طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کی بود چی بود؟ پیشی بود
ترانه ها اسدالله شعباني؛ تصويرگر پرستو احدي ., شابک: : ‎۵۰۰۰۰ ريال دوره ؛ 1-30-6686-600-978، ‎۵۰۰۰ ريال. گروه سني: الف، ب. فاپا.
کی خوابه؟ کی بیداره؟
/ [نویسنده] هریت زیفرت, عنوان اصلی: .Who is sleeping? Who is awake?, c2010, [نویسنده] هریت زیفرت ؛ مترجم گروه ترجمه‌ی شهر قلم ؛ بازسازی تصاویر الهه جوانمرد.
کی سال نو را دزدید؟
نويسنده آنتوني هوروويتس؛ برگردان غزاله شعباني, عنوان اصلي: <2008 ,a Diamond Brothers mystery :The Greek who stole Christmas> ;
کی می‌ترسد؟
/ نویسنده سو گریوز, عنوان اصلی:Who feels scared?, 2011 چاپ دوم: 1396, بالای عنوان:احساس ترس در دنیای کودکان, نویسنده سو گریوز؛ [تصویرگر دسیدریا گوئیتچاردینی] ؛ مترجم‌ فرزانه کریمی.
کی و چگونه " نه" بگوییم: <" نه" بگویید و مهرطلبی را برای همیشه رها کنید>
اثر سوزان نيومن؛ ترجمه مهدي قراچه داغي, عنوان اصلي: چاپ دوم ;
کیانیان
تاليف کريستن سن.ترجمه ذبيح‌الله صفا, چاپ هفتم: ‎۱۳۸۷ ;
کیخسرو و فرزند اسب
/محمدرضا یوسفی., محمدرضا یوسفی
کیسانیه، جریان‌های فکری و تکاپوهای سیاسی( تاملاتی جدید در باب زوال امویان و برآمدن عباسیان)
/ نوشته روح اله بهرامی., کتابنامه:ص.[۶۰۵]- ۶۳۴., نمایه ., روح اله بهرامی
کیش گم کردگان
اثر حسن کريم پور
کیش، نگاهی دیگر
/ عکاس، تدوین و ترجمه رضا جمشیدی., فارسی - انگلیسی., ‏‫پشت جلد به انگلیسی : Reza Jamshidi.Kish another pathway‭., 1, عکاس، تدوین و ترجمه رضا جمشیدی
کیفر آتش (برج بابل)
الياس کانتي؛ ترجمه سروش حبيبي, عنوان اصلي: < 1976 ,Die blendung Roman, c1935> چاپ دوم: ‎۱۳۸۶ چاپ سوم: ‎۱۳۹۳ ;
کیفر شناسی
برنار بولک؛ ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي به ضميمه آيين‌نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور, ص ‎۰ ع ‎۰ به فرانسه ۰ .....Bernard Bouloc penologie کتابنامه : ص ۰ ۱۷۹ - ۱۹۰ ‎۰ ;
کیفر شناسی
تاليف جاويد صالحي, کتابنامه ‎۰ ;
کیفرشناسی
برنار بولک؛ ترجمه علي‌حسين نجفي ابرندآبادي, عنوان اصلي: Penologie کتابنامه: ص. ۲۰۳- ‎۲۰۲ چاپ هشتم: ‎۱۳۸۷ ;
کیفرشناسی و دیدگاه‌های جدید
تاليف جاويد صلاحي, پشت جلد به انگليسي: Penology کتابنامه: ص.[۳۶۴] - ‎۳۶۸؛ همچنين به‌صورت زيرنويس ;
کیفرشناسی: <تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی>
علي صفاري, پشت جلد به انگليسي: ...Penology: developments, theoretical چاپ هشتم کتابنامه: ص.[۲۷۵] - ‎۲۸۶؛ همچنين به صورت زيرنويس ;
کیفرشناسی: تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی
مولف علي صفاري, پشت جلد به انگليسي:. ...A. Saffary. Penology چاپ نهم. کتابنامه: ص. ۲۶۹ - ‎۲۸۰ ؛ همچنين به صورت زيرنويس. ;
کیفرشناسی: تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی
علي صفاري, پشت جلد به انگليسي: ...Penology: developments, theoretical کتابنامه: ص.[۲۵۷] - ‎۲۶۸؛ همچنين به صورت زيرنويس ;
کیفیات ذهنی و برهان معرفت
مایکل تای، مارتینه نیدا- روملین؛ ترجمه یاسر پور اسماعیل.
کیفیت آب در آبیاری
[شينبرگ و اوستر]؛ ترجمه امين عليزاده, عنوان اصلي: چاپ ششم واژه‌نامه کتابنامه: ص. [۸۹] - ‎۹۳ ;
کیفیت در آموزش عالی
محمد يمني دوزي سرخابي, نمايه کتابنامه ;
کیفیت زندگی
محمدابراهيم باستاني پاريزي [و ديگران] ، زيرنظر احسان نراقي

صفحه‌ها