طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های لاتین

صفحه‌ها

101 careers in public health
101 careers in public health
Beth Seltzer., Includes bibliographical references and index.
101 careers in social work
101 careers in social work
Jessica A. Ritter, Halaevalu F.O. Vakalahi, Mary Kiernan-Stern., This volume serves as both a catalog of social work job descriptions as well as a guide to career planning. The authors highlight the interdisciplinary nature of social work, and include unconventional, cutting-edge career options such as forensic social work, entrepreneurship, working in political systems, international careers, community planning, and more. Each chapter focuses on a specific social work career, and outlines the challenges, core competencies and skills, and educational requirements needed to succeed. This book also includes questionnaires and checklists to help readers choose a career tailored to their unique talents, interests, and passions. It features a catalog of 101 social work careers, including careers in emerging fields, helpful career development tools, including self-assessment checklists, interviews with practicing social workers, and questionnaires, guidance on educational requirements, licensure, and continuing education, and job-hunting tips and career planning advice, What is social work? -- Got social work? -- The yellow brick road : education and licensure for social workers -- Careers in child welfare -- School-based and school-linked services -- Social work with older adults -- Social work in health care -- Social work in mental health and addiction -- Careers in crisis intervention -- Careers in criminal justice and the legal arena -- Careers in forensic social work -- Careers in international social work and human rights -- Careers in poverty and homelessness -- Careers in politics -- Careers in community practice -- Leadership in human service organizations -- Careers in research and academia -- Careers beyond social work -- Paying for your education -- Job hunting tips
101 ethical dilemmas
101 ethical dilemmas
Martin Cohen., Four dodgy dilemmas to get started with... -- 1. The lifeboat -- 2. Sinking further -- 3. The psychologists' tale -- 4. Custom is king -- And three personal dilemmas which maybe a business ethics course could help with... -- 5. The Internet bargain -- 6. The toaster -- 7. The liar -- Three tricky trolley dilemmas (that need to be solved together) -- 8. The dodgy donor clinic -- 9. The famous footbridge dilemma -- 10. The human cannonball -- The descent begins -- 11. The first stage of cruelty -- 12. Stage 2 : free to do otherwise -- 13. Penultimate stage : the two tests -- 14. Final stage : the immortal member -- Some pretty ancient dilemmas -- 15. Gyges' ring -- 16. The woeful tale of St. Augustine -- 17. A balanced tale for the Yellow Emperor -- 18. The ascetic tale of Chrysippus the Stoic -- 19. The sensible tale of Epicurus -- 20. Magnanimous man -- 21. The Magnanimous man in heaven -- Anti-social dilemmas -- 22. Against e-Ville -- 23. Stumped -- 24. Cracked? -- 25. Getting hotter -- 26. Feeling drained -- A dose of medical ethics -- 27. Breeding experiments -- 28. Designer babies -- 29. KwikBaby -- 30. The downmarket rival -- 31. TGN1412 -- 32. The Nobodie rules : a drama in three acts -- 33. Witheringspoon-X disease -- 34. The hospital's dilemma -- The censor's dilemma -- 35. Foul things -- 36. The criminal connection -- 37. A matter of standards -- 38. The exploitative pictures -- 39. The nasty pop group -- Business week : dilemmas from business ethics... -- 40. The short memos by the pirate -- 41. The blaring radio -- 42. The infectious disease -- 43. The witness -- And another dilemma for business ethics (with the emphasis on ethics) -- 44. The Devil's chemists -- A pentad of moral stories : searching for divine justice -- 45. The unfruitful tree -- 46. Job's lot -- 47. The sacrificial lamb -- 48. The modern day Good Samaritan -- 49. Lazarus the beggar -- Some monkey business -- 50. Monkey business -- 51. More monkey business -- 52. Life's not fair -- 53. Infantile ethical egotism -- Searching for the good life -- 54. The rich man's dilemma -- 55. The beauty trap -- 56. The good life -- Three more trolley dilemmas (that no one really cares about anyway) -- 57. Flight 999 to Shangri-La -- 58. Dangerous