طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

ایران‌ و قضیه‌ ایران‌
ایران‌ و قضیه‌ ایران‌
/ تالیف‌ جرج‌. ن‌. کرزن‌, این‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۳۴۹ توسط بنگاه‌ ترجمه‌ و نشر کتاب‌ منتشر شده‌ است‌ جلد اول, چاپ‌ دوم‌: ۱۳۶۲, عنوان‌ اصلی‌: ‎Persian and Persian question‬., کتابنامه‌
بابای‌ دارا بابای‌ نادار: ثروتمندان‌ به‌ فرزندان‌ خود در زمینه‌ کارکرد پول‌ چه‌ چیزی‌ می‌آموزند که‌ نادارها و اعضای‌ طبقه‌ میانی‌ جامعه‌ از آن‌ غافلند!
بابای‌ دارا بابای‌ نادار: ثروتمندان‌ به‌ فرزندان‌ خود در زمینه‌ کارکرد پول‌ چه‌ چیزی‌ می‌آموزند که‌ نادارها و اعضای‌ طبقه‌ میانی‌ جامعه‌ از آن‌ غافلند!
/ نوشته‌ رابرت‌ کیوساکی‌ با همکاری‌ شارون‌ لچتر, این‌ کتاب‌ با حمایت‌ شرکت‌ لوله‌ و پرفیل‌ سدید به چاپ‌ رسیده‌ است‌., ‏‫عنوان‌ اصلی‌: ‭Rich dad, poor dad: what the rich teach their kids about money, that the poor and middle class do not.‬‬
بازرگان اسوه تقوی و صداقت
بازرگان اسوه تقوی و صداقت
/ابراهیم یزدی., کتابنامه به صورت زیرنویس.
بازنگری‌ در ارتباطات‌ مسائل‌ مربوط به‌ نگاره‌ها
بازنگری‌ در ارتباطات‌ مسائل‌ مربوط به‌ نگاره‌ها
/ ویراستاران‌ برندا دروین‌ ... [و دیگران‌], کتاب‌ حاضر ترجمه‌ جلد اول‌ کتاب‌‎Rethinking communication‬با عنوان‌‎ Paradigm lssues‬است‌
بحران‌ و وجدان‌: اخلاق‌ روزنامه‌نگاری‌
بحران‌ و وجدان‌: اخلاق‌ روزنامه‌نگاری‌
/ نوشته‌ کارل‌ هوسمن‌, عنوان‌ اصلی‌: ‎Crisis of conscience: Perspectives on journalism ethics‬., عنوان‌ روی‌ جلد: بحران‌ وجدان‌: اخلاق‌ مطبوعاتی‌.
برنده تنهاست
برنده تنهاست
/ پائولو کوئیلو, ‏‫عنوان اصلی: ‭‭O vencedor esta so, c 2008.
برگزیده‌ کارهای آنتوان‌ چخوف‌
برگزیده‌ کارهای آنتوان‌ چخوف‌
/ ترجمه‌ رضا آذرخشی‌، هوشنگ‌ رادپور., ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭‭ Anton Chekhov., مترجمین رض‍ا آذرخ‍ش‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌ رادپ‍ور.
بریدا
بریدا
/ پائولو کوئیلو, ص‌. ع‌. به‌انگلیسی‌:‎Paulo Coelho. Brida‬., کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
بقاء روح پس از مرگ
بقاء روح پس از مرگ
فهرست‌نویسی از روی جلد.
بینایی
بینایی
/ ژوزه ساراماگو, ‏‫عنوان اصلی: ‭Ensayo Sobre la lucidez‭., ژوزه ساراماگو؛ مترجمان حبیب گوهری‌راد، بهاره پاریاب
بی‌شعوری
بی‌شعوری
/ خاویر کرمنت, ‏‫عنوان اصلی:. Asshole no more
تاریخ‌ اقتصادی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌ و نظامی‌ دوران‌ رضا شاه‌ کبیر
تاریخ‌ اقتصادی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌ و نظامی‌ دوران‌ رضا شاه‌ کبیر
/ تالیف‌ محمدعلی‌ گرامی‌., به مناسبت بزرگداشت پنجاهمین سال سلطنت دودمان پهلوی., فهرستنویسی بر اساس جلد دوم، [ ۱۳۵۵].
