طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌): ص‍دای‌ ع‍دال‍ت‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌): ص‍دای‌ ع‍دال‍ت‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ام‍ور آم‍وزش‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ب‍س‍ی‍ج‌ اداری‌، ک‍ارگ‍ری‌ و اص‍ن‍اف‌
ام‍ور آم‍وزش‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ب‍س‍ی‍ج‌ اداری‌، ک‍ارگ‍ری‌ و اص‍ن‍اف‌
انتخاب‌های سخت
انتخاب‌های سخت
انگلیسی برای پژوهش:  کاربرد، سبک،  و گرامر
انگلیسی برای پژوهش: کاربرد، سبک، و گرامر
انگلیسی برای پژوهش: کاربرد، سبک، و گرامر
انگلیسی برای پژوهش: کاربرد، سبک، و گرامر
ان‍در آداب‌ ه‍ر ج‍م‍ع‍ه‌
ان‍در آداب‌ ه‍ر ج‍م‍ع‍ه‌
اول اخلاق ما بعد تمدن آنها
اول اخلاق ما بعد تمدن آنها
ايمني فضاها و تجهيزات ورزشي مدارس
ايمني فضاها و تجهيزات ورزشي مدارس
ایران پیش از سرمایه‌داری: تاریخ نظری
ایران پیش از سرمایه‌داری: تاریخ نظری
ایران‌ بین‌ دو انقلاب‌: درآمدی‌ بر جامعه‌شناسی‌ ایران‌ معاصر
ایران‌ بین‌ دو انقلاب‌: درآمدی‌ بر جامعه‌شناسی‌ ایران‌ معاصر
ایران‌ و جنگ‌ سرد: بحران‌ آذربایجان‌ (۱۳۲۴ - ۱۳۲۵)
ایران‌ و جنگ‌ سرد: بحران‌ آذربایجان‌ (۱۳۲۴ - ۱۳۲۵)
ایران‌ و قضیه‌ ایران‌
ایران‌ و قضیه‌ ایران‌
با برادبنت، درباره معماری
با برادبنت، درباره معماری
بابای‌ دارا بابای‌ نادار: ثروتمندان‌ به‌ فرزندان‌ خود در زمینه‌ کارکرد پول‌ چه‌ چیزی‌ می‌آموزند که‌ نادارها و اعضای‌ طبقه‌ میانی‌ جامعه‌ از آن‌ غافلند!
بابای‌ دارا بابای‌ نادار: ثروتمندان‌ به‌ فرزندان‌ خود در زمینه‌ کارکرد پول‌ چه‌ چیزی‌ می‌آموزند که‌ نادارها و اعضای‌ طبقه‌ میانی‌ جامعه‌ از آن‌ غافلند!
بازرگان اسوه تقوی و صداقت
بازرگان اسوه تقوی و صداقت
بازنگری‌ در ارتباطات‌ مسائل‌ مربوط به‌ نگاره‌ها
بازنگری‌ در ارتباطات‌ مسائل‌ مربوط به‌ نگاره‌ها
بحران‌ و وجدان‌: اخلاق‌ روزنامه‌نگاری‌
بحران‌ و وجدان‌: اخلاق‌ روزنامه‌نگاری‌
بررسی افت نیروی انسانی در نخست‌وزیری و سازمان‌های وابسته
بررسی افت نیروی انسانی در نخست‌وزیری و سازمان‌های وابسته
برنده تنهاست
برنده تنهاست
برگزیده‌ کارهای آنتوان‌ چخوف‌
برگزیده‌ کارهای آنتوان‌ چخوف‌
بریدا
بریدا
بقاء روح پس از مرگ
بقاء روح پس از مرگ
بینایی
بینایی
بی‌شعوری
بی‌شعوری

صفحه‌ها