طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫Our tyrannized cities: statistical Survey of aggressions of Baathist regime of Iraq ‭‭against Iranian cities and residential areas
این کتاب همچنین با عنوان "مدننا المظلومه: احصاء لهجمات نظام البعث العراقی ضدالمناطق‌السکنیه والمدن الایرانیه" در سال ۱۳۶۲ منتشر شده است.
‏‫empty
‏‫.‭‭/ ‎George B. Arfken, Hans J. Weber‬, واژه‌ن‍ام‍ه‌
‏‫Вйдглагола: Правйлайупотреб ленйе‬
‫‬‭/ Х.Захрай, М.Ю. Сйдорова
‏‫‪Summit English for today's world: with workbook
‏‫‭/ Joan Saslow, Allen Ascher, انگلیسی., ‏افست از روی ویراست دوم :۲۰۱۲م.: نیویورک., Joan Saslow, Allen Ascher‏‫‪‏‫‬‭; pronunciation booster by Bertha Chela-Flones
‏‫‬‭Conceptual and theoretical aspects of the Islamic Revolution of Iran and its Impact ‭on International Relations
‏‫‭/written by Mohammad Reza Dehshiri, انگلیسی., اثر حاضر ترجمه کتاب بازتاب مفهومی و نظری انقلاب اسلامی ایران در روابط بین‌المللی به زبان انگلیسی میباشد.
‏‫‬‭Confrontation of utopianist
‏‫‭/written by Nematollah Mozaffarpour, انگلیسی.
‏‫‬‭Contrastive analysis of Persian and English and error analysis: for students of linguistics, translation and english
‏‫‬‭/ S. M. Ziahosseiny., انگلیسی., ص.ع به فارسی: بررسی مقابله‌ای ساخت فارسی و انگلیسی و تجزیه و تحلیل خطاها برای..., چاپ سوم: ۱۳۹۲., کتابنامه: ص. ۱۲۱ - ۱۲۴., S. M. Ziahosseiny.
‏‫‬‭Drama interpretations: a structural approach to modern drama‏‫‬‭
‏‫‬‭/Jalal Sokhanvar., چاپ دوم: ۱۳۹۲., واژه نامه., Jalal Sokhanvar, Ph. D., Shahid Beheshti University
‏‫‬‭Focus on academic words in English : a textbook for the first general English ‭‬course of university students
‏‫‬‭/ Sasan Baleghizadeh., ‏‫انگلیسی.‬, ‏‫پشت جلد به فارسی : آموزش واژگان دانشگاهی در زبان انگلیسی : قابل استفاده برای درس زبان انگلیسی عمومی کلیه‌ی رشته‌های علوم انسانی، هنر، پزشکی، علوم پایه و فنی و مهندسی‬, ‏‫عنوان دیگر : Academic words in English‬, ‏‫کتابنامه ص. ۱۸۲.‬, Sasan Baleghizadeh
‏‫‬‭Reading English newspapers
‏‫‬‭/ MohammadReza Shams., انگلیسی., چاپ دوم: ۱۳۹۲., ‏‫چاپ سوم: ۱۳۹۳.‬, چاپ چهارم: ۱۳۹۴., واژه‌نامه., کتابنامه., Mohammad Reza Shams
‏‫‬‭Top notch : English for today's world: with workbook
‏‫‬‭/ Joan Saslow, Allen Ascher, انگلیسی., ‏‫افست از روی ویراست دوم: ۲۰۱۱: نیویورک., Joan Saslow, Allen Ascher‪‏‫‬‭; with top notch pop song and karaoke by Rob Morsberger
‏‫‬‭fars dili
‏‫‬‭\yazani T.Z. Rüstəmova, ترکی آذربایجانی .
‏‫‬‭РУССКИЙ ПАДЕЖ : правила и употребление
‏‫‬‭/С.Х. ЗАХРАИМ.Ю.СИДОРОВА., واژه نامه .
‏‫‭ Forty poems from the Divan
‏‫‭/ Nasir-i Khusraw, انگلیسی., ‏‫کتابنامه: ص. ۱۳۹ - ۱۴۴.‭‬
‏‫‭About Gundeshapur
‏‫‭/ Ali Akbar Velayati., انگلیسی., کتابنامه. 
‏‫‭Adamji project: From the excavation (1972-1978) to the archive (2003-2010) in the Masjed-e Jom‘e, Isfahan
‏‫‭‭/ Bruno Genito and Fariba Saiedi Anaraki(eds.), انگلیسی., عنوان به فارسی: پروژۀ بایگانی دیجیتال باستان شناسی مسجد جمعۀ اصفهان از کاوش (۱۹۷۸-۱۹۷۲) تا بایگانی (۲۰۱۰-۲۰۰۳)., ‏‫کتابنامه: ص. [۲۳۱] - ۲۴۳.‬
‏‫‭Diary of a wimpy Kid
‏‫‭/ by Jeff Kinney., by Jeff Kinney, By Jeff Kinney, offset : Tehran: Jangal, 1395
‏‫‭Family and friends
‏‫‭/ written by Abdollah Ghanbari, Arash Ghanbari
‏‫‭Legal texts ( I ) contract law: A textbook for law students‏‫‭
‭Abdolhossein Shiravi, Includes bibliographical references and index چاپ اول: زمستان 1390=2014م چاپ چهاردهم: تابستان 1394= 2016م
‏‫‭Menschen: deutsch als fremdsprache arbeitsbuch
‏‫‭/ Sabine Glas-Peters, Angela Pude, Monika Reimann., آلمانی., افست از روی چاپ ۲۰۱۲م.: ایسمانینگ., Sabine Glas-Peters, Angela Pude, Monika Reimann
‏‫‭Najva-e-Asheghaneh: piere confidentiel de notre seigneur, Prince des croyants, Ali (le salut soit sur ‭lui)
‏‫‭/ la traduction et recherche par Zahra Taghavi Fardoud., فرانسه., عنوان به فارسی: نجوای عاشقانه: مناجات مولا نا امام علی., la traduction et recherche par Zahra Taghavi Fardoud
‏‫‭The poetics of prose: form and structure
‏‫‭/ Shahriyar Mansouri., انگلیسی., کتابنامه., نمایه., Shahriyar Mansouri.

صفحه‌ها