طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

ب‍ی‍ن‌ ال‍ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ و خ‍ص‍وم‍ه‌ "م‍وق‍ف‌ م‍ح‍م‍د اب‍و زه‍رة م‍ن‌ ال‍ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ "
ب‍ی‍ن‌ ال‍ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ و خ‍ص‍وم‍ه‌ "م‍وق‍ف‌ م‍ح‍م‍د اب‍و زه‍رة م‍ن‌ ال‍ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ "
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌ ال‍غ‍ف‍ار, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۹۳ - ۸۷
تاریخ بی‌خردی : از تروا تا ويتنام
تاریخ بی‌خردی : از تروا تا ويتنام
/باربارا تاکمن, عنوان اصلی: .The march of folly: from Troy to Vietnam, 1985, کتاب حاضر با عنوان "سیر نابخردی از ترویا تا ویتنام" توسط انتشارات فرزان‌ روز در سال ۱۳۷۵ منتشر گردیده است., ‏‫چاپ دوم: ۱۳۸۸.‬, چاپ چهارم: اسفند ۱۳۹۲., چاپ پنجم ., کتابنامه ., نمایه .
تاریخ مصور جهان دنیای باستان
تاریخ مصور جهان دنیای باستان
/ شارلوت هردمن، فیلیپ استیل، ریچارد تامس, ‏‫عنوان اصلی:‭ The encyclopedia of the ancient world: how people lived in the ‭stone...
تاریخ‌ اقتصادی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌ و نظامی‌ دوران‌ رضا شاه‌ کبیر
تاریخ‌ اقتصادی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌ و نظامی‌ دوران‌ رضا شاه‌ کبیر
/ تالیف‌ محمدعلی‌ گرامی‌., به مناسبت بزرگداشت پنجاهمین سال سلطنت دودمان پهلوی., فهرستنویسی بر اساس جلد دوم، [ ۱۳۵۵].
تاریخ‌ عرب‌ قبل‌ از اسلام‌
تاریخ‌ عرب‌ قبل‌ از اسلام‌
/ نویسنده‌ عبدالعزیز سالم‌, کتابنامه‌: ص‌. [۳۹۷] - ۴۰۹؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
تاریخ‌الجهمیة و‌المعتزلة
تاریخ‌الجهمیة و‌المعتزلة
/ تالیف جمال‌الدین القاسمی‌الدمشقی., چاپ سوم.
تجدید حیات‌ هنر و تمدن‌ در ایران‌ باستان‌
تجدید حیات‌ هنر و تمدن‌ در ایران‌ باستان‌
/ تالیف‌ جورجینا هرمان‌, ‏‫عنوان‌ اصلی‌: ‎‭‭The Iranian revival‬., کتابنامه‌: ص‌. ۱۶۱.
تحلیلی‌ از پیشگوییهای‌ نوستردامس‌: تاریخ‌ و آینده‌ از دیدگاه‌ اسلامی‌
تحلیلی‌ از پیشگوییهای‌ نوستردامس‌: تاریخ‌ و آینده‌ از دیدگاه‌ اسلامی‌
/ نوشته‌ شرف‌الدین‌ اعرجی‌, عنوان‌ دیگر: پیشگوییهای‌ نوستردامس‌., کتابنامه‌: ص‌. []۲۸۴
تحلیل‌ محتوای‌ چهل‌ سال‌ متون‌ آموزش‌ روزنامه‌نگاری‌ در ایران‌
تحلیل‌ محتوای‌ چهل‌ سال‌ متون‌ آموزش‌ روزنامه‌نگاری‌ در ایران‌
/ مهدی‌ محسنیان‌ راد و همکاران‌., کتابنامه‌: ص‌. [۱۱۹].
تحول‌ شعر فارسی‌
تحول‌ شعر فارسی‌
/ تالیف‌ و نگارش‌ زین‌العابدین‌ موتمن‌., كتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است., چاپ سوم.
