طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : دانشجویان ورودی جدید حدود 20 مهر ( پس از تکمیل شدن مراحل ثبت نامشان در سامانه گلستان ) به صورت اتوماتیک عضو کتابخانه خواهند شد و نیازی به ثبت نام ندارند.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

الشقائق‌‌‌النعمانیه فی‌العلماء‌الدوله‌العثمانیه
الشقائق‌‌‌النعمانیه فی‌العلماء‌الدوله‌العثمانیه
تالیف عصام‌الدین‌احمد طاشکپری‌زاده؛ تصحیح و تحقیق محمد طباطبایی‌بهبهانی(منصور).
الشمائل النبویة و الخصائل المصطفویة
الشمائل النبویة و الخصائل المصطفویة
بنگرید به شماره بازیابی ۲۷۹۸-۵ (۱/۲۵۹۸ع) در جلد ۱۳ فهرست همین کتابخانه., / ابوعیسی محمّد بن عیسی بن سوره سلمی ترمذی، معروف به «امام ترمذی», زبان: عربی, بسمله. مثله باب ما جاء فی صفة کلام رسول‌الله صلعم فی السمر حدثنا الحسن بن صباح البزار تنا ابوالتضر تنا ابوعقیل الثقفی عبدالله بن عقیل عن مجالد عن الشعبی عن مسروق عن ... صلی‌الله علیه و سلم اخبرنا ..., ... و اربعین جزاء من النبوة حدثنا محمد بن علی قال سمعت ابی یقول قال عبدالله بن المبارک اذا ابتلیت بالقضاء فعلیک بالاثر حدثنا محمد بن علی ثنا النضر ابنا؟ ابن عوز عن ابن سیرین قال هذا الحدیث دین فانظروا عمن تاخذون دینکم., بتاریخ غره محرم‌الحرام سنه الف و مائة و اثنا و خمسین باتمام رسید تم., نسخ, فرنگی؟ نخودی، آهارمهره, صفحه افتتاح دارای سرلوح مذهّب و مرصّع با نقوش اسلیمی و گل و برگ به قلم زر محرّر، سرخ و لاجورد، تسمه‌اندازی دور سرلوح به قلم زر محرّر، سرخ و لاجورد، شرفه‌اندازی به قلم لاجورد، جدول دور متن به قلم زر محرّر و لاجورد، جدول میان متن و کمنداندازی به قلم زر محرّر، عناوین و نشان‌ها به قلم سرخ, مقوایی با روکش کاغذ آبی، عطف و گوشه‌ها تیماج قهوه‌ای، اندرون کاغذ نخودی, کشف‌الظنون ۲: ۱۰۵۹؛ هدیة‌العارفین ۲: ۱۹؛ معجم‌المؤلّفین ۱۱: ۱۰۴؛ مجلس ۱۲: ۲۸۱؛ آستان قدس ۱۴: ۳۱۶؛ مرعشی ۳۱: ۳۳۵؛ دانشگاه ۵: ۱۳۷۹؛ معجم‌المطبوعات ۱: ۶۳۲, یادداشت اهداء: ۱۳۹ب: یادداشت مخدوش اهدای نسخه از محمّدشریف بن رجب به خواجه محمّد بن نورمحمّد احراری
الف
الف
/ پائولو کوئلیو, ‏‫عنوان اصلی : ‭O Aleph,c2010.