تاریخ‌ عرب‌ قبل‌ از اسلام‌
تاریخ‌ عرب‌ قبل‌ از اسلام‌
/ نویسنده‌ عبدالعزیز سالم‌, کتابنامه‌: ص‌. [۳۹۷] - ۴۰۹؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
تجدید حیات‌ هنر و تمدن‌ در ایران‌ باستان‌
تجدید حیات‌ هنر و تمدن‌ در ایران‌ باستان‌
/ تالیف‌ جورجینا هرمان‌, ‏‫عنوان‌ اصلی‌: ‎‭‭The Iranian revival‬., کتابنامه‌: ص‌. ۱۶۱.
تحلیلی‌ از پیشگوییهای‌ نوستردامس‌: تاریخ‌ و آینده‌ از دیدگاه‌ اسلامی‌
تحلیلی‌ از پیشگوییهای‌ نوستردامس‌: تاریخ‌ و آینده‌ از دیدگاه‌ اسلامی‌
/ نوشته‌ شرف‌الدین‌ اعرجی‌, عنوان‌ دیگر: پیشگوییهای‌ نوستردامس‌., کتابنامه‌: ص‌. []۲۸۴
تحلیل‌ محتوای‌ چهل‌ سال‌ متون‌ آموزش‌ روزنامه‌نگاری‌ در ایران‌
تحلیل‌ محتوای‌ چهل‌ سال‌ متون‌ آموزش‌ روزنامه‌نگاری‌ در ایران‌
/ مهدی‌ محسنیان‌ راد و همکاران‌., کتابنامه‌: ص‌. [۱۱۹].
تحول‌ شعر فارسی‌
تحول‌ شعر فارسی‌
/ تالیف‌ و نگارش‌ زین‌العابدین‌ موتمن‌., كتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است., چاپ سوم.
تفسیر مثنوی‌ مولوی‌: داستان‌ قلعه‌ ذات‌ الصور، یا ، دزهوش‌ ربا
تفسیر مثنوی‌ مولوی‌: داستان‌ قلعه‌ ذات‌ الصور، یا ، دزهوش‌ ربا
/ تالیف‌ جلال‌الدین‌ همائی‌., ‏‫چاپ دوم.‬, عنوان دیگر: قلعه ذات‌الصور., عنوان دیگر: دز هوش ربا., کتابنامه به صورت زیرنویس.
تماما مخصوص
تماما مخصوص
/ عباس معروفی.
تن‌ پهلوان‌ و روان‌ خردمند: پژوهشهایی‌ تازه‌ در شاهنامه‌
تن‌ پهلوان‌ و روان‌ خردمند: پژوهشهایی‌ تازه‌ در شاهنامه‌
/ نویسنده‌ شاهرخ‌ مسکوب‌, این‌ سخنرانیها بمناسبت‌ بزرگداشت‌ شاهنامه‌ از طرف‌ یونسکو در سال‌ ۱۹۹۱م‌ = ۱۳۷۰ بوسیله‌ انجمن‌ فرهنگ‌ ایران‌ در پاریس‌ برگزار شد, ص‌. ع‌. به‌انگلیسی‌:‎Shahrokh Meskoob. The body of the champion and the soul of the sage new studies on the shahnameh‬., کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
تواریخ آل سلجوق
تواریخ آل سلجوق
‏‏ص. ع. به فرانسه : ‏‫‬‭Al-Bondârî. Histoire des Seldjoucides de l'Irâq. d'après Imâd ad-dîn al-Kâtib al- ‭‬Isfahânî, texte Arabe publié d'après les MSS.d' Oxford et de Paris par M. Th. ‭‬Houtsma. Leide : E. J. Brill, 1889.‬.‬ تزئینات متن:‏‫ صفحه عنوان مجدول، سر‌لوح مزین به یک کادر کوچک منقوش‬ نوع و تز ئینات جلد:‏‫ مقوایی، رویه مشمعی، به‌رنگ یشمی، عطف و گوشه‌ها تیماج، به‌رنگ قهوه‌ای، قطع : ۵/۱۴x۲۱ س‌م. (رقعی)‬ شکل و سجع مهر:‏‫ «مجموعه اهدائی علی‌محمد عامری نائینی به کتابخانه ملی ایران»‬ نسخه بررسی شد.

صفحه‌ها