طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : دانشجویان ورودی جدید حدود 20 مهر ( پس از تکمیل شدن مراحل ثبت نامشان در سامانه گلستان ) به صورت اتوماتیک عضو کتابخانه خواهند شد و نیازی به ثبت نام ندارند.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کيفر سرقت در قوانين جزائي اسلام
محمد تقي رهبر, کتابنامه. ;
کيفر شناسي
کتابنامه ‎۰ ;
کيفر کردار يا قانون مجازات
نوشته محمدتقي مقدم
کيفرشناسي
برنار بولک؛ ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي, عنوان اصلي: 1991 ,Penologie کتابنامه ;
کيفرشناسي نوين يا کيفرهاي اجتماعي (تجربه‌ي ايران و دنياي معاصر)
ترجمه و تحقيق محمدرضا گودرزي بروجردي، ليلا مقدادي, کتابنامه ;
کيفيت آب براي کشاورزي
آر. اس. آيرز، دي. دبليو. وست کات؛ ترجمه شاپور حاج رسوليها, عنوان اصلي: Water quality for agriculture کتابنامه: ص. [۲۳۹] - ‎۲۵۵ ;
کيفيت آب براي کشاورزي
تاليف ر.س.آيرز ( و ) د. و . وست کات ترجمه شاپور حاج رسوليها, اين کتاب توسط سازمان خواربار و کشاورزي وابسته به سازمان ملل متحد تهيه شده است . عنوان اصلي: .Wotert quality for agriculture کتابنامه : ص . ( ‎۱۲۳ )د - ‎۱۳۷ . ;
کيفيت آب در آبياري
شينبرگ [و] اوستر؛ ترجمه و تدوين از امين عليزاده, مطالب اين کتاب ترجمه‌اي است از بولتن شماره ‎۲ مرکز بين‌المللي اطلاعات آبياري، که تحت عنوان " کيفيت آب در آبياري " به چاپ رسيده‌است. عنوان اصلي :.Quality of Irrigation ;
کيفيت آب رودخانه هاي ايران
1, مندرجات : ج ‎۱. حوضه آبريز درياي مازندران . ج ‎۲. حوضه آبريز خليج فارس ج ‎۳. حوضه آبريز درياچه رضائيه و مرکزي ., پشت عنوان به انگليسي :.Quality of surface waters of Iran ;
کيميا
به‌اهتمام احمد بهشتي شيرازي, کتاب هاي اهدائي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۷۱۷۲
کيميا <بيماري‌هاي غدد هاريسون ‎۲۰۰۸ و سسيل ‎۲۰۰۷>
تاليف اميد رضائي, کتاب حاضر بر اساس کتاب" <اصول طب داخلي هريسون 2008 ,Harrison's principles of internal medicine, 17th.ed >" و کتاب"< مباني طب داخلي سسيل 2007 ,Andreoli and carpener's cecil essentials of meclicine, 7th. ed "> است. ;
کيميا و عرفان در سرزمين اسلام
نويسنده پيير لوري؛ مترجمان زينب پودينه آقايي، رضا کوهکن, عنوان اصلي: .2003 , نمايه کتابنامه ;
کيميا: <دفتري در ادبيات و هنر و عرفان>
به اهتمام احمد بهشتي‌شيرازي, چاپ اول (جلد ششم): ‎۱۳۸۴ کتابنامه ;
کيميا: <علم جهان، علم جان>
تيتوس بورکهارت؛ ترجمه گلناز رعدي آذرخشي، پروين فرامرزي, عنوان اصلي: کتابنامه: ص. [۲۳۷] - ‎۲۳۸؛ همچنين به صورت زيرنويس چاپ دوم: ‎۱۳۸۹ ;
کيمياي آزادي؛ دفاعيات اکبر گنجي در دادگاه کنفرانس برلين
اکبر گنجي, عنوان به انگليسي: Elixir of freedom Akbar Ganji,s defence at the Berlin Conference Trial کتابنامه بصورت زيرنويس ;, ۰
کيمياي سعادت
امام محمد غزالي؛ به سعي و اهتمام پروين قائمي, چاپ پنجم ;
کيمياي سعادت
زين‌الدين ابوحامد غزالي طوسي، در سده پنجم هجري. از روي نسخه‌هاي مهم و کهنه کتابخانه‌هاي تهران [بتصحيح احمد آرام], کتاب هاي اهدائي دکتر بهرون ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۳۴۲۳
کيمياي سعادت
ابو حامد محمد غزالي طوسي؛ به‌کوشش حسين خديوجم, چاپ سوم کتاب هاي اهدايي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۶۵۳۶ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۶۵۳۷
کيمياي سعادت با مقدمه مشتمل بر:شرح احوال وآثار و عقايد و نظرات اجتماعي ،علمي و فلسفي غزالي...
نگارش زين الدين ابو حامد محمد بن محمد غزالي ؛ بقلم محمد عباسي, کتاب هاي اهدائي دکتر بهرون ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۲۴۵۴
کيمياي محبت: <يادنامه مرحوم شيخ رجبعلي خياط (نکوکويان)>
محمد محمدي‌ري‌شهري, چاپ نهم کتابنامه: ص. [۳۱۳] - ‎۳۱۶؛ همچنين به صورت زيرنويس کتاب هاي اهدائي دکتر بهرون ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۲۲۹۶
کيمياي معرفت: ميرزا عبدالله و شيخ جعفر مجتهدي (دو نابغه جاويد يک خاندان بزرگ)
کريم فيضي، حميد مجتهدي, کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;
کيمياگر
اثر پائولو کوئليو؛ ترجمه مرتضي سعيدي تبار, عنوان اصلي:O Alquimista چاپ دوم ;
کيمياگري معرفت (زندگاني و گفته‌ها و انديشه‌هاي ذوالنون)
فريدالدين رادمهر, نمايه کتابنامه: ص. [۵۴۹] - ‎۵۶۵؛ همچنين به صورت زيرنويس ;

صفحه‌ها