طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

انگلیسی برای پژوهش:  کاربرد، سبک،  و گرامر
انگلیسی برای پژوهش: کاربرد، سبک، و گرامر
نویسنده: آدریان والورک، مترجم: سینا رادفر
ایران پیش از سرمایه‌داری: تاریخ نظری
ایران پیش از سرمایه‌داری: تاریخ نظری
/عباس ولی, ‏‫عنوان اصلی: ‭Pre-capitalist Iran: a theoretical history,1993., کتابنامه: ص. ۳۳۱-۳۸۴., نمایه.
ایران‌ بین‌ دو انقلاب‌: درآمدی‌ بر جامعه‌شناسی‌ ایران‌ معاصر
ایران‌ بین‌ دو انقلاب‌: درآمدی‌ بر جامعه‌شناسی‌ ایران‌ معاصر
/ یرواند آبراهامیان‌, عنوان‌ اصلی‌: ‎Iran between two revolutions‬.
ایران‌ و جنگ‌ سرد: بحران‌ آذربایجان‌ (۱۳۲۴ - ۱۳۲۵)
ایران‌ و جنگ‌ سرد: بحران‌ آذربایجان‌ (۱۳۲۴ - ۱۳۲۵)
/ لوئیس‌ فاوست‌, ‏‫عنوان‌ اصلی‌: ‎‭‭Iran and the cold war: The Azerbaijan crisis of 1946‬., کتابنامه‌., نمایه.
ایران‌ و قضیه‌ ایران‌
ایران‌ و قضیه‌ ایران‌
/ تالیف‌ جرج‌. ن‌. کرزن‌, این‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۳۴۹ توسط بنگاه‌ ترجمه‌ و نشر کتاب‌ منتشر شده‌ است‌ جلد اول, چاپ‌ دوم‌: ۱۳۶۲, عنوان‌ اصلی‌: ‎Persian and Persian question‬., کتابنامه‌
بابای‌ دارا بابای‌ نادار: ثروتمندان‌ به‌ فرزندان‌ خود در زمینه‌ کارکرد پول‌ چه‌ چیزی‌ می‌آموزند که‌ نادارها و اعضای‌ طبقه‌ میانی‌ جامعه‌ از آن‌ غافلند!
بابای‌ دارا بابای‌ نادار: ثروتمندان‌ به‌ فرزندان‌ خود در زمینه‌ کارکرد پول‌ چه‌ چیزی‌ می‌آموزند که‌ نادارها و اعضای‌ طبقه‌ میانی‌ جامعه‌ از آن‌ غافلند!
/ نوشته‌ رابرت‌ کیوساکی‌ با همکاری‌ شارون‌ لچتر, این‌ کتاب‌ با حمایت‌ شرکت‌ لوله‌ و پرفیل‌ سدید به چاپ‌ رسیده‌ است‌., ‏‫عنوان‌ اصلی‌: ‭Rich dad, poor dad: what the rich teach their kids about money, that the poor and middle class do not.‬‬
بازرگان اسوه تقوی و صداقت
بازرگان اسوه تقوی و صداقت
/ابراهیم یزدی., کتابنامه به صورت زیرنویس.
بازنگری‌ در ارتباطات‌ مسائل‌ مربوط به‌ نگاره‌ها
بازنگری‌ در ارتباطات‌ مسائل‌ مربوط به‌ نگاره‌ها
/ ویراستاران‌ برندا دروین‌ ... [و دیگران‌], کتاب‌ حاضر ترجمه‌ جلد اول‌ کتاب‌‎Rethinking communication‬با عنوان‌‎ Paradigm lssues‬است‌
بحران‌ و وجدان‌: اخلاق‌ روزنامه‌نگاری‌
بحران‌ و وجدان‌: اخلاق‌ روزنامه‌نگاری‌
/ نوشته‌ کارل‌ هوسمن‌, عنوان‌ اصلی‌: ‎Crisis of conscience: Perspectives on journalism ethics‬., عنوان‌ روی‌ جلد: بحران‌ وجدان‌: اخلاق‌ مطبوعاتی‌.
برنده تنهاست
برنده تنهاست
/ پائولو کوئیلو, ‏‫عنوان اصلی: ‭‭O vencedor esta so, c 2008.
برگزیده‌ کارهای آنتوان‌ چخوف‌
برگزیده‌ کارهای آنتوان‌ چخوف‌
/ ترجمه‌ رضا آذرخشی‌، هوشنگ‌ رادپور., ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭‭ Anton Chekhov., مترجمین رض‍ا آذرخ‍ش‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌ رادپ‍ور.
بریدا
بریدا
/ پائولو کوئیلو, ص‌. ع‌. به‌انگلیسی‌:‎Paulo Coelho. Brida‬., کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
بقاء روح پس از مرگ
بقاء روح پس از مرگ
فهرست‌نویسی از روی جلد.
بینایی
بینایی
/ ژوزه ساراماگو, ‏‫عنوان اصلی: ‭Ensayo Sobre la lucidez‭., ژوزه ساراماگو؛ مترجمان حبیب گوهری‌راد، بهاره پاریاب
بی‌شعوری
بی‌شعوری
/ خاویر کرمنت, ‏‫عنوان اصلی:. Asshole no more
تاریخ‌ اقتصادی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌ و نظامی‌ دوران‌ رضا شاه‌ کبیر
تاریخ‌ اقتصادی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌ و نظامی‌ دوران‌ رضا شاه‌ کبیر
/ تالیف‌ محمدعلی‌ گرامی‌., به مناسبت بزرگداشت پنجاهمین سال سلطنت دودمان پهلوی., فهرستنویسی بر اساس جلد دوم، [ ۱۳۵۵].
تاریخ‌ عرب‌ قبل‌ از اسلام‌
تاریخ‌ عرب‌ قبل‌ از اسلام‌
/ نویسنده‌ عبدالعزیز سالم‌, کتابنامه‌: ص‌. [۳۹۷] - ۴۰۹؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
تجدید حیات‌ هنر و تمدن‌ در ایران‌ باستان‌
تجدید حیات‌ هنر و تمدن‌ در ایران‌ باستان‌
/ تالیف‌ جورجینا هرمان‌, ‏‫عنوان‌ اصلی‌: ‎‭‭The Iranian revival‬., کتابنامه‌: ص‌. ۱۶۱.
تحلیلی‌ از پیشگوییهای‌ نوستردامس‌: تاریخ‌ و آینده‌ از دیدگاه‌ اسلامی‌
تحلیلی‌ از پیشگوییهای‌ نوستردامس‌: تاریخ‌ و آینده‌ از دیدگاه‌ اسلامی‌
/ نوشته‌ شرف‌الدین‌ اعرجی‌, عنوان‌ دیگر: پیشگوییهای‌ نوستردامس‌., کتابنامه‌: ص‌. []۲۸۴
تحلیل‌ محتوای‌ چهل‌ سال‌ متون‌ آموزش‌ روزنامه‌نگاری‌ در ایران‌
تحلیل‌ محتوای‌ چهل‌ سال‌ متون‌ آموزش‌ روزنامه‌نگاری‌ در ایران‌
/ مهدی‌ محسنیان‌ راد و همکاران‌., کتابنامه‌: ص‌. [۱۱۹].
تحول‌ شعر فارسی‌
تحول‌ شعر فارسی‌
/ تالیف‌ و نگارش‌ زین‌العابدین‌ موتمن‌., كتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است., چاپ سوم.

صفحه‌ها