طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

la stoira nei bicei e negli istitui magistrali
Contento.- v. 1. I1 medioevo (476 -1492) v. 2. l'eta moderna.- v. 3. leta contemonranea v. 1. e tredicsima v. 2. undiesima v. 3. e tredicesima edizaione
la vie rurale en France
[par] Lucien Gachon, Bibliogrphy; p. 126
langes Jahr
Eva Schmidt., Eva Schmidt
latin America, its people and institutions
[by] Joseph A. Ellis, Bibliography: p. 229 - 238
laure de Dêr al Dîk à Antinoé
Dêr al Dîk., Bibliography: p. [7] (1st group)
law of international lawyers: reading Martti Koskenniemi
"For decades, Martti Koskenniemi has not just been an influential writer in international law; his work has caused a significant shift in the direction of the field. This book engages with some of the core questions that have animated Koskenniemi's scholarship so far. Its chapters attest to the breadth and depth of Koskenniemi's oeuvre and the different ways in which he has explored these questions. Koskenniemi's work is applied to a wide range of functional areas in international law and discussed in relation to an even broader range of theoretical perspectives, including history, political theory, sociology and international relations theory. These invaluable insights have been expertly brought together by the volume editors, who identify the key and common themes of many of the book's contributions. This volume demonstrates the importance of critical legal scholarship in the ways international law is enacted, shaped and reshaped over time"--, edited by Wouter Werner, Vrije Universiteit, Amsterdam; Marieke de Hoon, Vrije Universiteit, Amsterdam; Alexis Galán, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan., Includes bibliographical references and index., Includes bibliographical references and index
le Bresil, textes de Zuzanne chatal
Reference, Caption title
le Cure de village
Chronologie et preface par Pierre Citron
le Japon, entre la tradiotn et l'avenir
[par] Georges Duhamel. soixante photographies
le Mariage de Figaro
Beaumarchais. comedie, avec une notice biographue, une notice Historique et litteraire, des notes explicatives, des jugements, un questionnaire et des sujets de devoirs, par Pierre Richard
le Nu perdu
[par] Rene Char
le Tchad
(par) Jean Cabot (et) Christian Bouquet, Bibliography: P. (126) - 127
le Zimbabwe
(par) Daniel Jouanneau, Bibliogprhy; p. 126 - 127
le changement et la Tradition, le defi de notre temps
(par) Arnold Joseph Toynbee. traduit de l'angiais par Louis - Jean Calvet, Inlcudes bibliogprical footnotes Title in English: change and habit;the challenge. of our time
le chili
(par) Raymond Avalos
le desert
par A. Starker Leopold et les Redacteurs des collections Time - life [Rev], Bibiogrpahy: p. 186
le jardin des betes sauvages
(par) Georges Duhamel

صفحه‌ها