طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کنکور کاردانی به کارشناسی تربیت بدنی: فیزیولوژی ورزشی
کنکور کارشناسي ارشد <رياضيات مهندسي>: ويژه رشته‌هاي فني و مهندسي و علوم پايه، خلاصه مطالب درسي...
کنکور کارشناسي ارشد رياضيات مهندسي: ويژه رشته‌هاي فني و مهندسي و علوم پايه
کنکور کارشناسی ارشد آنالیز ‎۱ و ‎۲ خلاصه مطالب درسی، نکات ویژه کنکوری...
کنکور کارشناسی ارشد بانک سوالات مهندسی پلیمر
کنکور کارشناسی ارشد ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌: خ‍لاص‍ه‌ م‍طال‍ب‌ درس‍ی‌، ن‍ک‍ات‌ وی‍ژه‌ ک‍ن‍ک‍وری‌
کنکور کارشناسی ارشد< هوش مصنوعی: ویژه رشته‌های مهندسی کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات...>
کنگ: <يادگاري از گذشته ميراثي براي آينده: مروري بر فعاليت‌هاي بنياد مسکن انقلاب اسلامي در بهسازي بافت باارزش روستاي کنگ>
کنگاور (جغرافياي انساني و اقتصادي )
کنگره اخلاق و حقوق باروري، چالش‌ها و راهکارهاي رحم جايگزين: <يادواره دانشمند فقيد دکتر سعيد کاظمي آشتياني ۱۶ - ‎۱۴ دي ماه ‎۱۳۹۰>
کنگره اسلامي حج
کنگره بين‌المللي تاريخ پزشکي در اسلام و ايران (مقارن با آغاز دوازدهمين قرن وفات محمدبن زکرياي رازي)، ‎۱۱ الي ‎۱۴ مهرماه ‎۱۳۷۱
کنگره بین‌المللی خانواده و جهانی شدن: <پنجمین کنگره آسیب‌شناسی خانواده>
کنگره عبادي سياسي حج
کنیز ملکه مصر
کنیز ملکه مصر
کنیزو
که از باد وباران
که عشق آسان نمود اول
کهن دیارا: <نقد و تحلیل اشعار نادر نادرپور>
کهنسالي
کهنه سرباز
کهنه سرباز: خاطرات سياسي و نظامي سرهنگ ستاد غلامرضا مصور رحماني
کهنه و نو

صفحه‌ها