القضاء و القدر بین الفلسفه والدین
القضاء و القدر بین الفلسفه والدین
/بقلم عبدالکریم الخطیب
المخلاه
المخلاه
/ بهاءالدین محمد‌بن حسین العاملی‬‬‏‫. . و بهامشه کتاب سکردان السلطان
المقصد الاسني في الاسماء الحسني
المقصد الاسني في الاسماء الحسني
الغزالي، محمد بن محمد, شماره نسخه در کتابخانه بریتانیا : OR 7357/شماره کاتالوگ : DL p 9/ شماره میکروفیش :۸۳۱۸-۸۳۱۷
النکت
النکت
شیخ مفید ( ۳۳۶-۴۱۳ ) محمد بن محمد بن نعمان بغدادی آن را در اصول دین و علم کلام برای مردم ساده بصورت پرسش و پاسخ در پنج فصل نگاشته است : فصل اول : معرفه الله ( گ ۶۷-۷۶ فصل دوم : عدل ( عدالت ) ( گ ۷۶-۷۷ ب ). فصل سوم : نبوت ( گ ۷۶ب- ۷۸) فصل چهارم : امامت ( گ ۷۸ ب - ۸۱ ). فصل پنجم : معاد ( گ ۸۱ ب - ۸۲ ) . این کتاب در ذریعه بعنوان المسائل و الجوابات ج ۲۰ ش ۳۴۸۹ و بعنوان النکت در ج ۲۴ ش ۱۵۸۳ معرفی شده است و با دومین عنوان به تصحیح سید هبه الدین شهرستانی بسال ۱۳۴۰ ه و ۱۳۴۳ ه در بغداد چاپ شده است. ولی درآغاز نسخه این کتابخانه آنرا الرساله الجوابیه نامیده اند., شیخ مفید, زبان: عربی, ۲۲۱۶/۳ع, ۲۴۸۷-۵۷, هذه الرساله الجوابیه منقوله عن الامام علی بن موسی الرضا، رواه فضل بن شاذان بسمله، حمدله، والصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء ... و بعد فهذه عقیده قادنی الدلیل الیها و قوی اعتمادی علیها جعلتها بعد التوضیح و التبین تحفه لاخوانی ... و رتبتها علی فصول الفصل الاول فی معرفه الله و صفاته ... فان قیل لک انت حادث ام قدیم فالجواب حادث ( گ ۶۶ ب ) ., فان قیل ما الدلیل علی ماجاء به النبی (ص) حق ؟ فالجواب : الدلیل علی ذلک انه (ع) معصوم و کل ما اخبربه فهو حق، و الالم یکن المعصوم و معصوما فیکون ما اخبربه النبی (ص) حقا و الحمدلله وحده و صلی الله علی سیدنا محمد و اله الطاهرین. تمت المقدمه الموسومه بالجوابیه علی یداقل عباد الله الودود محمد بن کمال الدین داود غفرله و لوالدیه ( گ ۸۲ ب ) ., بی تاریخ ، لیکن در پایان مجموعه گ ۱۴۴ تاریخ رمضان ۱۰۰۷ دیده می شود., نسخ, اصفهانی ، نخودی رنگ, تیماج سبز، یک لا ضربی با جدول های فشرده
الوصايا
الوصايا
/المحاسبي، الحارث بن اسد, زبان: عربی, شماره نسخه در کتابخانه بریتانیا:OR 7900/شماره کاتالوگ: CC/شماره میکروفیش : ۱۷۰۴۳-۱۷۰۴۲
الوصیة و الامامة
الوصیة و الامامة
/امام رید بن علي
الوصیة و الامامة
الوصیة و الامامة
/امام رید بن علي
الکلم‌الطیب
الکلم‌الطیب
/ تالیف تقی‌الدین احمدبنعبدالحلیم بن تیمیه‌الحرانی‌الدمشقی
ال‍ب‍ره‍ان‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ال‍ق‍رآن‌
ال‍ب‍ره‍ان‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ال‍ق‍رآن‌
ب‍درال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍زرک‍ش‍ی‌؛ خ‍رج‌ ح‍دی‍ث‍ه‌ و ق‍دم‌ ل‍ه‌ و ع‍ل‍ق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ م‍ص‍طف‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ع‍طا
ال‍ت‍ب‍ص‍ی‍ر ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ و ت‍م‍ی‍ی‍ز ال‍ف‍رق‍ه‌ ال‍ن‍اج‍ی‍ه‌ ع‍ن‌ ال‍ف‍رق‌ ال‍ه‍ال‍ک‍ی‍ن‌
ال‍ت‍ب‍ص‍ی‍ر ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ و ت‍م‍ی‍ی‍ز ال‍ف‍رق‍ه‌ ال‍ن‍اج‍ی‍ه‌ ع‍ن‌ ال‍ف‍رق‌ ال‍ه‍ال‍ک‍ی‍ن‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ظف‍ر الاس‍ف‍رای‍ن‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ال‍ت‍ب‍ی‍ان‌: ف‍ی‌ آداب‌ ح‍م‍ل‍ه‌ ال‍ق‍رآن‌
ال‍ت‍ب‍ی‍ان‌: ف‍ی‌ آداب‌ ح‍م‍ل‍ه‌ ال‍ق‍رآن‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ ش‍رف‌ ال‍دی‍ن‌ ال‍ن‍ووی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ال‍ج‍ه‍اد ف‍ی‌ الاس‍لام‌
ال‍ج‍ه‍اد ف‍ی‌ الاس‍لام‌
/ م‍ح‍م‍دم‍ت‍ول‍ی‌ ال‍ش‍ع‍راوی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ال‍ع‍لاق‍ات‌ ال‍دول‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ الاس‍لام‌
ال‍ع‍لاق‍ات‌ ال‍دول‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ الاس‍لام‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د اب‍وزه‍ره‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ال‍ع‍لاق‍ات‌ ال‍دول‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ الاس‍لام‌
ال‍ع‍لاق‍ات‌ ال‍دول‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ الاس‍لام‌
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌

صفحه‌ها