طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

ع‍ش‍ق‌ ه‍رگ‍ز ک‍اف‍ی‌ ن‍ی‍س‍ت‌
ع‍ش‍ق‌ ه‍رگ‍ز ک‍اف‍ی‌ ن‍ی‍س‍ت‌
/ آرون‌ ت‍ی‌ب‍ک‌, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‎Love is never enough: how couples can overcome ‭misunderstandings, resolve ... .‎, آرون‌ ت‍ی‌ب‍ک‌ ؛ ب‍رگ‍ردان‌ م‍ه‍دی‌ ق‍راچ‍ه‌داغ‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ال‍ح‍دی‍ث‌
ع‍ل‍وم‌ ال‍ح‍دی‍ث‌
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۴۲۳ - ۴۱۸
فردوسی‌ و سروده‌هایش‌
فردوسی‌ و سروده‌هایش‌
/ یوگنی‌ ادواردوویچ‌ برتلس‌, کتابنامه‌ به‌ صورت‌ زیرنویس‌., ی‍وگ‍ن‍ی‌ ادواردووی‍چ‌ ب‍رت‍ل‍س‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ی‍روس‌ ای‍زدی‌
فرق‌الشیعه
فرق‌الشیعه
/حسن‌‌بن‌‌موسی‌ نوبختی‌, ترجمه امیرحسین خنجی
فرهنگ فارسی عمید
فرهنگ فارسی عمید
/ تالیف حسن عمید.
فرهنگ واژه‌های عامیانه (در دوره قاجار)
فرهنگ واژه‌های عامیانه (در دوره قاجار)
/ تالیف رضا حکیم‌خراسانی, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭‭Reza Hakim Korasani: Colloquialism in the Qajar Period., کتابنامه: ص. ۳۸., نمایه.
قدرت عادت
قدرت عادت
/ چارلز داهیگ, ‏‫عنوان اصلي: The power of habit : why we do what we do in life and business , c2012‭., چارلز داهیگ ؛ مترجم مصطفی طرسکی، معصومه ثابت‌قدم.
قصه‌های عامیانه‌ی مردم کره
قصه‌های عامیانه‌ی مردم کره
/ زونگ این‌سوب, ‏‫عنوان اصلی:. Folk tales from korea‬, اثري از: زونگ اين سوب؛ ترجمه جمشيد سلطاني
قلعه حیوانات
قلعه حیوانات
ن‍وش‍ت‍ه‌ ج‍ورج‌ ارول‌, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‎Animal farm; a fairy Story, 1945.‬‬‬
ق‍درت‌ در درون‌ م‍اس‍ت‌
ق‍درت‌ در درون‌ م‍اس‍ت‌
/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ل‍وی‍ی‍س‌ ال‌ ه‍ی‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The Power is within you‬, ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ل‍وی‍ی‍س‌ ال‌ ه‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌ دی‍وس‍الار
لک‌لکها بر بام‌
لک‌لکها بر بام‌
/ نوشته‌ میندرت‌ دویونگ‌, ‏‫عنوان‌ اصلی‌: .‭ ‎The wheel on the school‬‏‬, ‏‫چاپ‌ قبلی‌: کانون‌ پرورش‌ فکری‌ کودکان‌ و نوجوانان‌، ۱۳۵۳ (۳۲۰ ص‌.).‬, ‏‫چاپ چهارم: دی ۱۳۶۴.‬, ‬برای گروههای سنی "د" و "هـ"
ما در باران خواهیم ماند: نقد حال اصحاب دانش
ما در باران خواهیم ماند: نقد حال اصحاب دانش
/ محمدرضا نیستانی., محمدرضا نیستانی
مبانی فیزیک حالت جامد
مبانی فیزیک حالت جامد
/ تالیف اچ. پی. مایرز, عنوان اصلی:.Introductory solid state physics,2nd ed, c1997, نمایه., تالیف اچ. پی. مایرز؛ ترجمه ناصر تجبر، محمدرضا علی‌نژاد، شکوفه طباطبایی‌یزدی
مجموعه داستان‌های صمد بهرنگی
مجموعه داستان‌های صمد بهرنگی
/ نويسنده صمد بهرنگی.
مجموعه مقالات چهارمین همایش صنعت تبلیغات ایران
مجموعه مقالات چهارمین همایش صنعت تبلیغات ایران
/پدیدآورنده دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مجموعه مقالات ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ (جلد دهم): ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺆﻟﻔه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ (1)
مجموعه مقالات ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ (جلد دهم): ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺆﻟﻔه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ (1)
ﺟﻤﻌﯽ از اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر

صفحه‌ها