طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

la Hongrie
(par) Henri Smotkine, Bibliography: p. 126
la Perse
Reference, introduction par James Morris, photographies de Roger Wood, Commentaires de denis Wright
la Porte sur le Jardin
(par) Jean de Menasce. Textes recueillis et presentes par Robert Rochefort. Introduction du Carlinal journet
la Poterie islamique
Reference, par Myriam Rosen-Ayalon, AT head of title: Mission de Susaine Bibliography: p. [287-292] Includes index
la Republique democratique allenande (R. D. A)
(par) Georges castellan 6 eme ed. mise a jour, Bibliography; p. 121
la Rome des Cesars
Reference, [par] Leonardo B. Dal Maso
la Troisieme Republique (4 septembre 1870 - 3 aout 1914)
par Georges Bourgin ...., "Orientation bibliographique: p. [217] - 222
la belle histoire de versailles; trois siecles d'histoire de France
[par] Alain Decaux, Bibliography: p. [378] - 379
la centrale thermique de montereau
"Groupe regional de production thermique centre." Cover title
la chine populaire
(par) Jacques Guillermaz, Bibliogrphy; p. 127
la civilisation grecue, a l'eopque archaique et classique
Reference, Bibliogrphy; p. 447 - [445]
la coleur en architecture
par Konrad Gatz et Gerhard, Achterberg-Traduit et adapte par William Magoni
la coree
[par] Jacques pezeu- Massabuau, Bibliogrphy: p. 125
la couleur dans les activites humaines
par M. Deribere, Includes bibliographical references
la démocratisation des relations internationales: actes du colloque international (éthique de la coopération et démocratisation des relations internationales, Bergamo, du 23 au 25 octobre 2008)
sous la direction de Stefania Gandolfi, Patrice Meyer-Bisch, Johanne Bouchard., Includes bibliographical references., sous la direction de Stefania Gandolfi, Patrice Meyer-Bisch, Johanne Bouchard; Cattedra UNESCO (Università di Bergamo), Title on turning: la démocratisation des relations internationales Includes bibliographical refrences.
la dissertation litteraire au baccalaureat
Tables des matieres.- v. 2. Le XIX siecle sujects d'ensemble, themes generaux
la faim, de Knut Hamsun
"Editee sous le patronage de L'Academie suedoise, et de la Fondation Nobel Winner of the Nobel Prize, 1920
la fenetre
Includes the proceding of a colloguim of the Association des hautes etudes hospitalieres
la gestion finaciere de l'entreprise : Cas et commentaires
Elie Cohen, Georges Nordmann; Sous la direction de Pierre Cons o, "Applications concues a partir de l'ouvrage de pierre conso la gestoin financiere de entreprise." Bibliography: p. v.1. p. [147] Contents t.1. L'analyse finaciere et le plan finacier t.2. Introductin a la politique finaciere
la grnade peur des bien - pensants Edouard Drumont
"Cet ouvrage est le premier d'une seriqui aura pour titre general De mission de la France."
la litterature Japonaise
(par) Jacqueline pigeot (et Jean - jacques Tschudin), Bibliogrpay: p. 127
la litterature hispanoamericaine
[par] Jacques Joset, Bibliogrphy; p. [127]

صفحه‌ها