طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزيده آيين‌نامه‌ها و دستورالعملها پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس
گزيده ادبيات معاصر: مجموعه شعر
گزيده اسناد اولتيماتوم روسيه به ايران
گزيده اسناد درياي خزر و مناطق شمالي ايران در جنگ جهاني اول
گزيده اسناد درياي خزر و مناطق شمالي ايران در جنگ جهاني دوم
گزيده اسناد دفاتر اسناد رسمي
گزيده اسناد روابط ايران و آلمان
گزيده اسناد روابط ايران و پاکستان (سياسي، اقتصادي، فرهنگي) ‎۱۳۲۶ ه. ش. تا ‎۱۳۵۷ ه. ش. ۱۹۷۸- ‎۱۹۴۷ " اداره انتشار اسنا
گزيده اسناد روابط خارجي ايران و مصر
گزيده اسناد سياسي ايران و افغانستان
گزيده اسناد مرزي ايران و عراق
گزيده اسناد مرزي ايران و عراق
گزيده اسنادي از وقايع مشروطيت در کردستان و کرمانشاهان
گزيده اشعار
گزيده اشعار استاد سراج‌الدين قمري آملي
گزيده اشعار سيف فرغاني (شاعر قرن هفتم و هشتم)
گزيده اشعار فدريکو گارسيا لورکا با شش افزوده منثور
گزيده اشعار نادر نادرپور
گزيده اشعار کسائي مروزي
گزيده اطلاعات آماري شهرستان بم
گزيده اقتصاد ايران
گزيده امثال و حکم علامه علي اکبر دهخدا
گزيده اوپه‌نيشدها
گزيده اي از مقالات جغرافيايي

صفحه‌ها