, برنامه عمران سازمان ملل متحد؛ مترجمان علي حبيي، علي حياتي
گزارش توسعه انساني ۲۰۰۸ / ‎۲۰۰۷ <مبارزه با تغييرات آب و هوايي: برنامه توسعه سازمان ملل متحد>
[مولف سون - ليند کوئيست]؛ ترجمه محمد حسن فطرس، جواد براتي, کتابنامه ;
گزارش توسعه انساني ‎۱۹۹۴ ( جدولها و گزيده‌هائي از متن)
1, برنامه توسعه سازمان ملل متحد؛ مترجم قدرت‌الله معمارزاده, عنوان اصلي:Human Development Report ;
گزارش توسعه انساني ‎۱۹۹۶
1, برگردان از محمدحسين ملايري
گزارش جامع سمينار کاربرد ميوه بلوط در تغذيه دام و صنايع ياسوج ۲۸-‎۲۹مهرماه ‎۱۳۶۱
گردآوري و تنظيم:مهرداد بيگي.باهمکاري و نظارت بخش کشاورزي و روابطعمومي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مرکز شيراز, کتابنامه:ص. ۲۰۷-‎۲۱۱. ;
گزارش جامع طرح سراسري رويت هلال ماههاي قمري براي ايران
محمد باقري، محمدرضا صياد، حسن طارمي راد [براي] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت پژوهشي و آموزشي، مرکز پژوهشهاي بنيادي, کتاب هاي اهدائي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۶۰۶۶

صفحه‌ها