طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کيش فلور و پوشش گياهي آن
1, مولفان احمد قهرمان، فريده عطار، بهنام حمزه, فارسي - انگليسي ص. ع. به انگليسي : Ahmad ghahreman , Behnam hamzeh, farideh attar. Kish flora and Vegetation ;
کيش و تمدن مصر باستان
رکس وارنر، هنري استيرلين ؛ محمد نجفي، امير امجد, بخش اول: ص. ۵-‎۴۲، کيش هاي مصر باستان/ رکس وارنر .- بخش دوم: ص. ۴۳-‎۹۶، تمدن مصر باستان/ هنري استرلين, پشت جلد به‌انگليسي:The cults and civilization of Ancient Egypt در اين کتاب به گفتگوي چهار تمدن باستاني: مصر، ايران، يونان، و ايتاليا اشاره شده است. ;
کيش و مات
نويسنده استيوني ماير؛ ترجمه‌ي فرشيد قهرماني, عنوان اصلي: Breaking dawn>,c2008> چاپ دوم ;
کيش پارسايان
دروس مجتبي تهراني؛ تدوين زير نظر علي‌اکبر رشاد, بها: ‎۴۵۰۰ ريال کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;
کيف اتقن القدماء اللغه العربيه
فاطمه عبدالفتاح, کتابنامه ;
کيف تواجه الطلبه في فصولهم؟ و کيف تصوغ اهدافا سلوکيه؟
ترجمه مصباح الحاج عيسي، اياد احمد ملحم, قسم الاول. <ترجمه کتاب: Dawson,C.۱۹۸۱. how to face s class : A practical guide ...>.- قسم دوم. <ترجمه کتاب: San jose university. ۱۹۸۱. Writing behavioral objectives: self learning ...>, کتابنامه به صورت زيرنويس. چاپ دوم چاپ اول: دارالقلم، ‎۱۴۰۳ق = ‎۱۹۸۳م ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۲۴۸۰
کيف تکتب بحثا أو رسالة: دراسته منهجيه لکتابة البحوث الجامعيه
تاليف صلاح‌الدين الهواري, کتابنامه: ص. ۱۸۶ - ‎۲۰۴؛ و همچنين بصورت زيرنويس ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۱۴۷۷
کيف تکتب بحثا أو رسالة؛ دراستة منهجية لکتابة البحوث الجامعية
تاليف صلاح‌الدين الهواري, چاپ جديد : ‎۲۰۰۳م = ‎۱۳۸۲ کتابنامه: ص. ۱۸۶ - ‎۲۰۴؛ و همچنين بصورت زيرنويس ;
کيف تکسب الاصدقاء ؟
تاليف: س. ه. تيار؛ ترجمه صالح محمد, عنوان به انگليسي:Making Friends easily ;
کيفر سرقت در قوانين جزائي اسلام
محمد تقي رهبر, کتابنامه. ;
کيفر شناسي
کتابنامه ‎۰ ;
کيفر کردار يا قانون مجازات
نوشته محمدتقي مقدم
کيفرشناسي
برنار بولک؛ ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي, عنوان اصلي: 1991 ,Penologie کتابنامه ;
کيفرشناسي نوين يا کيفرهاي اجتماعي (تجربه‌ي ايران و دنياي معاصر)
ترجمه و تحقيق محمدرضا گودرزي بروجردي، ليلا مقدادي, کتابنامه ;
کيفيت آب براي کشاورزي
آر. اس. آيرز، دي. دبليو. وست کات؛ ترجمه شاپور حاج رسوليها, عنوان اصلي: Water quality for agriculture کتابنامه: ص. [۲۳۹] - ‎۲۵۵ ;
کيفيت آب براي کشاورزي
تاليف ر.س.آيرز ( و ) د. و . وست کات ترجمه شاپور حاج رسوليها, اين کتاب توسط سازمان خواربار و کشاورزي وابسته به سازمان ملل متحد تهيه شده است . عنوان اصلي: .Wotert quality for agriculture کتابنامه : ص . ( ‎۱۲۳ )د - ‎۱۳۷ . ;
کيفيت آب در آبياري
شينبرگ [و] اوستر؛ ترجمه و تدوين از امين عليزاده, مطالب اين کتاب ترجمه‌اي است از بولتن شماره ‎۲ مرکز بين‌المللي اطلاعات آبياري، که تحت عنوان " کيفيت آب در آبياري " به چاپ رسيده‌است. عنوان اصلي :.Quality of Irrigation ;
کيفيت آب رودخانه هاي ايران
1, مندرجات : ج ‎۱. حوضه آبريز درياي مازندران . ج ‎۲. حوضه آبريز خليج فارس ج ‎۳. حوضه آبريز درياچه رضائيه و مرکزي ., پشت عنوان به انگليسي :.Quality of surface waters of Iran ;
کيفيت در آموزش و پرورش: برخي از مسائل و موضوعات در مدارس و اجتماعات آنها
نويسندگان م. رابسن، ر. ماتيوز؛ ترجمه عربعلي رضايي, عنوان به‌انگليسي:Quality in Education کتابنامه: ص. [۹۱] - ‎۹۳ ;
کيميا
به‌اهتمام احمد بهشتي شيرازي, کتاب هاي اهدائي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۷۱۷۲
کيميا <بيماري‌هاي غدد هاريسون ‎۲۰۰۸ و سسيل ‎۲۰۰۷>
تاليف اميد رضائي, کتاب حاضر بر اساس کتاب" <اصول طب داخلي هريسون 2008 ,Harrison's principles of internal medicine, 17th.ed >" و کتاب"< مباني طب داخلي سسيل 2007 ,Andreoli and carpener's cecil essentials of meclicine, 7th. ed "> است. ;
کيميا و عرفان در سرزمين اسلام
نويسنده پيير لوري؛ مترجمان زينب پودينه آقايي، رضا کوهکن, عنوان اصلي: .2003 , نمايه کتابنامه ;

صفحه‌ها