تذکره شعرای آذربایجان تاریخ زندگی و آثار
تذکره شعرای آذربایجان تاریخ زندگی و آثار
/تالیف محمد دیهیم, چاپ اول، ج.۱
ترجمه خلاصه‌الحساب
ترجمه خلاصه‌الحساب
ترجمه‌ای است از کتاب خلاصه‌الحساب شیخ بهایی که ظاهرا مرتب بر ده "حدیقه " است.مترجم،بدلیل افتادگی از آغاز و انجام شناخته نشد و نسخه فاقد قسمتی از حدیقه اول و قسمتی از حدیقه دهم می‌باشد.عناوین حدیقه‌ها بدین ترتیب است:حدیقه دوم در حساب کسور، حدیقه سوم در بیان استخراج مجهولات است باربعه متناسبه، حدیقه چهارم در استخراج مجهولات است به حساب خطاء، حدیقه پنجم در استخراج مجهولات است به تحلیل...، حدیقه ششم در بیان مساحت، حدیقه هفتم در بیان توابع مساحت، حدیقه هشتم در استخراج مجهولات است بطریق جبر و مقابله، حدیقه نهم در بیان قواعد شریفه و فواید لطیفه که محاسب را از دانستن آن چاره نیست، حدیقه دهم در مسائل متفرقه., / نویسنده متن شیخ بهائی, زبان: فارسی, ۸۷۱۱۳, افتاده:...و آنچه بماند و به مضعف بجذر مسقط مع واحد نسبت باید داد..., افتاده:...که منسوب است چون مجنس ساختند که یک را در مخرج نصف که دو است ضرب کردند دو شد.., نستعلیق, اصفهانی نخودی, عناوین به شنگرف., مقوا،روکش پارچه کرم،اندرون جلد آستر کاغذی.
تفسیر مثنوی‌ مولوی‌: داستان‌ قلعه‌ ذات‌ الصور، یا ، دزهوش‌ ربا
تفسیر مثنوی‌ مولوی‌: داستان‌ قلعه‌ ذات‌ الصور، یا ، دزهوش‌ ربا
/ تالیف‌ جلال‌الدین‌ همائی‌., ‏‫چاپ دوم.‬, عنوان دیگر: قلعه ذات‌الصور., عنوان دیگر: دز هوش ربا., کتابنامه به صورت زیرنویس.
تقیید العلم
تقیید العلم
/صدره و حققه و علق علیه یوسف العش, چاپ دوم
تلخیص‌الخطابه
تلخیص‌الخطابه
/ تالیف ابی‌الولید‌محمدبن‌احمد‌ ابن‌رشدالقرطیبی المتوفی عام ۵۹۵ ھ., عربی., نمایه.
تلخیص‌المحصل
تلخیص‌المحصل
فخر رازی در المحصل به عصاره اندیشه های دوازده فرقه شیعی که در منابعی چون الفرق نوبختی آمده، پرداخته است. از میان سه شرحی که بر این اثر مهم کلامی نگاشته شده،‌ تلخیص المحصل یا نقد المحصل خواجه از اهمیت بسزایی برخوردار است. این شرح انتقادی که با عنوان «قال اقول» سامان یافته است، همانند المحصل حاوی چهار رکن است: رکن اول در مقدمات سه گانه: علوم اولی، احکام نظر و فکر، دلیل و اقسامش. رکن دوم در تقسیم معلومات حاوی سه مسئله: احکام وجود،‌ معدوم، حال. رکن سوم در الهیات حاوی چهار قسم: ذات الهی، صفات الهی، افعال الهی،‌ اسمای الهی. رکن چهارم در سمعیات حاوی چهار قسم: نبوت، معاد، اسماء و احکام، امامت. خواجه با رویکردی انتقادی در باب چرایی نگارش این شرح در دیباچه تصریح دارد که «نام کتاب المحصّل مطابق با معنایش نیست و بیان نویسنده او را به ادّعایش نمی رساند. گمان می کنند این کتاب برای فراگیری علم کلام کافی است و مخاطبان را از بیماری های نادانی و تقلید شفا می دهد! در حالی که این گونه نیست، بلکه بر عکس، مطالب رنجور (= ضعیف و نادرست) و فربه (=قوی و درست) آن بسیار است. هر که برای دستیابی به یقین به این کتاب