طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

حقیقه جمال‌الدین‌الافغانی
حقیقه جمال‌الدین‌الافغانی
/ کتبه بالفارسیه ابن‌اخته میرزا‌لطف‌الله الاسدبادی, عربی., چاپ دوم.
ح‍روف‍ی‍ه‌ در ت‍اری‍خ‌
ح‍روف‍ی‍ه‌ در ت‍اری‍خ‌
/ ی‍ع‍ق‍وب‌ آژن‍د., ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‭‭‭‬‎Y. Azhand. Hurufis in History‬., ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۶۵] - ۱۷۸.‏‬
ح‍ق‍وق‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍س‍ن‍ه‌ و ال‍ب‍دع‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍س‍ن‍ه‌ و ال‍ب‍دع‍ه‌
/ اب‍ن‌ت‍ی‍م‍ی‍ه‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
ح‍ی‍ات‍ی‌
ح‍ی‍ات‍ی‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اح‍م‍د ام‍ی‍ن‌, چ‍اپ‌ دوم‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
خاطرات‌ دکتر مهدی‌ حائری‌‌یزدی
خاطرات‌ دکتر مهدی‌ حائری‌‌یزدی
/ [مصاحبه‌گر] ضیاء صدقی, برگرفته از جلد نهم طرح تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی کتاب الکترونیکی به مناسبت هفدهمین سالگرد درگذشت مهدی حائری یزدی, عنوان‌ دیگر: خاطرات‌ دکتر مهدی‌ حائری‌ یزدی‌ (تاریخ‌ شفاهی‌ ایران‌)., نمایه.
خاطرات‌ یک‌ مغ‌
خاطرات‌ یک‌ مغ‌
/ نویسنده‌ پائولو کوئلیو, ‏‫عنوان‌ اصلی‌: . 1986,‎ Diario de um mago
خبر
خبر
/ یونس‌ شکرخواه‌, کتابنامه‌: ص‌. ۱۳۰ - ۱۲۹
خرمگس
خرمگس
/ اتل لیلیان وینیچ., ‏‫عنوان اصلی: .[‭‭ The gadfly, [1967‬, کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.
خسی‌ در میقات‌
خسی‌ در میقات‌
/ اثر جلال‌ آل‌احمد, فهرستنویسی‌ براساس‌ اطلاعات‌ فیپا., این‌ کتاب‌ در سالهای‌ مختلف‌ توسط ناشران‌ متفاوت‌ منتشر شده‌ است‌
خورشید همچنان می‌درخشد
خورشید همچنان می‌درخشد
/ ارنست همینگوی, ‏‫عنوان اصلی: ‭The sun also rises, c1954.‬, کتاب حاضر قبلا تحت عنوان مختلف توسط ناشران متفاوت نیز منتشر شده است., ارنست همینگوی؛ برگردان همایون حنیفه وند مقدم
خون‌ و شرف‌
خون‌ و شرف‌
/ اثر پروسپه‌ مری‌ مه‌, ن‍وش‍ت‍ه‌ پ‍روس‍پ‍ه‌ م‍ری‌م‍ه‌؛ ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ل‍وئ‍ی‌ پ‍ائ‍ول‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ دان‍ی‍ا
خیرالدین‌التونسی
خیرالدین‌التونسی
کتابنامه: ص. ۱۷۱ - ۱۷۲.
خ‍ص‍ائ‍ص‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(رض‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‌)
خ‍ص‍ائ‍ص‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(رض‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‌)
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ح‍اف‍ظ اب‍ی‌ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ان‌ اح‍م‍دب‍ن‌ ش‍ع‍ی‍ب‌ ال‍ن‍س‍ائ‍ی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
خ‍ص‍ائ‍ص‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(رض‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‌)
خ‍ص‍ائ‍ص‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(رض‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‌)
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ح‍اف‍ظ اب‍ی‌ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ان‌ اح‍م‍دب‍ن‌ ش‍ع‍ی‍ب‌ ال‍ن‍س‍ائ‍ی‌, ع‍رب‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
در تعارض‌العقل والنقل
در تعارض‌العقل والنقل
/ لابن‌تیمیة ابی‌العباس تقی‌الدین احمدبن عبدالحلیم, عربی., ‏‫فهرستنویسی بر اساس جلد پنجم، ۱۴۰۱ق.= ۱۹۸۱م.= ۱۳۶۰.‬, ج. ۲ (چاپ اول: ۱۴۰۰ق. = ۱۹۸۰م. = ۱۳۵۹)., ج. ۳ و ۴ (چاپ اول: ۱۴۰۱ق. = ۱۹۸۱م.= ۱۳۶۰)., ج.۱۰ (چاپ اول: ۱۴۰۲ق. = ۱۹۸۲م. = ۱۳۶۱)., کتابنامه.
دررالحکام فی شرح غررالاحکام
دررالحکام فی شرح غررالاحکام
/ المولف محمدبن‌فرامرز بن‌علی الشهير بملا - خسرو (المتوفی ۸۸۵ ھ.), عربی., کتاب حاضر شرحی بر کتاب «غررالاحکام» تالیف ملاخسرو است که توسط خود نویسنده شرح داده شده است., ج. ۲ - ۴ (چاپ اول: ۱۴۴۰ ق. = ۱۳۹۷)., کتابنامه.
دررالحکام فی شرح غررالاحکام
دررالحکام فی شرح غررالاحکام
/ المولف محمدبن‌فرامرز بن‌علی الشهير بملا - خسرو (المتوفی ۸۸۵ ھ.), عربی., کتاب حاضر شرحی بر کتاب «غررالاحکام» تالیف ملاخسرو است که توسط خود نویسنده شرح داده شده است., ج. ۲ - ۴ (چاپ اول: ۱۴۴۰ ق. = ۱۳۹۷)., کتابنامه.
درسنامه روابط عمومی
درسنامه روابط عمومی
/ نوشته پائولا مارانتز کوهن, ‏‫عنوان اصلی :‭‭ A public relations primer thinking and writing in context, c1987., کتابنامه., واژه‌‌نامه .
درک دموکراسی
درک دموکراسی
/نوسینده جیمز پاتریک گانینگ, نویسنده جان‌پاتریک‌ گانینگ؛ مترجمان محسن رنانی، محمد خضری

صفحه‌ها