طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌): ص‍دای‌ ع‍دال‍ت‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌): ص‍دای‌ ع‍دال‍ت‌ ان‍س‍ان‍ی‌
/ ج‍رج‌ ج‍رداق‌, ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ری‍ن‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ص‍وت‌ ال‍ع‍دال‍ه‌ الان‍س‍ان‍ی‍ه‌., ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ ده‍م‌: ۱۳۷۹)؛ ۳۰۰۰۰ ری‍ال‌‎ISBN 964-92729‬, ج‌. ۴ (چ‍اپ‌ ده‍م‌: ۱۳۷۹؛ ۳۰۰۰۰ ری‍ال‌
ام‍ور آم‍وزش‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ب‍س‍ی‍ج‌ اداری‌، ک‍ارگ‍ری‌ و اص‍ن‍اف‌
ام‍ور آم‍وزش‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ب‍س‍ی‍ج‌ اداری‌، ک‍ارگ‍ری‌ و اص‍ن‍اف‌
/ گ‍ردآورن‍ده‌ واح‍د ب‍س‍ی‍ج‌ اداری‌، ک‍ارگ‍ری‌ و اص‍ن‍اف‌ ب‍س‍ی‍ج‌ م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌, ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ام‍ور آم‍وزش‍ی‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍س‍ی‍ج‌ اداری‌ ک‍ارگ‍ری‌ و اص‍ن‍اف‌.
انتخاب‌های سخت
انتخاب‌های سخت
/هیلاری رودهام کلینتون, ‏‫عنوان اصلی:Hard choices ,c2004‮.
انگلیسی برای پژوهش:  کاربرد، سبک،  و گرامر
انگلیسی برای پژوهش: کاربرد، سبک، و گرامر
نویسنده: آدریان والورک، مترجم: سینا رادفر
ان‍در آداب‌ ه‍ر ج‍م‍ع‍ه‌
ان‍در آداب‌ ه‍ر ج‍م‍ع‍ه‌
/ ع‍ل‍ی‍ان‍ی‌، ک‍ورش‌
ایران پیش از سرمایه‌داری: تاریخ نظری
ایران پیش از سرمایه‌داری: تاریخ نظری
/عباس ولی, ‏‫عنوان اصلی: ‭Pre-capitalist Iran: a theoretical history,1993., کتابنامه: ص. ۳۳۱-۳۸۴., نمایه.
ایران‌ بین‌ دو انقلاب‌: درآمدی‌ بر جامعه‌شناسی‌ ایران‌ معاصر
ایران‌ بین‌ دو انقلاب‌: درآمدی‌ بر جامعه‌شناسی‌ ایران‌ معاصر
/ یرواند آبراهامیان‌, عنوان‌ اصلی‌: ‎Iran between two revolutions‬.
ایران‌ و جنگ‌ سرد: بحران‌ آذربایجان‌ (۱۳۲۴ - ۱۳۲۵)
ایران‌ و جنگ‌ سرد: بحران‌ آذربایجان‌ (۱۳۲۴ - ۱۳۲۵)
/ لوئیس‌ فاوست‌, ‏‫عنوان‌ اصلی‌: ‎‭‭Iran and the cold war: The Azerbaijan crisis of 1946‬., کتابنامه‌., نمایه.
ایران‌ و قضیه‌ ایران‌
ایران‌ و قضیه‌ ایران‌
/ تالیف‌ جرج‌. ن‌. کرزن‌, این‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۳۴۹ توسط بنگاه‌ ترجمه‌ و نشر کتاب‌ منتشر شده‌ است‌ جلد اول, چاپ‌ دوم‌: ۱۳۶۲, عنوان‌ اصلی‌: ‎Persian and Persian question‬., کتابنامه‌
بابای‌ دارا بابای‌ نادار: ثروتمندان‌ به‌ فرزندان‌ خود در زمینه‌ کارکرد پول‌ چه‌ چیزی‌ می‌آموزند که‌ نادارها و اعضای‌ طبقه‌ میانی‌ جامعه‌ از آن‌ غافلند!
بابای‌ دارا بابای‌ نادار: ثروتمندان‌ به‌ فرزندان‌ خود در زمینه‌ کارکرد پول‌ چه‌ چیزی‌ می‌آموزند که‌ نادارها و اعضای‌ طبقه‌ میانی‌ جامعه‌ از آن‌ غافلند!
/ نوشته‌ رابرت‌ کیوساکی‌ با همکاری‌ شارون‌ لچتر, این‌ کتاب‌ با حمایت‌ شرکت‌ لوله‌ و پرفیل‌ سدید به چاپ‌ رسیده‌ است‌., ‏‫عنوان‌ اصلی‌: ‭Rich dad, poor dad: what the rich teach their kids about money, that the poor and middle class do not.‬‬
بازرگان اسوه تقوی و صداقت
بازرگان اسوه تقوی و صداقت
/ابراهیم یزدی., کتابنامه به صورت زیرنویس.
بازنگری‌ در ارتباطات‌ مسائل‌ مربوط به‌ نگاره‌ها
بازنگری‌ در ارتباطات‌ مسائل‌ مربوط به‌ نگاره‌ها
/ ویراستاران‌ برندا دروین‌ ... [و دیگران‌], کتاب‌ حاضر ترجمه‌ جلد اول‌ کتاب‌‎Rethinking communication‬با عنوان‌‎ Paradigm lssues‬است‌
بحران‌ و وجدان‌: اخلاق‌ روزنامه‌نگاری‌
بحران‌ و وجدان‌: اخلاق‌ روزنامه‌نگاری‌
/ نوشته‌ کارل‌ هوسمن‌, عنوان‌ اصلی‌: ‎Crisis of conscience: Perspectives on journalism ethics‬., عنوان‌ روی‌ جلد: بحران‌ وجدان‌: اخلاق‌ مطبوعاتی‌.
بررسی افت نیروی انسانی در نخست‌وزیری و سازمان‌های وابسته
بررسی افت نیروی انسانی در نخست‌وزیری و سازمان‌های وابسته
‏‫یک نسخه نشریه با عنوان بررسی افت نیروی انسانی در نخست‌وزیری و سازمان‌های وابسته، تدوین دفتر آمار و برنامه‌ریزی نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور.‬, ‏‫شماره پرونده ۱۴۹۸.‬, ‏‫شناسه انتقال ۹۳۰۱.‬
برنده تنهاست
برنده تنهاست
/ پائولو کوئیلو, ‏‫عنوان اصلی: ‭‭O vencedor esta so, c 2008.
برگزیده‌ کارهای آنتوان‌ چخوف‌
برگزیده‌ کارهای آنتوان‌ چخوف‌
/ ترجمه‌ رضا آذرخشی‌، هوشنگ‌ رادپور., ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭‭ Anton Chekhov., مترجمین رض‍ا آذرخ‍ش‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌ رادپ‍ور.
بریدا
بریدا
/ پائولو کوئیلو, ص‌. ع‌. به‌انگلیسی‌:‎Paulo Coelho. Brida‬., کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
بقاء روح پس از مرگ
بقاء روح پس از مرگ
فهرست‌نویسی از روی جلد.
بینایی
بینایی
/ ژوزه ساراماگو, ‏‫عنوان اصلی: ‭Ensayo Sobre la lucidez‭., ژوزه ساراماگو؛ مترجمان حبیب گوهری‌راد، بهاره پاریاب
بی‌شعوری
بی‌شعوری
/ خاویر کرمنت, ‏‫عنوان اصلی:. Asshole no more

صفحه‌ها