طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

1
اساس نوروفیزیولوژیکی حرکت
اصول مشاوره در روانشناسی ورزشی
الاتقان فی علوم‌القرآن
اینجا طهران است: مجموعه مقالاتی در باره طهران ۱۲۶۹-۱۳۴۴ق
برنامه‌ریزی در ایران ۱۳۵۶- ۱۳۱۶: تحلیلی تاریخی، با تمرکز بر تحولات نقش و جایگاه سازمان برنامه و بودجه
تاریخ فرهنگ ایران (۲) (رشته مدیریت جهانگردی)
تمرینات آمادگی جسمانی در اختلالات ذهنی و حرکتی
حرکت‌شناسي
خدای مجسم وهابیان
سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی
فعالیت‌های ادراکی-حرکتی برای کودکان: راهنمایی برای ایجاد مهارت‌های جسمانی و شناختی
منابع نفت و سیاست درخلیج فارس و حوضه خزر B, Bohlooli. Petroleum resources and politics in the Persian ‭Gulf and Caspian sea region
يادگيري و عملکرد حرکتي: رويکرد يادگيري مبتني بر موقعيت
‏‫آم‍ار در ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌‬‏‫
‏‫مساجد اولیه ایران از آغاز تا دوره حکومت سلجوقیان
روابط و پيوندهاي روستايي - شهري در ايران
ضد داستان
آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ: گفتگوی حامد زارع با رضا داوری‌اردکانی
آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
از مرز انزوا : مجموعه کارت‌پستال‌های صادق هدایت
اص‍ول‌ ک‍ارگ‍ردان‍ی‌ ن‍م‍ای‍ش‌
اطلس اماکن مکه مکرمه و مدینه منوره
انسان‌ها، هیچ‌جا خانه نمی‌شود

صفحه‌ها