طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

المقصد الاسني في الاسماء الحسني
المقصد الاسني في الاسماء الحسني
الغزالي، محمد بن محمد, شماره نسخه در کتابخانه بریتانیا : OR 7357/شماره کاتالوگ : DL p 9/ شماره میکروفیش :۸۳۱۸-۸۳۱۷
النکت
النکت
شیخ مفید ( ۳۳۶-۴۱۳ ) محمد بن محمد بن نعمان بغدادی آن را در اصول دین و علم کلام برای مردم ساده بصورت پرسش و پاسخ در پنج فصل نگاشته است : فصل اول : معرفه الله ( گ ۶۷-۷۶ فصل دوم : عدل ( عدالت ) ( گ ۷۶-۷۷ ب ). فصل سوم : نبوت ( گ ۷۶ب- ۷۸) فصل چهارم : امامت ( گ ۷۸ ب - ۸۱ ). فصل پنجم : معاد ( گ ۸۱ ب - ۸۲ ) . این کتاب در ذریعه بعنوان المسائل و الجوابات ج ۲۰ ش ۳۴۸۹ و بعنوان النکت در ج ۲۴ ش ۱۵۸۳ معرفی شده است و با دومین عنوان به تصحیح سید هبه الدین شهرستانی بسال ۱۳۴۰ ه و ۱۳۴۳ ه در بغداد چاپ شده است. ولی درآغاز نسخه این کتابخانه آنرا الرساله الجوابیه نامیده اند., شیخ مفید, زبان: عربی, ۲۲۱۶/۳ع, ۲۴۸۷-۵۷, هذه الرساله الجوابیه منقوله عن الامام علی بن موسی الرضا، رواه فضل بن شاذان بسمله، حمدله، والصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء ... و بعد فهذه عقیده قادنی الدلیل الیها و قوی اعتمادی علیها جعلتها بعد التوضیح و التبین تحفه لاخوانی ... و رتبتها علی فصول الفصل الاول فی معرفه الله و صفاته ... فان قیل لک انت حادث ام قدیم فالجواب حادث ( گ ۶۶ ب ) ., فان قیل ما الدلیل علی ماجاء به النبی (ص) حق ؟ فالجواب : الدلیل علی ذلک انه (ع) معصوم و کل ما اخبربه فهو حق، و الالم یکن المعصوم و معصوما فیکون ما اخبربه النبی (ص) حقا و الحمدلله وحده و صلی الله علی سیدنا محمد و اله الطاهرین. تمت المقدمه الموسومه بالجوابیه علی یداقل عباد الله الودود محمد بن کمال الدین داود غفرله و لوالدیه ( گ ۸۲ ب ) ., بی تاریخ ، لیکن در پایان مجموعه گ ۱۴۴ تاریخ رمضان ۱۰۰۷ دیده می شود., نسخ, اصفهانی ، نخودی رنگ, تیماج سبز، یک لا ضربی با جدول های فشرده
الوصايا
الوصايا
/المحاسبي، الحارث بن اسد, زبان: عربی, شماره نسخه در کتابخانه بریتانیا:OR 7900/شماره کاتالوگ: CC/شماره میکروفیش : ۱۷۰۴۳-۱۷۰۴۲
الوصیة و الامامة
الوصیة و الامامة
/امام رید بن علي
الوصیة و الامامة
الوصیة و الامامة
/امام رید بن علي
الکلم‌الطیب
الکلم‌الطیب
/ تالیف تقی‌الدین احمدبنعبدالحلیم بن تیمیه‌الحرانی‌الدمشقی
ال‍ب‍ره‍ان‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ال‍ق‍رآن‌
ال‍ب‍ره‍ان‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ال‍ق‍رآن‌
ب‍درال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍زرک‍ش‍ی‌؛ خ‍رج‌ ح‍دی‍ث‍ه‌ و ق‍دم‌ ل‍ه‌ و ع‍ل‍ق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ م‍ص‍طف‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ع‍طا
ال‍ت‍ب‍ص‍ی‍ر ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ و ت‍م‍ی‍ی‍ز ال‍ف‍رق‍ه‌ ال‍ن‍اج‍ی‍ه‌ ع‍ن‌ ال‍ف‍رق‌ ال‍ه‍ال‍ک‍ی‍ن‌
ال‍ت‍ب‍ص‍ی‍ر ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ و ت‍م‍ی‍ی‍ز ال‍ف‍رق‍ه‌ ال‍ن‍اج‍ی‍ه‌ ع‍ن‌ ال‍ف‍رق‌ ال‍ه‍ال‍ک‍ی‍ن‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ظف‍ر الاس‍ف‍رای‍ن‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ال‍ت‍ب‍ی‍ان‌: ف‍ی‌ آداب‌ ح‍م‍ل‍ه‌ ال‍ق‍رآن‌
ال‍ت‍ب‍ی‍ان‌: ف‍ی‌ آداب‌ ح‍م‍ل‍ه‌ ال‍ق‍رآن‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ ش‍رف‌ ال‍دی‍ن‌ ال‍ن‍ووی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ال‍ج‍ه‍اد ف‍ی‌ الاس‍لام‌
ال‍ج‍ه‍اد ف‍ی‌ الاس‍لام‌
/ م‍ح‍م‍دم‍ت‍ول‍ی‌ ال‍ش‍ع‍راوی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ال‍ع‍لاق‍ات‌ ال‍دول‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ الاس‍لام‌
ال‍ع‍لاق‍ات‌ ال‍دول‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ الاس‍لام‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د اب‍وزه‍ره‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ال‍ع‍لاق‍ات‌ ال‍دول‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ الاس‍لام‌
ال‍ع‍لاق‍ات‌ ال‍دول‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ الاس‍لام‌
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
امام‌خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) و خودآگاهی تاریخی
امام‌خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) و خودآگاهی تاریخی
/ اصغر طاهرزاده., چاپ اول: ۱۳۸۸., چاپ دوم., کتابنامه: ص. [۲۱۱] - ۲۱۳.
