طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کنترل آماري فرايند: مفاهيم و روش پياده‌سازي
کنترل آماري فرايند: نمودارهاي کنترل: اصول و کاربرد
کنترل استراتژیک
کنترل استرس در فوتبال: ارزيابي عملکرد مربيان ‎۸ هفته برنامه آماده‌سازي تخصصي در فوتبال
کنترل اضطراب و فشار رواني
کنترل برف و بهمن
کنترل بيماريها
کنترل بيماريهاي گياهي (روشهايي در راستاي حفظ محيط زيست)
کنترل بيولوژيکي به وسيله دشمنان طبيعي
کنترل بيولوژيکي علفهاي هرز
کنترل بيولوژيکي عوامل بيماريزاي گياهي خاکزاد
کنترل بیولوژیک بیماری‌های گیاهی: باکتری های پروبیوتیک گیاهی
کنترل بیولوژیک بیماری‌های گیاهی: مکانیسم ها و سیستم های تنظیم کنندة ژنتیکی
کنترل تاسیسات سیستم های حرارتی و برودتی
کنترل تطبیقی
کنترل توان راکتیو در سیستمهای الکتریکی
کنترل توان راکتیو در سیستم‌های الکتریکی
کنترل توان راکتیو در سیستم‌های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی
کنترل توان راکتیو در شبکه های توزیع
کنترل توانهای غیراکتیو و هارمونیکها
کنترل توليد
کنترل توليد عملي
کنترل توليد مثل در گاو و گاوميش
کنترل توليد‎۲

صفحه‌ها