طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کنترل زيست‌محيطي آلاينده‌ها در صنايع کاغذسازي
کنترل سیلاب و تثبیت آبراهه‌ها
کنترل صدا درصنعت : راهنماي کاربردي براي مهندسان، صاحبان صنايع ومتخصصين بهداشت صنعتي
کنترل صنعتي
کنترل صنعتی طراحی و کاربرد
کنترل غیر خطی کاربردی
کنترل غیرخطی کاربردی
کنترل فازی( مبانی کنترل فازی - شبکه‌های عصبی)
کنترل فرايندها
کنترل فرسایش آبی (<راه‌کارهای زیست مهندسی>)
کنترل فرهنگ نقش بنیادهای کارنگی فورد و راکفلر در سیاست خارجی امریکا
کنترل فشار رواني: چالش تغيير
کنترل فشار روانی
کنترل متابولیسم
کنترل مدارهاي راه‌انداز و سيستم‌هاي قدرت با استفاده از شبکه‌هاي عصبي و منطق فازي
کنترل مرغوبیت نرم‌افزار
کنترل مغناطیسی پلاسمای توکامک
کنترل موتورهای الکتریکی
کنترل موتورهای الکتریکی با مبدل‌های الکترونیک قدرت (موتورهای جریان مستقیم و القایی)
کنترل موجودي
کنترل موجودي ويژه گروه فني - مهندسي: شامل شرح درس، نکته...
کنترل موجودي: (<رشته مهندسي صنايع>)
کنترل موجودی
کنترل ميکروبي آفات و بيماريهاي گياهي

صفحه‌ها