طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

1
اساس نوروفیزیولوژیکی حرکت
الاتقان فی علوم‌القرآن
اینجا طهران است: مجموعه مقالاتی در باره طهران ۱۲۶۹-۱۳۴۴ق
تاریخ فرهنگ ایران (۲) (رشته مدیریت جهانگردی)
تمرینات آمادگی جسمانی در اختلالات ذهنی و حرکتی
حرکت‌شناسي
خدای مجسم وهابیان
منابع نفت و سیاست درخلیج فارس و حوضه خزر B, Bohlooli. Petroleum resources and politics in the Persian ‭Gulf and Caspian sea region
يادگيري و عملکرد حرکتي: رويکرد يادگيري مبتني بر موقعيت
‏‫آم‍ار در ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌‬‏‫
روابط و پيوندهاي روستايي - شهري در ايران
ضد داستان
آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ: گفتگوی حامد زارع با رضا داوری‌اردکانی
آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
از مرز انزوا : مجموعه کارت‌پستال‌های صادق هدایت
اص‍ول‌ ک‍ارگ‍ردان‍ی‌ ن‍م‍ای‍ش‌
اطلس اماکن مکه مکرمه و مدینه منوره
انسان‌ها، هیچ‌جا خانه نمی‌شود
بازگشت استاد رقص
ت‍ئ‍وری‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
جغرافیای من و تو
حکمت مشاء ۲( رشته فلسفه و کلام اسلامی)
خاطرات سرخ

صفحه‌ها