طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های فارسی

صفحه‌ها

افسانه‌‌ها
افسانه‌‌ها
/ به‌ اهتمام‌ صبحی‌., چاپ‌ چهارم‌., باهتمام صبحی
اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران
اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران
/محسن رنانی, محسن رِنانی, جلد اول
الف
الف
/ پائولو کوئلیو, ‏‫عنوان اصلی : ‭O Aleph,c2010.
امیر تیمور
امیر تیمور
/ آناتولی‌ نووسلتسف‌, عنوان‌ به‌انگلیسی‌:‎on the historical ivaluation of Timur‬., کتابنامه‌: ص‌. ۶۲
ایران پیش از سرمایه‌داری: تاریخ نظری
ایران پیش از سرمایه‌داری: تاریخ نظری
/عباس ولی, ‏‫عنوان اصلی: ‭Pre-capitalist Iran: a theoretical history,1993., کتابنامه: ص. ۳۳۱-۳۸۴., نمایه.
ایران‌ بین‌ دو انقلاب‌: درآمدی‌ بر جامعه‌شناسی‌ ایران‌ معاصر
ایران‌ بین‌ دو انقلاب‌: درآمدی‌ بر جامعه‌شناسی‌ ایران‌ معاصر
/ یرواند آبراهامیان‌, عنوان‌ اصلی‌: ‎Iran between two revolutions‬.
ایران‌ و جنگ‌ سرد: بحران‌ آذربایجان‌ (۱۳۲۴ - ۱۳۲۵)
ایران‌ و جنگ‌ سرد: بحران‌ آذربایجان‌ (۱۳۲۴ - ۱۳۲۵)
/ لوئیس‌ فاوست‌, ‏‫عنوان‌ اصلی‌: ‎‭‭Iran and the cold war: The Azerbaijan crisis of 1946‬., کتابنامه‌., نمایه.
ایران‌ و قضیه‌ ایران‌
ایران‌ و قضیه‌ ایران‌
/ تالیف‌ جرج‌. ن‌. کرزن‌, این‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۳۴۹ توسط بنگاه‌ ترجمه‌ و نشر کتاب‌ منتشر شده‌ است‌ جلد اول, چاپ‌ دوم‌: ۱۳۶۲, عنوان‌ اصلی‌: ‎Persian and Persian question‬., کتابنامه‌
بابای‌ دارا بابای‌ نادار: ثروتمندان‌ به‌ فرزندان‌ خود در زمینه‌ کارکرد پول‌ چه‌ چیزی‌ می‌آموزند که‌ نادارها و اعضای‌ طبقه‌ میانی‌ جامعه‌ از آن‌ غافلند!
بابای‌ دارا بابای‌ نادار: ثروتمندان‌ به‌ فرزندان‌ خود در زمینه‌ کارکرد پول‌ چه‌ چیزی‌ می‌آموزند که‌ نادارها و اعضای‌ طبقه‌ میانی‌ جامعه‌ از آن‌ غافلند!
/ نوشته‌ رابرت‌ کیوساکی‌ با همکاری‌ شارون‌ لچتر, این‌ کتاب‌ با حمایت‌ شرکت‌ لوله‌ و پرفیل‌ سدید به چاپ‌ رسیده‌ است‌., ‏‫عنوان‌ اصلی‌: ‭Rich dad, poor dad: what the rich teach their kids about money, that the poor and middle class do not.‬‬
بازرگان اسوه تقوی و صداقت
بازرگان اسوه تقوی و صداقت
/ابراهیم یزدی., کتابنامه به صورت زیرنویس.
بازنگری‌ در ارتباطات‌ مسائل‌ مربوط به‌ نگاره‌ها
بازنگری‌ در ارتباطات‌ مسائل‌ مربوط به‌ نگاره‌ها
/ ویراستاران‌ برندا دروین‌ ... [و دیگران‌], کتاب‌ حاضر ترجمه‌ جلد اول‌ کتاب‌‎Rethinking communication‬با عنوان‌‎ Paradigm lssues‬است‌
بحران‌ و وجدان‌: اخلاق‌ روزنامه‌نگاری‌
بحران‌ و وجدان‌: اخلاق‌ روزنامه‌نگاری‌
/ نوشته‌ کارل‌ هوسمن‌, عنوان‌ اصلی‌: ‎Crisis of conscience: Perspectives on journalism ethics‬., عنوان‌ روی‌ جلد: بحران‌ وجدان‌: اخلاق‌ مطبوعاتی‌.
برنده تنهاست
برنده تنهاست
/ پائولو کوئیلو, ‏‫عنوان اصلی: ‭‭O vencedor esta so, c 2008.
برگزیده‌ کارهای آنتوان‌ چخوف‌
برگزیده‌ کارهای آنتوان‌ چخوف‌
/ ترجمه‌ رضا آذرخشی‌، هوشنگ‌ رادپور., ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭‭ Anton Chekhov., مترجمین رض‍ا آذرخ‍ش‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌ رادپ‍ور.

صفحه‌ها