طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

‏‫ قصص انبیا و تواریخ خلفا‬‬
‏‫ قصص انبیا و تواریخ خلفا‬‬
‏‫ / اثر خامه احمد جودت.‬‬, ‏‫ترکی عثمانی.‬, ‏‫فهرستنویسی بر اساس جزء ۱؟-۸ (در یک مجلد).‬‬, فروست : ‏‫قناعت کتابخانه‌سی‬‏‫؛ نومرو ۴۲.‬‬, ‏‫ (صحافی جدید)، جلد مقوایی، رویه گالینگور، به‌رنگ سرمه‌ای، قطع : ۲۱x۱۴/۵ س‌م. (رقعی بزرگ)‬‬‬, یادداشت های تملک: ‏‫ «مخصوص بمکتبة الاحقر الافقر الحاج محمدرضا سقازاده واعظ تهران. ۱۳۳۸ شمسی. ۱۳۷۹ق. تهران. ایران»‬‬
‏‫رازه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ی‌ زن‍ان‌
‏‫رازه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ی‌ زن‍ان‌
‏‫/ ب‍ارب‍ارا‌ دی‌آن‍ج‍ل‍یس‌‮, ‏‫عنوان اص‍ل‍ی‌: ‭‭‎What women want men to know: the ultimate ...‬ ‬, کتاب حاضر اولین بار با عنوان "آن‍چ‍ه‌ زن‍ان‌ م‍ی‌خ‍واه‍ن‍د م‍ردان‌ ب‍دان‍ن‍د " با ترجمه زهرا کرباسیان و فرنوش گیوه‌کی توسط نشر رامانیوش در سال ۱۳۸۲ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌., ب‍ارب‍ارا‌ دی‌آن‍ج‍ل‍یس‌‮؛ مترجم ه‍ادی‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌
‏‫علم تخریج‌الاحادیث:‌ اصوله‌-‌ طرائقه‌-‌ مناهجه‌‬
‏‫علم تخریج‌الاحادیث:‌ اصوله‌-‌ طرائقه‌-‌ مناهجه‌‬
‏‫/ محمد‌محموداحمد بکار‬, ‏‫عربی.‬, ‏‫عنوان عطف: علم تخریج‌الاحادیث.‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۲۵۶- ۲۶۳؛ همچنین به صورت زیرنویس.‬
‏‫‬‮ح‍ق‍ی‍ق‍ة‌ال‍ج‍ف‍ر ع‍ن‍دال‍ش‍ی‍ع‍ه‌‮‬
‏‫‬‮ح‍ق‍ی‍ق‍ة‌ال‍ج‍ف‍ر ع‍ن‍دال‍ش‍ی‍ع‍ه‌‮‬
‏‫/ اک‍رم‌ ب‍رک‍ات‌ا‌ل‍ع‍ال‍م‍ی‌‮‬‮‬, ‏‫عربی‮‬, ‏‫چاپ دوم: ۱۴۲۰ق.=۱۹۹۹م.=۱۳۷۸.‮‬‮‬, ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص. ۲۶۴ - ۲۷۸.‮‬‮‬

صفحه‌ها