طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

تاریخ آموزش طراحی معماری در دانشگاه شهید بهشتی دوره تکوین
/ یحیی سپهری, ‏‫کتابنامه:ص.۱۰۳-۱۱۴.‬, نمایه., یحیی سپهری؛ با مقدمه مهرداد قیومی‌بیدهندی., کتابنامه نمایه
تعادل کار/خانواده
/ نویسندگان کارن کورابیک، دونا اس لرو، دنیس ال وایتهید, ‏‫عنوان اصلی: Handbook-family integration.‎, کتابنامه: ص.۴۹۱-۵۰۰., نمایه., نویسندگان کارن کورابیک، دونا اس لرو، دنیس ال وایتهید؛ مترجمین فریبا سلیمی، فرشته وحدانی، مریم فاتحی زاده
خالی
editor-in-chief Toni Pfanner
خالی
Maurice E. Tucker
خالی
Began with 23rd edition (c2010)., "A Lange medical book.", Kim E. Barrett ... [et al]
خالی
edited by Roksana Bahramitash and Eric Hooglund., Includes bibliographical references and index.
خالی است
Ronald K Pearson
خالی است
Fionn Murtagh
خانواده و زوج‌درمانی در اعتیاد
/ جروم‌دیوید لوین, ‏‫عنوان اصلی: .Couple and family therapy of addiction, c1998‬, جروم دیوید لوین؛ ترجمه عباس رحمتی، امید حسینی؛ ویراستار زهرا اسدی
در مسیر درمانگر شدن
/ ج‍ف‍ری‌‌ای. ک‍ات‍ل‍ر, ‏‫عنوان اصلی: ‭On being a therapist,4th ed, c2010., واژه‌نامه. , کتابنامه. , نمایه. , جفری ای. کاتلر؛ ترجمه پرویز شریفی درآمدی، مجتبی مهدوی؛ ویراستار منصوره یزدانی چالشتری
درمان در یک جلسه :حداکثر تاثیرگذاری در اولین و اغلب آخرین جلسه درمان
این مدرک در آدرس http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است., ‏‫عنوان اصلی:‭ capturing the moment...‬, نویسنده موشه تالمون؛ ترجمه فرشاد بهاری، مریم محمودی مهر، علی راکی
درمان و مشاوره گروهی گام به گام آدلری
/منفورد سانستگارد،جیمز رابرت بیتر, ‏‫عنوان اصلی: ‭Adlerian group counseling and therapy : step-by-step,c2004., کتابنامه , نمایه ., منفورد سانستگارد، جیمز رابرت بیتر، با همکاری پگی پلونیس؛ ترجمه کیانوش زهراکار، زهرا اخوی ثمرین، محمد پور سینا
راهنمای مصاحبه برای ارزیابی DSM 5 اختلالات روانی و بررسی وضعیت شناختی
/ نوشته مایکل هاروی, واژه‌نامه., کتابنامه., نویسنده مارک زیمرمن؛ ترجمه و تالیف مریم جباری
روان‌شناسی مردان: بررسی الگوهای کهن در روان مردان
/ جین شینودا بولن, ‏‫عنوان اصلی:‭Gods in everyman : a new psychology of men's lives and loves,c1989., کتاب حاضر نخستین بار با عنوان" نمادهای اسطوره‌ای و روانشناسی مردان"در سال ۱۳۹۰ توسط بنیاد فرهنگ زندگی به چاپ رسیده است., واژه‌نامه. , نمایه., جین شینودا بولن؛ مترجم ملیحه وفا مهر
روش‏‌های کاربردی تحلیـل رگرسیـون
/ تالیف (به‌ترتیب حروف الفبا) محمدرضا اشراقیان، عباس رحیمی‌فروشان, ‏‫پشت جلد به‌انگلیسی: .‎‭‬‭‎‎‬M. R. Eshraghian, A.. Rahimiforoshani. Applied methods of regression analysis‎‏, واژه‌نامه., ‏‫کتابنامه: ص. ۲۶۳- ۲۶۴.‭‬, نمایه., (به‌ترتیب حروف الفبا) محمدرضا اشراقیان، عباس رحیمی‌فروشان؛ [به‌سفارش] دانشگاه علوم پزشکی تهران
زبان روسي است و قابل تايپ کردن نميباشد
At head of title, v.1 Preface of v.1- also in English English title: North Iranians of East Europe Includes bibliographies
ساخت واقعیت اجتماعی
/ جان ر.سرل, ‏‫‬عنوان اصلی:The construction of social reality, جان ر.سرل؛ ترجمه میثم محمد امینی
سنجش و تقویت تاب‌آوری کودکان آسیب‌پذیر سال های آغازین کودکی
/ بریجید دانیل و سالی ویسل, ‏‫عنوان اصلی:‌ .Early years: assessing and promoting resilience in vulnerable children‬‬, کتابنامه: ص. ۱۴۷ - ۱۵۲., بریجید دانیل و سالی ویسل؛ مترجمان بهرام جوکار، مریم رزمجویی، مرجان حق نگهدار؛ ویراستار آناهیتا مهرپور
س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ی‌ ک‍ارس‍ت‍ن‌ ن‍ی‍ب‍ور
/ مترجم پرویز رجبی., ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍ل‍د دوم‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍ه‌ ج‍ل‍دی‌ "‎ "Riesebeschreibung nach Arabien und den umliegenden Landern‬اس‍ت‌., نمایه.
عشق مادرانه
/ سو گرهارت, ‏‫عنوان اصلی: Why love matters : how affection shapes a baby's brain,2 ed ,2015‭., واژه‌نامه., ‏‫کتابنامه: ص. ۳۸۷- ۴۳۴.‬, سو گرهارت؛ مترجمان الهام توکلی، فاطمه ترابی
غمنامه کودک تیزهوش
/ نویسنده آلیس میلر, ‏‫عنوان اصلی: .Drama des begabten Kindes, c2007‬, کتاب حاضر از ترجمه انگلیسی تحت عنوان «The drama of the gifted child : the search for the true self» به فارسی برگردانده شده است., آلیس میلر؛ مترجم پریسا پور جهان
ـOlogies & -Isms
Reference, Laurence Urdang, editor in chief ; Anne Ryle and Tanya H. Lee, editors ; Frank R. Abate, associate editor, "A Laurence Urdang reference book." Includes index

صفحه‌ها