طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کيفر کردار يا قانون مجازات
نوشته محمدتقي مقدم
کيفرشناسي
برنار بولک؛ ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي, عنوان اصلي: 1991 ,Penologie کتابنامه ;
کيفرشناسي نوين يا کيفرهاي اجتماعي (تجربه‌ي ايران و دنياي معاصر)
ترجمه و تحقيق محمدرضا گودرزي بروجردي، ليلا مقدادي, کتابنامه ;
کيفيت آب براي کشاورزي
آر. اس. آيرز، دي. دبليو. وست کات؛ ترجمه شاپور حاج رسوليها, عنوان اصلي: Water quality for agriculture کتابنامه: ص. [۲۳۹] - ‎۲۵۵ ;
کيفيت آب براي کشاورزي
تاليف ر.س.آيرز ( و ) د. و . وست کات ترجمه شاپور حاج رسوليها, اين کتاب توسط سازمان خواربار و کشاورزي وابسته به سازمان ملل متحد تهيه شده است . عنوان اصلي: .Wotert quality for agriculture کتابنامه : ص . ( ‎۱۲۳ )د - ‎۱۳۷ . ;
کيفيت آب در آبياري
شينبرگ [و] اوستر؛ ترجمه و تدوين از امين عليزاده, مطالب اين کتاب ترجمه‌اي است از بولتن شماره ‎۲ مرکز بين‌المللي اطلاعات آبياري، که تحت عنوان " کيفيت آب در آبياري " به چاپ رسيده‌است. عنوان اصلي :.Quality of Irrigation ;
کيفيت آب رودخانه هاي ايران
1, مندرجات : ج ‎۱. حوضه آبريز درياي مازندران . ج ‎۲. حوضه آبريز خليج فارس ج ‎۳. حوضه آبريز درياچه رضائيه و مرکزي ., پشت عنوان به انگليسي :.Quality of surface waters of Iran ;
کيفيت در آموزش و پرورش: برخي از مسائل و موضوعات در مدارس و اجتماعات آنها
نويسندگان م. رابسن، ر. ماتيوز؛ ترجمه عربعلي رضايي, عنوان به‌انگليسي:Quality in Education کتابنامه: ص. [۹۱] - ‎۹۳ ;
کيميا
به‌اهتمام احمد بهشتي شيرازي, کتاب هاي اهدائي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۷۱۷۲
کيميا <بيماري‌هاي غدد هاريسون ‎۲۰۰۸ و سسيل ‎۲۰۰۷>
تاليف اميد رضائي, کتاب حاضر بر اساس کتاب" <اصول طب داخلي هريسون 2008 ,Harrison's principles of internal medicine, 17th.ed >" و کتاب"< مباني طب داخلي سسيل 2007 ,Andreoli and carpener's cecil essentials of meclicine, 7th. ed "> است. ;
کيميا و عرفان در سرزمين اسلام
نويسنده پيير لوري؛ مترجمان زينب پودينه آقايي، رضا کوهکن, عنوان اصلي: .2003 , نمايه کتابنامه ;
کيميا: <دفتري در ادبيات و هنر و عرفان>
به اهتمام احمد بهشتي‌شيرازي, چاپ اول (جلد ششم): ‎۱۳۸۴ کتابنامه ;
کيميا: <علم جهان، علم جان>
تيتوس بورکهارت؛ ترجمه گلناز رعدي آذرخشي، پروين فرامرزي, عنوان اصلي: کتابنامه: ص. [۲۳۷] - ‎۲۳۸؛ همچنين به صورت زيرنويس چاپ دوم: ‎۱۳۸۹ ;
کيمياي آزادي؛ دفاعيات اکبر گنجي در دادگاه کنفرانس برلين
اکبر گنجي, عنوان به انگليسي: Elixir of freedom Akbar Ganji,s defence at the Berlin Conference Trial کتابنامه بصورت زيرنويس ;, ۰
کيمياي سعادت
امام محمد غزالي؛ به سعي و اهتمام پروين قائمي, چاپ پنجم ;
کيمياي سعادت
ابو حامد محمد غزالي طوسي؛ به‌کوشش حسين خديوجم, چاپ سوم کتاب هاي اهدايي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۶۵۳۶ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۶۵۳۷
کيمياي سعادت
زين‌الدين ابوحامد غزالي طوسي، در سده پنجم هجري. از روي نسخه‌هاي مهم و کهنه کتابخانه‌هاي تهران [بتصحيح احمد آرام], کتاب هاي اهدائي دکتر بهرون ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۳۴۲۳
کيمياي سعادت با مقدمه مشتمل بر:شرح احوال وآثار و عقايد و نظرات اجتماعي ،علمي و فلسفي غزالي...
نگارش زين الدين ابو حامد محمد بن محمد غزالي ؛ بقلم محمد عباسي, کتاب هاي اهدائي دکتر بهرون ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۲۴۵۴
کيمياي محبت: <يادنامه مرحوم شيخ رجبعلي خياط (نکوکويان)>
محمد محمدي‌ري‌شهري, چاپ نهم کتابنامه: ص. [۳۱۳] - ‎۳۱۶؛ همچنين به صورت زيرنويس کتاب هاي اهدائي دکتر بهرون ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۲۲۹۶
کيمياي معرفت: ميرزا عبدالله و شيخ جعفر مجتهدي (دو نابغه جاويد يک خاندان بزرگ)
کريم فيضي، حميد مجتهدي, کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;
کيمياگر
اثر پائولو کوئليو؛ ترجمه مرتضي سعيدي تبار, عنوان اصلي:O Alquimista چاپ دوم ;
کيمياگري معرفت (زندگاني و گفته‌ها و انديشه‌هاي ذوالنون)
فريدالدين رادمهر, نمايه کتابنامه: ص. [۵۴۹] - ‎۵۶۵؛ همچنين به صورت زيرنويس ;
کيهان
نوشته آيزاک آسيموف؛ ترجمه احمد خواجه نصير طوسي؛ ويراستار سهيل خواجه نصير طوسي, عنوان اصلي: ?How did we find out about the universe کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;
کيهان در پوست گردو
استفن هاوکينگ؛ ترجمه محمد قصاع, چاپ سوم عنوان اصلي: <.The universe in a nutshell, c2001> کتاب حاضر نخستين‌بار در سال ‎۱۳۸۳ تحت عنوان "<جهان در پوست گردو دنباله کتاب تاريخچه زمان"> توسط انتشارات حرير و شرکت سهامي انتشار و سپس با عنوان " جهان در پوست گردو (جهان در يک نگاه) =The universe in a nutshell : همراه با بيش از ‎۴۵ تصوير رنگي منتخب" توسط انتشارات برجيس نيز منتشر شده است. ;

صفحه‌ها