طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کودک اتیست یا بیگانه نهائی؛ کتابی برای خانواده‌ها شیوه‌ای انقلابی در درمان آسیب‌های مغزی
نويسنده: کارل دلاکاتو؛ ترجمه و تاليف محمدرضا فتاحي, عنوان اصلي:The ultimate stranger the autistic child. A revolutionary approach ;
کودک استثنايي در مدرسه عادي
نويسنده لي براتلند نيلسن؛ ترجمه و توضيح غلامعلي افروز، محمود ميرنسب, کتاب هاي اهدائي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۴۶۰
کودک استثنايي در مدرسه عادي
نويسنده لي براتلند نيلسن؛ ترجمه و توضيح غلامعلي افروز، محمود ميرنسب, عنوان اصلي: کتابنامه: ص. ۲۳۱ - ‎۲۵۹ ;
کودک استثنایی
/ تالیف ایلن آلن، گلینیس کودری, ‏‫عنوان اصلی:The Exceptional child : inclusion in early childhood education, 8th ed,2013‭., واژه‌نامه. 
کودک استثنایی کیست؟
ترجمه و تاليف زاهد حسيني, مندرجات: ج. ‎۱. <مقدمه و کودک استثنايي از نظر عقلانيج>. ج‎۲. <کودک استثنايي از نظر جسماني>. ج. ‎۳. <کودک استثنايي از نظر عاطفي و چند استثنايي>
کودک ایرانشناس: چند شهر و چند قصه
نويسنده مجيد پروانه پور؛ تصويرگر و طراح گرافيک ناهيد کاظمي., ج.‎۱. قالي بپر ما را ببر به تهران.- ج.‎۲. گنبد طلا، دوستان ناقلا.- ج.‎۳. ماهي سياه کوچولوي اصفهاني.- ج.‎۴. يزد و تابستون با بچه هاي شيطون.- ج.‎۵. فالوده شيرازي براي دختر تهراني., شابک: 4-77-6920-964-978، ‎۴۵۰۰۰ ريال. گروه سني: ب، ج. مجموعه کودک ايرانشناس: چند شهر و چند قصه داراي يک لوح فشرده ميباشد. فاپا.
کودک باهوش: <بازی و ورزش>
تاليف مرتضي طاهري، الهه عرب‌عامري، حماسه خاني‌پور, کتابنامه: ص. [‎۱۶۰] ;
کودک به عنوان فردي اجتماعي: رويکردي روان‌شناختي نسبت به تحوالات ذهني کودک در بستر اجتماع
نويسنده: سارا ميدو؛ ترجمه: محمد جعفري، عبدا... نوروزي, عنوان اصلي: <2012 ,The child as social person> عنوان عطف: کودک به عنوان فردي اجتماعي چاپ سوم: ‎۱۳۹۲ چاپ چهارم کتابنامه: ص. [۴۱۳] - ‎۴۱۶ ;
کودک تندخو: <روشي جديد براي درک کردن و تريبت کودکان بي‌انعطاف و تندخو>
اثر راس گرين؛ ترجمه مهدي قراچه‌داغي, عنوان اصلي: <2001 ,The explosive child: a new approach for understanding and parenting easily frustrated, "chronically inflexible" children, 2nd ed> چاپ دوم ;
کودک جهان
/سوزان میکلین‌استیونسون, عنوان اصلی: child of the world
کودک خاموش
/ ساراای. دنزیل, ‏‫عنوان اصلی: Silent child, 2017‭. چاپ سوم, سارا ای. دنزیل؛ ترجمه مهرزاد جعفری
کودک خوب، رفتار بد
/میترا حکیم‌شوشتری، معصومه یاراحمدی., ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Mitra Hakimshooshtari, Masoumeh Yarahmadi. Good child‭ bad behavior., کتابنامه: ص. [۲۲۷]., نمایه., میترا حکیم شوشتری، معصومه یاراحمدی
کودک خود را بشناس
زير نظرالکساندر تور.ترجمه و تنظيم هوشنگ پور مشگين پور(و) فرامرز نعيم
کودک خود را بيازمائيد: چگونه مي‌توانيد استعداد واقعي کودک خود را کشف و آنرا افزايش دهيد
ميريام استوپارد؛ ترجمه پروين بلورچي (رستمکلائي), عنوان اصلي: Test your child: how to discover and enhance your child's true potential اين کتاب در سال ‎۱۳۷۷ نيز تحت عنوان "همه کودکان تيزهوشند اگر... ترجمه سهراب سوري توسط نشر دانش ايران منتشر شده است چاپ دوم: ‎۱۳۸۰ ;
کودک خوش‌بین
/ م‍ول‍ف‌ م‍ارت‍ی‍ن‌ ای‌. پ‍ی‌. س‍ل‍ی‍گ‍م‍ن‌ ب‍ا همکاری ک‍ارن‌ رای‍وی‍چ‌، ل‍ی‍زاج‍ی‌ ک‍اک‍س‌، وج‍ی‍ن‌ گ‍ی‍ل‍ه‍ام‌, ‏‫عنوان اصلی:‌ .The optmistic chilid‬, ‏‫کتاب حاضر تحت عناوین " کودک مثبت‌‌گرا" و "ک‍ودک‌ خ‍وش‌ب‍ی‍ن‌: ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌ آزم‍وده‌ ش‍ده‌ ب‍رای‌ ای‍م‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ن‌ ه‍م‍واره‌ ک‍ودک‍ان‌ در ب‍راب‍ر اف‍س‍ردگ‍ی‌" منتشر شده است.‬
کودک خوش‌بین: برنامه‌ای آزموده شده برای ایمن ساختن همواره کودکان در برابر افسردگی
نويسنده مارتين اي. پي. سليگمن همراه با کارن رايويچ، ليزاجي کاکس، وجين گيلهام ؛ مترجم فروزنده داورپناه, چاپ دوم: ‎۱۳۸۸ عنوان اصلي: کتاب حاضر قبلا تحت عنوان "کودک مثبت‌گرا" توسط انتشارات دايره در سال ‎۱۳۷۹ منتشر شده است واژه‌نامه ;
کودک در خانواده
ماريا مونته‌سوري؛ ترجمه نورعلي خواجه‌وند, عنوان اصلي: the child in the family ;
کودک در خانواده، اصول اساسي، شناخته شده و جهاني " روش مونتسوري "
نوشته ماريا مونتسوري؛ ترجمه سعيد بهشتي, ص.ع.به انگليسي: .Maria montessori. The child in the family ;
کودک در سلامت و بيماري
نگارش سليم پور
کودک درون: رشد عاطفی کودک در ‎۶ سال نخست زندگی
پل گابريل و روبرت وول؛ ترجمه مهدي قراچه‌داغي, عنوان اصلي: The inner child ;
کودک سالم
توني بوزان، [جوگادفري وود]؛ برگردان يلدا قبادي., عنوان اصلي: ;

صفحه‌ها