طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

سیر تفکر جدید در جهان‌ و ایران‌
سیر تفکر جدید در جهان‌ و ایران‌
/ اداره‌ کل‌ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌.
س‍م‍ف‍ون‍ی‌ م‍ردگ‍ان‌
س‍م‍ف‍ون‍ی‌ م‍ردگ‍ان‌
/ ع‍ب‍اس‌ م‍ع‍روف‍ی‌.
س‍ه‌ س‍ال‌ در آس‍ی‍ا: س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ن‍ت‌ دوگ‍وب‍ی‍ن‍و ()۱۸۵۵ - ۱۸۵۸
س‍ه‌ س‍ال‌ در آس‍ی‍ا: س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ن‍ت‌ دوگ‍وب‍ی‍ن‍و ()۱۸۵۵ - ۱۸۵۸
/ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍رض‍ا ه‍وش‍ن‍گ‌ م‍ه‍دوی‌, ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ق‍ب‍لا ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ن‍ت‌ دوگ‍وب‍ی‍ن‍و: س‍ه‌ س‍ال‌ در آس‍ی‍ا (۱۸۵۵ - ۱۸۵۸) ب‍ا ه‍م‍ی‍ن‌ م‍ت‍رج‍م‌ ت‍وس‍ط ک‍ت‍اب‍س‍را در س‍ال‌ ۱۳۶۷ چ‍اپ‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Trois ans en Asie (de 1855 a 1858), 1859‬., ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍رض‍ا ه‍وش‍ن‍گ‌ م‍ه‍دوی‌
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
/ [ابوالقاسم فردوسی]., عنوان دیگر: شاهنامه فردوسی
شیطان‌ و دوشیزه‌ پریم‌
شیطان‌ و دوشیزه‌ پریم‌
/ پائولوکوئیلو, عنوان‌ اصلی‌: ‎O demonio e a srta. Prym = Le demon et mademoiselle prym‬.
ش‍ازده‌ ک‍وچ‍ول‍و
ش‍ازده‌ ک‍وچ‍ول‍و
/ آن‍ت‍وان‌دو س‍ن‍ت‌اگ‍زوپ‍ه‌ری‌, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭Le petit prince = Little prince.‬, آن‍ت‍وان‌دو س‍ن‍ت‌اگ‍زوپ‍ه‌ری‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍دش‍ام‍ل‍و
ش‍اه‍راه‌ خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ی‌
ش‍اه‍راه‌ خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ی‌
/ ب‍رت‍ران‍د راس‍ل‌, ‏‫عنوان اصلی: ‭The conquest of happiness., عنوان دیگر: تسخیر سعادت., ب‍رت‍ران‍د راس‍ل‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‌. وح‍ی‍دم‍ازن‍دان‍ی‌.
عایشه‌ در حیات‌ محمد(ص‌)
عایشه‌ در حیات‌ محمد(ص‌)
/ نوشته‌ سپهروز مولودی‌, کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
عشق‌ در میان‌ کومه‌های‌ یونجه‌
عشق‌ در میان‌ کومه‌های‌ یونجه‌
/ تالیییف‌ دی‌، اچ‌. لارنس‌
عطیه برتر
عطیه برتر
/پائولو کوئیلو, عنوان اصلی: O dom Supremo
عقد و داستانهای‌ دیگر
عقد و داستانهای‌ دیگر
/ اسماعیل‌ فصیح‌, اسماعیل فصیح
عنوان *
عنوان *
شرح پدیدآور, مندرجات, یادداشت
ع‍ش‍ق‌ ه‍رگ‍ز ک‍اف‍ی‌ ن‍ی‍س‍ت‌
ع‍ش‍ق‌ ه‍رگ‍ز ک‍اف‍ی‌ ن‍ی‍س‍ت‌
/ آرون‌ ت‍ی‌ب‍ک‌, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‎Love is never enough: how couples can overcome ‭misunderstandings, resolve ... .‎, آرون‌ ت‍ی‌ب‍ک‌ ؛ ب‍رگ‍ردان‌ م‍ه‍دی‌ ق‍راچ‍ه‌داغ‍ی‌
فردوسی‌ و سروده‌هایش‌
فردوسی‌ و سروده‌هایش‌
/ یوگنی‌ ادواردوویچ‌ برتلس‌, کتابنامه‌ به‌ صورت‌ زیرنویس‌., ی‍وگ‍ن‍ی‌ ادواردووی‍چ‌ ب‍رت‍ل‍س‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ی‍روس‌ ای‍زدی‌
فرق‌الشیعه
فرق‌الشیعه
/حسن‌‌بن‌‌موسی‌ نوبختی‌, ترجمه امیرحسین خنجی
فرهنگ فارسی عمید
فرهنگ فارسی عمید
/ تالیف حسن عمید.
فرهنگ واژه‌های عامیانه (در دوره قاجار)
فرهنگ واژه‌های عامیانه (در دوره قاجار)
/ تالیف رضا حکیم‌خراسانی, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭‭Reza Hakim Korasani: Colloquialism in the Qajar Period., کتابنامه: ص. ۳۸., نمایه.
قدرت عادت
قدرت عادت
/ چارلز داهیگ, ‏‫عنوان اصلي: The power of habit : why we do what we do in life and business , c2012‭., چارلز داهیگ ؛ مترجم مصطفی طرسکی، معصومه ثابت‌قدم.
قصه‌های عامیانه‌ی مردم کره
قصه‌های عامیانه‌ی مردم کره
/ زونگ این‌سوب, ‏‫عنوان اصلی:. Folk tales from korea‬, اثري از: زونگ اين سوب؛ ترجمه جمشيد سلطاني
قلعه حیوانات
قلعه حیوانات
ن‍وش‍ت‍ه‌ ج‍ورج‌ ارول‌, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‎Animal farm; a fairy Story, 1945.‬‬‬
ق‍درت‌ در درون‌ م‍اس‍ت‌
ق‍درت‌ در درون‌ م‍اس‍ت‌
/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ل‍وی‍ی‍س‌ ال‌ ه‍ی‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The Power is within you‬, ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ل‍وی‍ی‍س‌ ال‌ ه‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌ دی‍وس‍الار

صفحه‌ها