طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کنترل تولید و موجودی
حسن فارسيجاني، عليرضا حسين بيگي, پشت جلد به انگليسي: واژه‌نامه کتابنامه: ص.[۲۵۵] - ‎۲۶۱ ;
کنترل جمعيت و تنظيم خانواده براي کليه دانشجويان دانشگاههاي سراسر کشور بر اساس آخرين سرفصل‌هاي مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي در س
تاليف: حميدرضا صادقي‌پور رودسري، سوسن تحويلداري؛ با مقدمه‌اي از عليرضا مرندي, کتابنامه: ص. ۳۴۱ - ‎۳۴۴ ;
کنترل حرکت توسط DSP
/تالیف حمید تولیت، استیون کمپل, ‏‫عنوان اصلی:‭ DSP-Based electromechanaical motion control.
کنترل حرکت در انسان
تصنیف فرزاد توحیدخواه، یگانه محمدعلی مرغی، نسیم لحیم گرزاده
کنترل حرکتی
مولفان دبرا جي رز، رابرت دبليو کريستينا؛ مترجمان مهدي نمازي‌زاده، شهين جلالي, پشت جلد به انگليسي: Motor control کتابنامه ;
کنترل حرکتی
مولفان رسول حمايت‌طلب، احمد نيک‌روان, واژه‌نامه کتابنامه: ص. ‎۱۹۷ ;
کنترل حرکتی در اعمال روزانه
[تيموتي دي.لي]؛ ترجمه حسام رمضان‌زاده، رسول عابدان‌زاده, عنوان اصلي: ,c2011. ;
کنترل حرکتی در انسان
ديويد روزنبام؛ مترجم مهدي نمازي‌زاده، رسول حمايت‌طلب, کتابنامه: ص. [۳۸۳] - ‎۴۳۶ ;
کنترل حرکتی در انسان
[مولف] دیوید روزنبام؛ [مترجم] مهدی نمازی زاده، رسول حمایت طلب
کنترل حرکتی: <کاربرد تحقیقات در تمرینات بالینی>
مولفان آنه شاموي- کوک، مارژوري اچ. وولاکوت؛ مترجمان شهزاد طهماسبي‌بروجني، مهدي شهبازي، زهرا ايزانلو, عنوان اصلي: Motor control : translating research into clinical practice>, 3th ed.c2007> واژه‌نامه کتابنامه: ص. [۲۱۷] - ‎۲۲۸ ;
کنترل خشم
نوشته رابرت آلن؛ ترجمه بهزاد رحمتي, عنوان اصلي: Getting control of your anger : a clinically proven,three-step plan for getting to the root of the problemand resolving it, c2006 ;
کنترل خشم: <گام‌های ساده برای مقابله با ناکامی و تهدید>
نويسنده گيل ليندن‌فيلد؛ مترجم حميد شمس‌پور؛ ويراستاري گروه علمي رشد, عنوان اصلي: 2000 , ;
کنترل خودکار موشک و هواپيما
تاليف جان اچ بليک لاک؛ ترجمه محمدعلي الهيان، ابوالقاسم نقاش، رضا اسماعيل‌زاده, عنوان اصلي: چاپ دوم: ‎۱۳۹۰ واژه‌نامه کتابنامه ;
کنترل خوردگي در صنايع
مولف محمد سيدرضي, مندرجات: ج. ‎۱. شامل تئوري و کنترل خوردگي در آبهاي صنعتي و اسيدها، خوردگي ميکروبي و اتمسفري. - ج. ‎۲. مکانيزم‌هاي خوردگي، خوردگي در درجه حرارت بالا و حفاظت آندي‎۰- ج۰ ‎۰۳ شامل آزمايشها وروشهاي ديدباني خوردگي، طراحي و مطالعات موردي‎۰-, پشت جلد به انگليسي:Seyed Razi. Corrosion control in industry واژه‌نامه ‎۰ کتابنامه ‎۰ ;
کنترل خوردگی
نويسنده ساموئل ا. برادفورد؛ ترجمه حبيب اشعثي‌سرخابي, عنوان اصلي: 2001 ,Corrosion control>,2nd ed> کتابنامه: ص. ۴۸۱ - ‎۴۸۳ ;
کنترل خوردگی در صنایع
مولف محمد سيدرضي, مندرجات: ج.‎۱. شامل تئوري و کنترل <خوردگي در: آبهاي صنعتي و اسيدها، خوردگي ميکروبي و اتمسفري> .- .- ج. ‎۳. شامل <ديدباني و اندازه‌گيري خوردگي، طراحي مطالعات موردي> .-, بها: ‎۲۲۰۰۰ ريال (ج. ‎۱). پشت جلد به‌انگليسي:.Seyed Razi. Corrosion control in industry واژه‌نامه. کتابنامه. ;
کنترل داخلی: چارچوب یکپارچه
[گزارش تحقيق] کميته سازمانهاي مسئول کمسيون تردوي؛ ترجمه امير پوريانسب، کيهان مهام, مندرجات: ج.‎۱. خلاصه، چارچوب، گزارشدهي به اشخاص برون‌سازماني - سپتامبر ‎۱۹۹۲، متمم گزارشدهي به اشخاص برون‌سازماني - مي ‎۱۹۹۴ .-- ج.‎۲. کنترل داخلي چارچوب يکپارچه: ابزارهاي ارزيابي, عنوان اصلي: Internal control, integrated framework کتابنامه ;
کنترل در MATLAB [ مطلب ]
مجيد شهرياري، ميراسلام تيموري, ‎۵۵۰۰ ريال ص. ع. به‌انگليسي:.M. Shahriari, M. I. Teimouri. Control in MATAB ;
کنترل ذهن براساس دینامیک ذهنی سیلوا
نويسنده خوزه سيلوا و برت گلدمن؛ برگردان مجيد پزشکي, عنوان روي جلد: کنترل ذهن: (تکنيکهاي رسيدن به سطح موفقيت ذهني) عنوان اصلي: The Silva mind control method of mental dynamics کتاب حاضر که به صورت مستقل چاپ شده است جلد دوم کتاب "دستان شفا بخش" معرفي شده چاپ چهاردهم: ‎۱۳۸۶ ;
کنترل روابط جنسی
احمد مطهري, کتابنامه بصورت زيرنويس. ;
کنترل زيستي نماتودهاي انگل گياهي: <پيشرفت، مشکلات و چشم‌اندازها>
تاليف گراهام آر. استرلينگ؛ ترجمه علي‌اکبر حجت‌جلالي و حميدرضا قاسمپور, کتابنامه: ص. ۳۱۱ - ‎۳۵۰ ;

صفحه‌ها