طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

Book Collection

Education for creative living
translated by Alfred Birnbaum ; edited by Dayle M. Bethel., Translation of: Sōka kyōikugaku taikei., Includes bibliographical references (p. 215-221)., می باشد
Title *
Notes
sample
شرح پدید آور