طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزيده‌ي اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابوسعيد ابوالخير ميهني
گزيده‌ي سايه‌سار ولايت: جلد اول - جلد ششم (۱۳۸۶ - ‎۱۳۶۸)
گزيده‌يي از اشعار سهراب سپهري همراه با ترجمه انگليسي
گزينش قطعات الکترونيکي و دستگاههاي اندازه‌گير
گزينه ادب فارسي
گزينه ادب فارسي: متون نظم و نثر، همراه با توضيحات و معاني لغات، ويژه دوره‌هاي عمومي درس فارسي دانشگاه‌ها
گزينه اشعار
گزينه اشعار دکتر مظاهر مصفا
گزينه اشعار ضيائي سبزواري
گزينه اشعار محمدعلي بهمني(۱۳۸۷ - ‎۱۳۵۰)
گزينه اشعار منوچهر آتشي
گزينه مقاله ها
گزينه مقاله ها
گزينه نثر فارسي
گزينه نثرفارسي ازدوران معاصر تا قرن چهارم هجري
گزیده آراء دیوان عالی کشور در امورحقوقی
گزیده آثار امیرخسرو بلخی ،معروف به دهلوی ،۶۵۱-‎۷۲۵ ه.ق
گزیده آثار توین بی
گزیده آثار سید جمال الدین افغانی
گزیده آثار محمدعلی جمال‌زاده
گزیده آراء داوری مرکز داوری اتاق ایران (۱۳۸۳-‎۱۳۸۷) به انضمام قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران
گزیده آراء دیوان عالی کشور در امور حقوقی
گزیده آراء دیوان عالی کشور در امور حقوقی
گزیده آراء کیفری قتل عمد - غیر عمد

صفحه‌ها