طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کنش دینی و نوسازی عقل
/طاها عبدالرحمان, طاها عبدالرحمان ، ترجمه هادی بیگی
کنش فرهنگي براي آزادي
نوشته پائولو فريره؛ ترجمه احمد بيرشک, کتاب هاي اهدايي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۴۶۹ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۴۶۷ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۶۵۳۱
کنش فرهنگی برای آزادی
نوشته پائولو فريره؛ ترجمه احمد بيرشک, عنوان اصلي:Cultural action for freedom کتابنامه به صورت زيرنويس ;
کنفدراسيون تاريخ جنبش دانشجويان ايراني در خارج از کشور ۵۷ - ‎۱۳۳۲
نويسنده افشين متين؛ مترجم ارسطو آذري, کتابنامه: ص. [۴۲۸] - ‎۴۴۸ ;
کنفرانس آزاد زلزله ‎۳۱ خرداد ماه ‎۱۳۶۹ منجيل (منطقه گيلان و زنجان)
پشت جلد و مقدمه به انگليسي:.Conference on the 20th june 1990 Mangil earthquake ;
کنفرانس آقاي دکتر علي شريعتي در موسسه علمي و آموزشي و تحقيقي حسينيه ارشاد: ‎۱- شهادت (نهم محرم ‎۱۳۹۲)....
عنوان عطف: شهادت. کتاب هاي اهدائي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۶۷۴۰
کنفرانس انرژي واشنگتن ۲۴ - ‎۲۲ بهمن ۱۳۵۲ (۱۳ - ‎۱۱ فوريه )‎۱۹۷۴
پشت جلد به‌انگليسي:Washingnon energy conferaence . کتاب هاي اهدائي دکتر بهرون ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۲۵۱۹
کنفرانس بررسي منابع آب استان کرمانشاه (چالشها، تهديدها و فرصتها) ‎۲۵ آذر ماه ‎۱۳۸۶
[برگزار کنندگان]: شرکت آب منطقه اي کرمانشاه، دفتر مطالعات و تحقيقات کارست غرب؛ ويراستاري و تدوين: کمال طاهري, ص. ع. به انگليسي:2007 Proceedings of the conference on Water Resources of Kermanshah Region 16 December عنوان روي جلد: مجموعه مقالات يکنفرانس بررسي منابع آب استان کرمانشاه (چالشها، تهديدها و فرصتها) ‎۲۵ آذر ماه ‎۱۳۸۶ کتابنامه ;
کنفرانس بررسی خطرات فروچاله‌ها در مناطق کارستی (با تاکید ویژه بر فروچاله های همدان): هفتم دی ماه ‎۱۳۸۴
ويراستاري و تدوين کمال طاهري؛ برگزار کنندگان: شرکت سهامي آب منطقه‌اي غرب، دفتر مطالعات و تحقيقات کارست غرب, >ص. ع. به انگليسي:<2005 The conference on Hazards of Sinkholes in karst terrains with emphsis on Hamadan sinkholes 28 December عنوان روي جلد: مجموعه مقالات کنفرانس بررسي خطرات فروچاله‌ها در مناطق کارستي ( با تاکيد بر فروچاله‌هاي همدان) ‎۷ دي ‎۱۳۸۴ ;
کنفرانس برلین؛ خدمت یا خیانت
به کوشش محمدعلي زکريايي, کتابنامه به صورت زيرنويس ;
کنفرانس بين‌المللي محيط زيست در ريو
احمد لواساني, بها: ‎۱۴۵۰ ريال. ص. ع. به‌انگليسي:.Ahmad Lavasani. International conference on environment in Rio de Janeiro کتابنامه: ص. ۱۴۹ - ‎۱۵۱؛ همچنين بصورت زيرنويس ;
کنفرانس رياضي دانشگاه پهلوي شيراز، ۱۰ - ‎۱۲ فروردين ماه ‎۱۳۴۹
گردآورندگان جواد بهبوديان [و ديگران], فارسي - انگليسي. ;
کنفرانس سران بزرگ ، تهران ‎۱۹۴۳
(نوشته) والنتين برژکف.ترجمه از متن روسي: ويدا ايزدي
کنفرانس شبکه سراسري برق ،سومين
1, ص.ع.به انگليسي:.1988.;Proceeding of the sirst power system Conference Tehran 12,13 Nov ;
کنفرانس عالي سران سه کشور در استانبول ، اسناد و اعلاميه ها
1, ص. ع . و متن به زبان انگليسي :.1964 ,Tripartite Summit Conference Istanbul , July ;
کنفرانس ليزر وکاربردهاي آن درايران ۲۱- ‎۲۵ شهريورماه ‎۱۳۶۶
1, تنظيم وتدوين اکبر حريري, ص ‎۰ ع ‎۰ به انگليسي ۶ ... proceeding of the matoinal conference on lasers متن به فارسي وانگليسي ‎۰ ;
کنفرانس مربوط به: ‎۱.سقفهای آویزان با کابل.‎۲.فرمهای سه بعدی ،‎۳.سقفهای گنبدی فلزی و بتنی
(نوشته) زاره گريگوريان, عنوان روي جلد:يادداشت هائي از کنفرانس هاي مربوط به سقف هاي کابلي ،سه بعدي ،پوسته اي... ;
کنفوسيوس "حکيم" طبقات ارتجاعي، تحليلي بر کنفوسيانيسم
يان ژون گوه, کتابنامه بصورت زير نويس. ;
کنفوسيوس و طريقه چيني
اچ. جي. کريل؛ ترجمه گيتي وزيري, پشت جلد به‌انگليسي:Confucius and the chinese way کتابنامه: ص. [۳۲۹] - ‎۳۶۲ ;
کنه کش‌ها
کتابنامه:ص.(۱۹۹)-‎۲۰۱. ;
کنه‌هاي ايران
تاليف محمدعلي ابرقويي، عليرضا صبوري, مندرجات: ج.‎۲. <کنه‌هاي اريباتيد>, واژه‌نامه کتابنامه ;

صفحه‌ها