طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزارش اطلس منابع آب ايران ( تهران ) وزارت نيرو معاونت بهره برداري ومديريت منابع آب دفتر برنامه ريزي و مطالعات منابع آب تلفيق
1, مندرجات .ـج ‎۱ـ هيدرولوژي ـ ج ‎۲ـ هيدروژئولوژي اطلس منابع آب ايران ( تهران ) وزارت نيرو معاونت بهره برداري و مديريت منابع آب دفتر برنامه ريزي و مطالعات منابع آب تلفيق مطالعات ، ‎۱.۱۳۶۹ج ، بدون شماره گذاري .
گزارش آراي ديوان داوري دعاوي ايران - ايالات متحده
1, [گردآورنده رياست جمهوري، معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار]؛ تصحيح و تنظيم علي ماروسي؛ بازنگري محمدحسين زاهدين‌لباف... [و ديگران], مندرجات: ج.‎۱. <انعقاد بيانيه‌هاي الجزاير، قواعد رسيدگي ديوان، صلاحيت ديوان، اجراي احکام و تصميمات...>.- ج.‎۲. <پرونده‌هاي گروه الف: موضوع بندهاي ‎۱۶ و ‎۱۷ بيانيه عمومي الجزاير و بند ‎۴ ماده ‎۶ حل و فصل ادعاها>.- ج. ‎۳. <پرونده‌هاي گروه ب>.- ج. ‎۴. <آراي صادرشده در سال هاي ۱۹۸۳- ‎۱۹۸۲>.- ج. ‎۵. <احکام صادره از دي ماه ‎۱۳۶۲ تا دي ماه ‎۱۳۶۴ (زانويه ‎۱۹۸۴ تا دسامبر ‎۱۹۸۵ ميلادي).- ج. ‎۷. <احکام صادره توسط ديوان از ارديبهشت ‎۱۳۶۵ تا ارديبهشت ‎۱۳۶۶ (مه ‎۱۹۸۶ - مه ‎۱۹۸۷), ج. ‎۳ . چاپ؟ : ‎۱۳۹۱ ج. ‎۴ . چاپ؟ : ‎۱۳۹۲ ;
گزارش اجراي ماده ‎۱۵۸ قانون برنامه سوم توسعه "۱۳۸۳ - ‎۱۳۷۹"
مرکز امور مشترک زنان، معاونت طرح و برنامه, کتابنامه: ص. ‎۱۶۴ ;
گزارش ارزيابي ساليانه صندوق‌هاي بازنشستگي، بازماندگان و از کارافتادگي ( سال ‎۲۰۰۸)
1, تهيه کننده هيات امناي صندوقهاي اماني بيمه بازنشستگي و بازماندگان و بيمه از کار افتادگي؛ ترجمه حسين بهزادي، مرتضي شکوري؛ [براي] واحد تحقيقات و مطالعات بيمه‌اي موسسه حسابرسي صندوق بازنشستگان کشوري
گزارش اصلاحی در رویه دادگاه‌ها
/مولف گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش., مولف گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش
گزارش اقتصاد شهري و شهرداري‌ها سال ‎۱۳۸۱
1, تهيه کننده سازمان شهرداريهاي کشور، معاونت برنامه‌ريزي و توسعه، دفتر امور اقتصادي و سرمايه‌گذاري, کتابنامه ;
گزارش اقتصادي - اجتماعي استان چهار محال و بختياري
عنوان روي جلد: گزارش عملکرد گذشته و وضع موجود بخش‌هاي اقتصادي -اجتماعي - فرهنگي استان چهارمحال و بختياري ;
گزارش اقتصادي - اجتماعي استان کرمانشاه سال ‎۱۳۷۳
1, تهيه شده در : معاونت برنامه ريزي و هماهنگي, کتابنامه به‌صورت زيرنويس . ;
گزارش اقتصادي - اجتماعي استان کرمانشاه سال ‎۱۳۷۴
تهيه و تنظيم معاونت هماهنگي و برنامه‌ريزي سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه؛ زيرنظر عبدالمجيد واحدي, عنوان ديگر: گزارش اقتصادي - اجتماعي استان کرمانشاه در سال ‎۱۳۷۴. کتابناه به‌صورت زيرنويس ;
گزارش اقتصادي سال ‎۱۳۸۴ و نظارت بر عملکرد سال اول برنامه چهارم توسعه
1, معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي, مندرجات: ج. ‎۱. <حوزه‌هاي فرابخشي>.- ج. ‎۲. <حوزه‌هاي فرابخشي (‎۱)>.- ج. ‎۳. <حوزه‌هاي فرابخشي (‎۲)>, پشت جلد به انگليسي: ...Economic report ;
گزارش اقتصادي و ترازنامه سال .....