nibbles -- 59. The terrorist -- Watching brief -- 60. The Panopticon -- 61. The Panopticon : second section -- 62. The Panopticon : third section -- 63. The Panopticon : final section -- Animals too : the vegetarian's dilemma -- 64. Plutarch's uncongenial fare -- 65. The beast -- 66. Plutarch's response -- 67. St. Paul's view -- 68. Chrysostom's warning -- Ethically suspect fairy tales -- 69. The Frog-King -- 70. The juniper tree : a diabolical fairy tale -- 71. A cautionary tale -- 72. The illegals : a modern fairy tale -- Stories of Relatavia -- 73. The Baldies of Hairland -- 74. The Baldies of Hairland II -- 75. Just desserts -- 76. Another problem with the relatives : a matter of honour -- War ethics -- 77. The good fight -- 78. Just some wars -- 79. The unjustified false belief -- 80. The deterrents -- 81. The school for terror -- 82. The hate preacher -- Environmental ethics -- 83. The dodo's call -- 84. Killing the wolf -- 85. The green revolution -- 86. Pain is good -- Money matters -- 87. Greed is good -- 88. Death and taxes -- Legal dilemmas -- 89. Rough justice -- 90. Son of Sam -- 91. The Twinkies : not a normal act -- 92. The Twinkies : the villain enters -- 93. Diktatiaville City Square -- Island ethics -- 94. Sanctuary Island -- 95. Sanctuary Island II -- 96. Sanctuary Island III -- Some really rather implausible ethical dilemmas that could only happen in the movies... -- 97. B-movie openers -- 98. The main feature : Clockwork Orange dilemmas -- Nearly at the ends if not the means -- 99. 100 person village -- 100. Voltaire's dilemma -- 101. The pragmatic response
101 great classroom games
101 great classroom games
Alexis Ludewig and Amy Swan.
101 marketing strategies for accounting, law, consulting, and professional services firms
101 marketing strategies for accounting, law, consulting, and professional services firms
Troy Waugh., Includes bibliographical references (p. 259-260) and index.
101 sample write-ups for documenting employee performance problems
101 sample write-ups for documenting employee performance problems
System requirements for CD-ROM: Microsoft Word 2002 or later, Paul Falcone., Mastering the write-up tool -- Disciplining the probationary employee -- Policy and procedure violations -- Performance transgressions -- Behavior and conduct infractions -- Absenteeism and tardiness -- Termination notices -- Appendix. The Sarbanes-Oxley Act of 2002, or, "SOX." ;
101 small business ideas for under $5000
101 small business ideas for under $5000
Corey Sandler, Janice Keefe., "In 101 Small Business Ideas for Under $5000, you'll find realistic guidance for turning your ideas and skills into a profitable business that you can run full-time, part-time, or even as an absentee owner. This completely practical handbook provides step-by-step instructions on dealing with legal, financial, and tax issues involved in starting a business, and it puts you in touch with suppliers, associations, and clubs that can help you get up and running in a jiffy."--BOOK JACKET
101 small business ideas for under $5000
101 small business ideas for under $5000
Corey Sandler, Janice Keefe.
101 strategies for recruiting success
101 strategies for recruiting success
Electronic reproduction, Palo Alto, Calif. : ; ebrary, ; 2013, Available via World Wide Web, Access may be limited to ebrary affiliated libraries, Christopher W. Pritchard., ebrary, Inc
101 ways to make training active
101 ways to make training active
by Mel Silberman ; assisted by Karen Lawson., The nuts and bolts of active training -- How to get active participation from the start -- How to teach information, skills, and attitudes actively -- How to make training unforgettable
101 ways to make training active
101 ways to make training active
Mel Silberman., The nuts and bolts of active training --Two hundred tips -- How to get active participation from the start -- Team-building strategies -- On-the-spot assessment strategies -- Immediate learning involvement strategies -- How to teach information, skills, and attitudes actively -- Active lecturing -- Stimulating discussion -- Prompting questions -- Team learning -- Peer teaching -- Active e-learning -- Emotional intelligence -- Skill development -- How to make training unforgettable -- Reviewing strategies -- Self-assessment -- Application planning -- Closing sentiments

صفحه‌ها