امام‌خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) و خودآگاهی تاریخی
امام‌خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) و خودآگاهی تاریخی
/ اصغر طاهرزاده., چاپ اول: ۱۳۸۸., چاپ دوم., کتابنامه: ص. [۲۱۱] - ۲۱۳.
امام‌خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) و خودآگاهی تاریخی
امام‌خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) و خودآگاهی تاریخی
/ اصغر طاهرزاده., چاپ اول: ۱۳۸۸., چاپ دوم., کتابنامه: ص. [۲۱۱] - ۲۱۳.
امیر تیمور
امیر تیمور
/ آناتولی‌ نووسلتسف‌, عنوان‌ به‌انگلیسی‌:‎on the historical ivaluation of Timur‬., کتابنامه‌: ص‌. ۶۲
ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌): ص‍دای‌ ع‍دال‍ت‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌): ص‍دای‌ ع‍دال‍ت‌ ان‍س‍ان‍ی‌
/ ج‍رج‌ ج‍رداق‌, ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ری‍ن‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ص‍وت‌ ال‍ع‍دال‍ه‌ الان‍س‍ان‍ی‍ه‌., ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ ده‍م‌: ۱۳۷۹)؛ ۳۰۰۰۰ ری‍ال‌‎ISBN 964-92729‬, ج‌. ۴ (چ‍اپ‌ ده‍م‌: ۱۳۷۹؛ ۳۰۰۰۰ ری‍ال‌
ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌): ص‍دای‌ ع‍دال‍ت‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌): ص‍دای‌ ع‍دال‍ت‌ ان‍س‍ان‍ی‌
/ ج‍رج‌ ج‍رداق‌, ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ری‍ن‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ص‍وت‌ ال‍ع‍دال‍ه‌ الان‍س‍ان‍ی‍ه‌., ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ ده‍م‌: ۱۳۷۹)؛ ۳۰۰۰۰ ری‍ال‌‎ISBN 964-92729‬, ج‌. ۴ (چ‍اپ‌ ده‍م‌: ۱۳۷۹؛ ۳۰۰۰۰ ری‍ال‌
ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌): ص‍دای‌ ع‍دال‍ت‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌): ص‍دای‌ ع‍دال‍ت‌ ان‍س‍ان‍ی‌
/ ج‍رج‌ ج‍رداق‌, ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ری‍ن‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ص‍وت‌ ال‍ع‍دال‍ه‌ الان‍س‍ان‍ی‍ه‌., ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ ده‍م‌: ۱۳۷۹)؛ ۳۰۰۰۰ ری‍ال‌‎ISBN 964-92729‬, ج‌. ۴ (چ‍اپ‌ ده‍م‌: ۱۳۷۹؛ ۳۰۰۰۰ ری‍ال‌
ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌): ص‍دای‌ ع‍دال‍ت‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌): ص‍دای‌ ع‍دال‍ت‌ ان‍س‍ان‍ی‌
/ ج‍رج‌ ج‍رداق‌, ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ری‍ن‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ص‍وت‌ ال‍ع‍دال‍ه‌ الان‍س‍ان‍ی‍ه‌., ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ ده‍م‌: ۱۳۷۹)؛ ۳۰۰۰۰ ری‍ال‌‎ISBN 964-92729‬, ج‌. ۴ (چ‍اپ‌ ده‍م‌: ۱۳۷۹؛ ۳۰۰۰۰ ری‍ال‌

صفحه‌ها