طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تست طرح پژوهشی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

"اجتماعيات در ادبيات" در آثار منثور فارسي تا قرن پنجم
علي محمد سجادي, شماره طرح پژوهشی در پایگاه قدیم: LIT 10 1383
M- مجموعه هاي فازي روي M- مجموعه ي A ( مجموعه هاي فازي روي نيم گروه ها )
مهديه حدادي, شماره طرح پژوهشی در پایگاه قدیم: SCM 95 1389, حاوي CD ;
test ketabyar
test ketabyar
یادداشت
آموزش حقوق بشر و شهروندي در نظام بين الملل
مجتبي همتي, شماره طرح پژوهشی در پایگاه قدیم: LAW 3 1386

صفحه‌ها