1, بانک مرکزي ايران, سالانه عنوان قبلي: ۱۳۴۰ - ‎۱۳۵۴: گزارش ساليانه و ترازنامه بانک در پايان اسفند ۱۳۳۹ - ‎۱۳۵۳ عنوان با تغيير مختصر گزارش سال ‎۱۳۷۰ - ، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، اداره بررسيهاي اقتصادي ;
گزارش اقتصادی، ‎۱۳۶۱ -
1, معاونت امور اقتصادي، دفتر اقتصاد کلان, از سال ‎۱۳۶۳ تا ‎۱۳۶۷ توسط وزارت برنامه و بودجه دفتر اقتصاد کلان تهيه شده است. دنباله "<گزارش اوضاع اقتصادي کشور>" ‎۰ ;
گزارش اقدامات عمراني و اقتصادي سال ‎۱۳۵۰ در استان آذربايجان غربي
1, باهتمام عليمحمد خيامي [و ديگران]؛ تهيه و تنظيم استانداري آذربايجان شرقي
گزارش اولين سمينار سياستهاي پولي و ارزي
تهيه‌کنندگان موسسه تحقيقات پولي و بانکي, کتابنامه. ;
گزارش اولين کنگره انجمن اقتصاددانان ايران ‎۲۹ دي- ‎۱ بهمن ماه ‎۱۳۵۳
تهيه کننده علي رشيدي, عنوان پشت جلد به انگليسي:.Proceedings of the first congress of the Iranian Economic Association کتابنامه بصورت زيرنويس. ;
گزارش ايران‌شناسي
تهيه و تدوين روابط عمومي بنياد ايران شناسي, فهرست نويسي بر اساس گزارش شانزدهم ;
گزارش ایران : قاجاریه و مشروطیت
(نوشته) مخبرالسلطنه هدايت.مقدمه از سعيد وزيري، باهتمام محمدعلي صوتي, اين کتاب منتخبي است از کتاب گزارش ايران که شامل بخش گزارش دوره قاجار،مشروطيت از جلد سوم و چهارم است. ;
گزارش ایران به سال ‎۱۳۰۵ ق. ‎۱۸۸۷م
از يک سياح روس؛ ترجمه عبدالله؛ به‌اهتمام محمدرضا نصيري, کتابنامه بصورت زيرنويس. ;
گزارش بازديد کارشناسان يونيسف از آموزش و پرورش استثنايي در ايران
روي مک کانکي ، برايان اتوله ؛ مترجمين سعيد حسن زاده ، محبوبه فرهادي, ص . ع . به انگليسي : .Ray McGonkey A report to special education and UNICEF , Iran کتابنامه ;
گزارش بازنگري ساختار کلان و تفصيلي دفتر مرکزي کميته‌ي امداد امام خميني (ره)
1, مدير پروژه عباس پاليزبان، کارشناس مسئول پروژه عباس همتي؛ مرکز برنامه‌ريزي و فناوري اطلاعات. دفتر تشکيلات و بهبود روش‌ها

صفحه‌ها