تکیه کند، ره به جایی نمی برد، ‌بلکه همانند تشنه ای گرفتار سراب و سرگشته و حیران در میان چند راه و ناامید از رسیدن به صواب خواهد بود.» از این رو افزون بر شرح پیچیدگی ها و نقاط مبهم،‌ به نقادی آن نیز می پردازد. این نسخه فاقد رکن چهارم است و ۱۱ مسأله پایان رکن سوم را ندارد. از این اثر نسخه دیگری به شماره ۶۳۶۴ در کتابخانه ملی نگهداری می شود., خواجه نصیر الدین طوسی, زبان: عربی, الحمدلله الذی یدل افتقار کل موجود فی الوجود الیه علی وجوب وجوده و افاضته ایاه متصفا بما امکن من الکمال علی کمال قدرته و جوده و اتقان ذلک الموجود فی ذاته و نظمه مع ما سواه علی علمه و حکمته و تخصیصه بخواصه التی لایشارکه فیها غیره علی عنایته و ارادته ..., افتاده: ... و الجواب عن الاول قد تقدم و عن الثانی انه انما یتوجه علی من یثبت عالمیة ثم یعللها بمعنی و نحن لانقول به و ایضا فبتقدیر القول به نقول الواجب متی لایعلل اذا کان واجبا لذاته او لغیره فالاول مسلم لکن لم قلتم ان عالمیة‌الله واجبة‌ لذاتها بل هو اول المسألة ..., نستعلیق، برخی کلمات بدون نقطه, اصفهانی نخودی، آهارمهره, عناوین به شنگرف, مقوایی با روکش تیماج عنابی روشن با جدول مزدوج و حاشیه ریسه‌ای زرپوش ضربی، سرطبله‌دار با جدول مزدوج و حاشیه ریسه‌ای زرپوش ضربی، اندرون کافذ ابری به رنگ‌های گل‌بهی، نخودی، آبی, تلخیص المحصل ۱-۲؛ الذریعة‌ ۴: ۴۲۶؛ کشف الظنون‌ ۲: ۱۶۱۴؛ فنخا ۲۸: ۴۸۶؛ ۳۳: ۶۱۴ – ۶۷۲, شکل و سجع مهر: ۱ الف: مهر بیضی با نقش «عبده الراجی محمدحسین ۱۲۲۸»، مهر بیضی مخدوش, یادداشت های تملک: ۱ الف: یادداشت مالکیت به تاریخ ۱۱۹۹ق به همراه مهر بیضی مخدوش
تماما مخصوص
تماما مخصوص
/ عباس معروفی.
تن‌ پهلوان‌ و روان‌ خردمند: پژوهشهایی‌ تازه‌ در شاهنامه‌
تن‌ پهلوان‌ و روان‌ خردمند: پژوهشهایی‌ تازه‌ در شاهنامه‌
/ نویسنده‌ شاهرخ‌ مسکوب‌, این‌ سخنرانیها بمناسبت‌ بزرگداشت‌ شاهنامه‌ از طرف‌ یونسکو در سال‌ ۱۹۹۱م‌ = ۱۳۷۰ بوسیله‌ انجمن‌ فرهنگ‌ ایران‌ در پاریس‌ برگزار شد, ص‌. ع‌. به‌انگلیسی‌:‎Shahrokh Meskoob. The body of the champion and the soul of the sage new studies on the shahnameh‬., کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
تهذیب اخلاق
تهذیب اخلاق
/ تصنیف شیخ‌محیی‌الدین بن‌عربی, ‏‫چاپ دوم: ۱۳۹۲.
تواریخ آل سلجوق
تواریخ آل سلجوق
‏‏ص. ع. به فرانسه : ‏‫‬‭Al-Bondârî. Histoire des Seldjoucides de l'Irâq. d'après Imâd ad-dîn al-Kâtib al- ‭‬Isfahânî, texte Arabe publié d'après les MSS.d' Oxford et de Paris par M. Th. ‭‬Houtsma. Leide : E. J. Brill, 1889.‬.‬ تزئینات متن:‏‫ صفحه عنوان مجدول، سر‌لوح مزین به یک کادر کوچک منقوش‬ نوع و تز ئینات جلد:‏‫ مقوایی، رویه مشمعی، به‌رنگ یشمی، عطف و گوشه‌ها تیماج، به‌رنگ قهوه‌ای، قطع : ۵/۱۴x۲۱ س‌م. (رقعی)‬ شکل و سجع مهر:‏‫ «مجموعه اهدائی علی‌محمد عامری نائینی به کتابخانه ملی ایران»‬ نسخه بررسی شد.

صفحه‌ها