طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

فرحsoufis persans
فرزندان و والدین مبتلا به ام‌اس
فرمول‌بندی رفتاری شناختی راهنمای کارورزی دانشجویان روانشناسی بالینی
قانون امور حسبی
لبخند فرزندان طلاق راهکارهای عملی سازگاری فرزندان طلاق
متون تخصصی انگلیسی (۲) رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
مصوبه های هئیت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی مربوط به حوزه فعالیت معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع معاونت فرهنگی و اجتماعی معاونت دانشجویی در سال های 1391 تا 1396
همکاری و تعاون
هنر شفابخشی گل‌درمانی
هنردرمانی مقیاس عناصر صوری (هنر در ارزیابی‌های روان‌شناختی)
هوش عاشقانه: چگونه می توانید همان گونه که در زندگی باهوش هستید در عشق هم باهوش باشید
هوش معنوی از مدیریت تا رهبری در زندگی شخصی
ُSand Mining
پر
پیمان‌شکنی در زناشویی: راهکارهایی برای مداخله
کاربرد صندلی خالی در روان‌درمانی: راهنمای درمانگران
کتاب سيره رسول الله= Das Leben Mohammed's nach Mohammed ibn Ishak
کودکان و فناوری( بایدهای والدین در استفاده ی کودکان از فناوری)
۱۰۱ تکنیک دیگر بازی‌درمانی
‎Analyzing discourse: multivariant perspectives‬
‎Minor marriage in early Islamic law
‎Mythology‬
‎Oxford English for information technology‬
‎Research methods in TEFL: answers to frequently asked questions‬

صفحه‌ها