طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزيده کتابشناسي توصيفي اسلامي
[نوشته] غلامرضا فدائي (عراقي), فلسفه ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۶۳۲
گزيده گياهان دارويي
1, هادي صمصام شريعت, چاپ دوم فارسي - انگليسي ص. ع. به‌انگليسي: اين کتاب قبلا با عنوان "<اطلس گياهان دارويي>" توسط همين ناشر در سال ‎۱۳۸۱ منتشر شده است ;
گزيده؛ دراخلاق و تصوف
تصنيف ابونصر طاهربن‌محمد الخانقاهي؛ بکوشش ايرج افشار, ص. ع. به انگليسي:....Abu Nasr Taher Khaneqahi. Gozideh; a Persian text on sufism and ethics ;
گزيده‌اي از <پايان‌نامه‌هاي علمي در زمينه حقوق مدني>
1, [گردآوري و تدوين] معاونت آموزش قوه قضاييه, پشت جلد به انگليسي: A selected academic theses on civil law جلد چهارم و پنجم و ششم با همکاري انتشارات جنگل منتشر شده است کتابنامه به صورت زيرنويس ;
گزيده‌اي از آثار بهرام دبيري
1, ترجمه متن [انگليسي] فريبرز صفي‌نيا، رويا منجم, ص. ع. به‌انگليسي: A selections of work by Bahram Dabiri انگليسي - فارسي ;
گزيده‌اي از ادب فارسي
گردآوري علي اصغر خبره‌زاده
گزيده‌اي از ادب فارسي براي دانشجويان
گردآورده علي اصغر خبره‌زاده
گزيده‌اي از اندرزها و کوتاه سخنان پيامبر گرامي اسلام و ائمه اطهار با ترجمه آن به‌انگليسي
گزينش و ترجمه علاآالدين پازارگادي, فارسي - انگليسي ص. ع. به‌انگليسي:
گزيده‌اي از حقوق اموال (حقوق مدني‎۲)
محمدباقر پارساپور, ص.ع. به انگليسي: Mohammad B. Parsa-pour. Property Law کتابنامه: ص.۲۰۵ - ‎۲۱۲ ؛ همچنين به صورت زيرنويس ;
گزيده‌اي از ديدگاه‌هاي شهيد بهشتي
حسن اردشيري‌لاجيمي؛ تهيه مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما, پشت جلد لاتيني شده: ... Hasan-e Ardeshiri-ye Lajimi. Gozidehii az didgahha-ye shahid Beheshti چاپ دوم کتابنامه: ص. [‎۲۲۳]؛ همچنين به صورت زيرنويس ;
گزيده‌اي از فرهنگ و اصطلاحات جغرافيائي
1, ترجمه و تاليف اسماعيل عاشوري, ص.ع.به انگليسي:..... Ishmael Ashouri the choson trerms of geographical کتابنامه:ص.۱ - ‎۱۰۰۰. ;
گزيده‌اي از قوانين و مقررات شرکتهاي دولتي
1, دفتر هماهنگي امور بنگاههاي اقتصادي، دفتر حقوق و امور مجلس, بها: ‎۳۰۰۰ ريال واژه‌نامه کتابنامه ;
گزيده‌اي از مطالب بيوشيمي پيشرفته
تاليف کامبيز منتظمي, کتابنامه ‎۰ ص ۰ ۱۲۶ ‎۰ ;
گزيده‌اي از مقاله‌هاي رياضي
گردآوري عليرضا مدقالچي, کتابنامه ;
گزيده‌اي از نظم و نثر فارسي
مندرجات: ج.‎۱. نثر کهن.- ج.‎۲. نظم کهن.- ج.‎۳. نظم ونثر جديد فارسي, گردآوري شده توسط کميته‌اي متشکل از نذير احمد سيدحسن، سيداميرحسن عابدي ودکترانصاري براي انجمن هند و ايران جهت تدريس زبان فارسي در دانشگاههاي مختلف هند کتابنامه بصورت زيرنويس ;
گزيده‌اي از پايان‌نامه‌هاي علمي در زمينه حقوق جزاي اختصاصي
1, معاونت آموزش قوه قضاييه، اداره کل برنامه‌ريزي و تدوين متون آموزشي, پشت جلد به انگليسي: A selected academic theses on Private criminal law کتابنامه به صورت زيرنويس فهرستنويسي بر اساس جلد سوم ;
گزيده‌اي از کتاب بلورشناسي با پرتو X
لئونيدو آذراف؛ ترجمه‌ي ناصر تجبر, بها: ‎۲۲۰۰ ريال عنوان اصلي: . چاپ سوم کتاب در سال ‎۱۳۸۷ با عنوان بلورشناسي با پرتو X منتشر شده است ;
گزيده‌اي از کتاب روح بشر
از ناصرالدين صاحب‌الزماني, عنوان روي جلد: کتاب روح بشر براي دبيرستانها " و استفاده عموم ". کتاب " گزيده‌اي از چهار کتاب روح بشر، و نميدانند چرا، راز کرشمه‌ها، آنسوي چهره‌ها بشمار ميرود ". کتابنامه بصورت زير نويس. ;
گزيده‌اي ازمسائل وافته هائي درمديريت مالي
مولف محسن دستگير, درترجمه اين کتاب ازدوکتاب Managerial Finance اثرJae K.Shim و Joel Siegel و Case Problems in financial Management اثرW.H.March وH.R.Kuniansky بيشترين استفاده شده است . ;
گزيده‌اي ازنثرهاي مصنوع ومزين
تاليف اسماعيل حاکمي, کتابنامه بصورت زيرنويس ‎۰ ;
گزيده‌هائي از نظريه اعداد
اويستن اور؛ ترجمه منوچهر وصال, عنوان اصلي:.Inviation to number theory "رياضيات پيش دانشگاهي - ‎۲۰. ;
گزيده‌هاي اخبار جرايم سايبري
تهيه کننده محمدحسن دزياني؛ ترجمه احمد رحيمي‌مقدم ؛ [به سفارش] معاونت حقوق و توسعه‌ي قضاي قوه‌ي قضاييه، مرکز مطالعات توسعه‌ي قضايي, ص. ع. به انگليسي: <.The selected cyber crime news> ;

صفحه‌ها