طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

مولانا جلال‌الدین‌: زندگانی‌، فلسفه‌، آثار و گزیده‌ای‌ از آنها
مولانا جلال‌الدین‌: زندگانی‌، فلسفه‌، آثار و گزیده‌ای‌ از آنها
/ تالیف‌ عبدالباقی‌ گولپینارلی‌, ص‌. ع‌. به‌انگلیسی‌:‎Abdol -Baghi Gholpinarly. Molana Jalal-Eddin Rumi: Life, philosophy and selected works‬., کتابنامه‌: ص‌. [۵۰۹] - ۵۱۲
مکتوب‌
مکتوب‌
/ پائولو کوئلیو [صحیح‌: کوئیلو], ‏‫عنوان‌ اصلی‌: ‎Maktub‭.‬
م‍روج‌ال‍ذه‍ب‌ و م‍ع‍ادن‌ال‍ج‍وه‍ر
م‍روج‌ال‍ذه‍ب‌ و م‍ع‍ادن‌ال‍ج‍وه‍ر
ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍س‍ع‍ودی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ پ‍ای‍ن‍ده‌.
م‍ع‍رف‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ال‍ح‍دی‍ث‌
م‍ع‍رف‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ال‍ح‍دی‍ث‌
پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Abi abdil'lah al -Nisaburi Kitab Ma'rifatt ulum al-hadith‬.
م‍وطا الام‍ام‌ م‍ال‍ک‌‎
م‍وطا الام‍ام‌ م‍ال‍ک‌‎
عربی. چاپ هشتم. کتابنامه.
نامه‌های‌ عاشقانه‌ یک‌ پیامبر
/ گردآوری‌ و اقتباس‌ آزاد پائولو کوئیلو, ‏‫عنوان‌ اصلی‌: ‭‎Beloved Propht, the love letters of kahlil Gibran and mary Haskell and her private journal, 1972.‬, ‏‫ص‌. ع‌. به‌ پرتغالی‌:‭‎Gibran kahlil Gibran. As cartas de Amor do profeta.‬, ‏‫, .
نظریه‌های‌ روابط عمومی‌
نظریه‌های‌ روابط عمومی‌
/ ویراستاران‌ کارل‌ بوتان‌، وینسنت‌ هزلتون‌, عنوان‌ اصلی‌: ‎Public relations theory‬., کتابنامه‌
نظم نوین روحانیت در ایران
نظم نوین روحانیت در ایران
/ مهدی خلجی., ‏‫پشت جلد لاتینی شده: Mehdi Khalaji. Nazm-e nowin-e rohaniat dar Iran = The new order of the clerical stablishment in Iran: essaya in Persian.‎, کتابنامه به‌صورت زیرنویس.
نقد فرهنگ‌ خشونت‌
نقد فرهنگ‌ خشونت‌
/ احمد قابل‌, کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
/ ل‌. ت‍اراس‍و، آ. ت‍اراس‍و, ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Questions and problems in school physics‬., ل‌. ت‍اراس‍و، آ. ت‍اراس‍و؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‌
هنر چیست‌؟ بضمیمه‌ حواشی‌ و توضیحات‌ لازم‌ بقلم‌ مترجم‌
هنر چیست‌؟ بضمیمه‌ حواشی‌ و توضیحات‌ لازم‌ بقلم‌ مترجم‌
/ اثر لئون‌ تولستوی‌, ‏‫عنوان‌ به‌ انگلیسی‌:‭‭What is art .‬‬, چاپ هشتم., کتابنامه‌ به‌ صورت‌ زیرنویس‌., نمایه.
و ح‍ت‍ی‌ ی‍ک‌ ک‍ل‍م‍ه‌ ه‍م‌ ن‍گ‍ف‍ت‌
و ح‍ت‍ی‌ ی‍ک‌ ک‍ل‍م‍ه‌ ه‍م‌ ن‍گ‍ف‍ت‌
/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ه‍ای‍ن‍ری‍ش‌ ب‍ل‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Und sagte kein einiziges wert‬., ن‍وش‍ت‍ه‌ ه‍ای‍ن‍ری‍ش‌ ب‍ل‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ اف‍ش‍ار
والکیری‌ها
والکیری‌ها
/ پائولو کوئیلو, ‏‫عنوان به انگلیسی:‭‮‬‏‏‏‏As valkirias, c1992.
ورونیکا تصمیم‌ می‌گیرد بمیرد
ورونیکا تصمیم‌ می‌گیرد بمیرد
/ پائولو کوئیلو, ‏‫عنوان‌ اصلی‌:. ‎‭Veronika decide morrer‬, "این‌ کتاب‌ در سالهای‌ مختلف‌ توسط ناشران‌ متفاوت‌ منتشر شده‌ است‌".
يک فنجان چای بی‌موقع
يک فنجان چای بی‌موقع
/ اعترافات اميرحسين فطانت., ‏‫عنوان به انگلیسی: An inopportune cup of tea: trace of a revolution.‎
پدران‌، فرزندان‌، نوه‌ها
پدران‌، فرزندان‌، نوه‌ها
/ [نویسنده‌] پائولو کوئیلو, ‏‫عنوان‌ اصلی‌: ‎‭‭Historias para pais filhos e netos‬,c2001
پلیمر و علم تکنولوژی
پلیمر و علم تکنولوژی
نمایه واژه نامه

صفحه‌ها