طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

1
Abbas Ali Rezai
اساس نوروفیزیولوژیکی حرکت
‏‫عنوان اصلی: ‭Neurophysiological basis of movement, 2nd. ed,c2008.
الاتقان فی علوم‌القرآن
تالیف ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر س‍ی‍وطی‌؛ حققه و علق علیه و خرج احادیثه فواز احمد زمرلی
اینجا طهران است: مجموعه مقالاتی در باره طهران ۱۲۶۹-۱۳۴۴ق
/منصوره اتحادیه (نظام مافی)., چاپ دوم., نمایه., منصوره اتحادیه (نظام مافی)
تاریخ فرهنگ ایران (۲) (رشته مدیریت جهانگردی)
‫‏‏‏‏‏کتابنامه: ص. ۱۹۵ - ۲۰۳؛
منابع نفت و سیاست درخلیج فارس و حوضه خزر B, Bohlooli. Petroleum resources and politics in the Persian ‭Gulf and Caspian sea region
‏‫کتاب حاضر به مناسبت یکصد سالگی صنعت نفت ایران منتشر شده است. ‏‫کتابنامه: ص.۲۵۴-۲۵۷
يادگيري و عملکرد حرکتي: رويکرد يادگيري مبتني بر موقعيت
Motor learning and performance: a situation-based learning approach,4th ed,c2008
روابط و پيوندهاي روستايي - شهري در ايران
نگارش و ويرايش عباس سعيدي, کتابنامه. ;, عباس،سعیدی 1329
ضد داستان
فیلیپ استویک؛ ادریس رنجی
از مرز انزوا : مجموعه کارت‌پستال‌های صادق هدایت
1, [مولف‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر ه‍دای‍ت‌], ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ه‌ م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ص‍دم‍ی‍ن‌ س‍ال‌ ت‍ول‍د ص‍ادق‌ ه‍دای‍ت‌ چ‍اپ‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.
اص‍ول‌ ک‍ارگ‍ردان‍ی‌ ن‍م‍ای‍ش‌
ل‍ک‍س‍ان‍در دی‍ن‌، لارن‍س‌ ک‍ارا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌, چاپ ششم: 1393
اطلس اماکن مکه مکرمه و مدینه منوره
1, تهیه و تنظیم : معاونت آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبری
انسان‌ها، هیچ‌جا خانه نمی‌شود
مت هیگ ؛ مترجم گیتا گرکانی, عنوان اصلی:‌ ‬.The humans : a novel, 2013
بازگشت استاد رقص
هنینگ مایکل ؛ مترجم جواد ذوالفقاری, عنوان اصلی: The return of the dancing master ,c2004‭
ت‍ئ‍وری‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ک‍لای‍د آرم‍ت‍ز, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Schaum's outline of theory and problems of physical chemistry, 2nd ed, c1989‬., ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر از س‍ری‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ش‍وم‍ز م‍ی‌ب‍اش‍د, نویسنده: کلارید آرمتز؛ امیر عباس رفعتی ، مژگان نجفی
جغرافیای من و تو
جنیفر اسمیت ؛ مترجم مهرآیین اخوت, عنوان اصلی:The geography of you and me,c2014‭.
خاطرات سرخ
مولفان آیت‌الله گودرزی (آیت)، محمد جهانتاب, مندرجات: ج. ۱. عملکرد ستاد پشتیبانی و امداد امام (ره) در جنگ شهرها.- ج. ۲.تاریخ شفاهی ستاد پشتیبانی و امداد امام (ره)

صفحه‌ها