طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

mother
Bertolt Brecht ; translated by Steve Gooch., Translation of Die Mutter.
motif index of The thousand and one nights
Hasan M. El-Shamy., Includes bibliographical references (p. [17]-19)., Hasan M. El-Shamy., Includes bibliographical references (p. [17]-19).
männer ohne frauen: 14 stories
Author: Ernest Hemingway
nArchitects :< Eric Bunge & Mimi Hoang_2000-2008>
Reference, Eric Bunge, Mimi Hoang
nachträglichen Memoiren des Bras Cubas: Roman
[Aus dem Portugiesischen übertragen und herausgegeben von Wolfgang Kayser]
naked face
Sidney Sheldon
nature in luxe
1, Edited by shenzhen design
neuroscience of sleep
Section I: Introduction. History of sleep research / R. Pelayo and C. Guilleminault -- Section II: Definitions and descriptions of sleep. Sleep architecture / E. F. Pace-Schott ; Behavior and parasomnias (RSBD) / M. W. Mahowald, M. A. Cramer-Bornemann, and C. H. Schenck ; Sleep oscillations and PGO waves / M. Steriade ; PET activation patterns / T. T. Dang-Vu, M. Desseilles, P. Peigneux, S. Laureys, and P. Maquet ; Hippocampal-neocortical dialog / J. J. Chrobak, A. Sirota, and G. Buzáski ; Network reactivation / S. Ribeiro and M. Nicolelis ; Gene expression / C. Cirelli and G. Tononi -- Section III: Ontogeny and phylogeny of sleep. Phylogeny and ontogeny of sleep / J. A. Lesku, D. Martinez-Gonzalez, and N. C. Rattenborg ; Sleep in adolescents / I. Tarokh and M. A. Carskadon ; Sleep in aging / M. Rissling and S. Ancoli-Israel -- Section IV: Control of sleep and sleep states. Thalamic regulation of sleep / A. Destexhe and T. J. Sejnowski ; Hypothalamic regulation of sleep / P. M. Fuller and J. Lu ; Histamine / H. L. Haas, O. Selbach, and O. A. Sergeeva ; Cytokines and other neuromodulators / J. M. Krueger, L. Churchill, and D. M. Rector ; Locus coeruleus and Raphe nucleus / B. E. Jones ; Acetylcholine / B. E. Jones ; Dopamine / P. M. Fuller and J. Lu -- Section V: Sleep and arousal states. Reticular activating system / E. Garcia-Rill ; Nightmares / M. Schredl ; Coma / S. Laureys, M. Boly, G. Moonen, and P. Maquet -- Section VI: Circadian. Circadian regulation by the suprachiasmatic nucleus / D. J. Earnest ; Sleep: development and circadian control / H. C. Heller and M. G. Frank ; Sleep and waking in drosophila / C. Cirelli and G. Tononi ; Genetics of circadian disorders in humans / A.-M. Chang and P. C. Zee ; Circadian rhythms in sleepiness, alertness, and performance / J. D. Minkel and D. F. Dinges -- Section VII: Pharmacology of sleep. Modafini, amphetamines, and caffeine / C. Ballas and D. F. Dinges ; Adenosine / R. Basheer, J. T. McKenna, and R. W. McCarley -- Section VIII: Sleep function. Endocrine function during sleep and sleep deprivation / J. M. Mullington ; Immune function during sleep and sleep deprivation / J. M. Mullington ; Thermoregulation during sleep and sleep deprivation / R. Szymusiak ; Autonomic dysregulation during REM sleep / S. M. Caples and V. K. Somers ; Sleep-dependent memory processing / M. P. Walker ; Behavioral change with sleep deprivation / J. D. Minkel, S. Banks, and D. F. Dinges ; Sleep deprivation and brain function / S. P. A. Drummond and B. S. McKenna ; Napping / S. C. Medrick and S. P. A. Drummond -- Section IX: Sleep disorders. Sleep apnea / S. C. Veasey ; Narcolepsy / E. Mignot and L. Lin ; Cataplexy / S. Nishino ; Sleeping sickness / M. Bentivoglio and K. Kristensson -- Section X: Dreaming. Theories of dream function / D. Kuiken ; Sleep and consciousness / J. A. Hobson ; REM/REM differences in dream content / J. S. Antrobus and E. J. Wamsley ; Dreams and nightmares in PTSD / A. Germain and A. Zadra ; Theories and correlates of nightmares / T. Nielsen and R. Levin ; Incorporation of waking events into dreams / E. J. Wamsley and R. Stickgold., editors-in-chief, Robert Stickgold, Matthew P. Walker., Includes bibliographical references and index.
new era in U.S. national security
Jack A. Jarmon., Includes bibliographical references and index., Jack A. Jarmon.
new horizons U.S.A; the guide to travel in the United States
Reference, Prepared by Pan American World Airways
new horizons U.S.A; the guide to travel in the United States
Reference, Prepared by Pan American World Airways, Donated books of Dr Behroon شماره ثبت در پایگاه قدیم:4154
new introduction to Islam
Pt. I. The formation of the Islamic tradition. Islam in global perspective ; Arabia ; The pre-Islamic Near East ; The life of Muhammad ; The Qurʼān ; The tradition literature -- Pt. II. The expansion of Islam. The conquests ; Religion of empire ; The Caliphate -- Pt. III. Islamic institutions. Islamic law ; Islamic theology and philosophy ; Sufism -- Pt. IV. Crisis and renewal in Islamic history. Turks, Crusaders, and Mongols ; Revival and reform ; Islam and the West ; The turbulent twentieth century ; Islam in the twenty-first century -- Glossary., Daniel W. Brown., Includes bibliographical references (p. [309]-323) and index., Daniel W. Brown.
new phonologies
edited by Martin J. Ball, Raymond D. Kent., Includes bibliographical references and index.
new transit town
edited by Hank Dittmar and Gloria Ohland ; foreword by Peter Calthorpe., Includes bibliographical references and index.
nonequilibrium statistical mechanics of open and closed systems
Katja Lindenberg, Bruce J. West., Includes bibliographical references (p. 418-431)., Katja Lindenberg, Bruce J. West
nouveau droit des pratiques restrictives de concurrence
sous la direction de Yves Picod ; avec les contributions de Guy Canivet ... [et al.]., Includes bibliographical references., sous la direction de Yves Picod avec les contributions de Guy Canivet, Guillaume Cerutti, Claire Chambolle... [et al.]
odes et ballades les orientales
[par] victor Hgo chronoloige et introduction par jean Gaudon, illustrated cover
oeuvres
texte etabli et annoet par A. Thibaudet et R. Dumesnil
oeuvres completes
[par] Montaigne preface de Andre mauricis texte etabli et annote par Robert Barral en collaboration avec pierre Michel
oeuvres poetiques
[par] malherbe texte etabli et presente par Rene fromilhagu et Raynond lebegue, Bibloigrphie des oevures poetiques de malherbe v.1. p. [21]-43 Contents 1. les textes 2. Notices et notes Apparat critiques
oeuvres poetiques pref Gactan picon Edition etablie et ammotee
par pierre Alboug, "notes et variantes " v.1.p. [1145]-1851 Contuts t.1.Avant l'exil. 1802-1851

صفحه‌ها