طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

اعلام العراق الحدیث؛١٨٦٩- ١٩٦٩ الجزء الاول (ا-ح) (نسخه خطی)
اعلام العراق الحدیث؛١٨٦٩- ١٩٦٩ الجزء الاول (ا-ح) (نسخه خطی)
باقرامین الورد؛راجعه و قدم له ناجی معروف, الجزء الاول (ا-ح)
اع‍ج‍از ب‍ی‍ان‍ی‌ ق‍رآن‌
اع‍ج‍از ب‍ی‍ان‍ی‌ ق‍رآن‌
ع‍ای‍ش‍ه‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‍ت‌ال‍ش‍اطی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍اب‍ری‌؛ وی‍راس‍ت‍ار پ‍روی‍ز ات‍اب‍ک‍ی‌.
اع‍ج‍از ق‍رآن‌. [رس‍ال‍ه‌ای‌ درب‍اره‌ م‍ع‍ج‍زه‌]
اع‍ج‍از ق‍رآن‌. [رس‍ال‍ه‌ای‌ درب‍اره‌ م‍ع‍ج‍زه‌]
ب‍ه‌ق‍ل‍م‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ه‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ی‍رزام‍ح‍م‍د
افسانه‌‌ها
افسانه‌‌ها
/ به‌ اهتمام‌ صبحی‌., چاپ‌ چهارم‌., باهتمام صبحی
اقتباس النظام العسكري في عهد النبي صلى الله عليه و سلم
اقتباس النظام العسكري في عهد النبي صلى الله عليه و سلم
تأليف محمود شيت خطاب ، محمد جمال الدين علي محفوظ ، عبداللطيف زايد ؛ عني بنشره و طبعه عبدالله ابراهيم الانصاري .
اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران
اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران
/محسن رنانی, محسن رِنانی, جلد اول
الاجوبة الفاخرة
الاجوبة الفاخرة
/شهاب الدین احمد بن ادریس المالکی
الاجوبة الفاخرة
الاجوبة الفاخرة
/شهاب الدین احمد بن ادریس المالکی
الاص‍ول‌ م‍ن‌ال‍ک‍اف‍ی‌
الاص‍ول‌ م‍ن‌ال‍ک‍اف‍ی‌
عربی. ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
الاعجاز العددی فی القرآن الکریم
الاعجاز العددی فی القرآن الکریم
کاتب سعید صلاح الفیومی
الرسول صلی الله علیه وسلم فی کتابات المستشرقین
الرسول صلی الله علیه وسلم فی کتابات المستشرقین
/نذیر حمدان., عربی, کتابنامه: ص. ۱۹۷-۲۰۳.

صفحه‌ها