طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های لاتین

صفحه‌ها

101 activities for teaching creativity and problem solving
101 activities for teaching creativity and problem solving
Creativity and problem solving -- Six key principles for encouraging creativity -- Linking problems, solutions, and activities -- Basic idea generation: "no brainers" -- Ticklers: related and unrelated stimuli -- Combinations -- Free association activities: "blue skies" -- Grab bag: miscellaneous activities -- Brainstorming with related stimuli -- Brainstorming with unrelated stimuli -- Brainwriting with related stimuli -- Brainwriting with unrelated stimuli, Arthur VanGundy.
101 best businesses for pet lovers
101 best businesses for pet lovers
Introduction: a pet-pourri of entrepreneurial opportunities -- Services for the four-legged -- Services for pet parents -- Pet careers: full-time & part-time -- Pet product manufacturing & inventions -- Throwing your special talents to the dogs, cats, and birds -- Merchandise for pet people -- Brick-and-mortar pet retailing & franchises -- The truth is stranger than fiction: more unusual pet care business ideas -- The virtual truth: online pet business opportunities, Joseph Nigro and Nicholas Nigro.
101 best ways to land a job in troubled times
101 best ways to land a job in troubled times
Jay A. Block, "Endorsed by the Professional Association of Resume Writers and Career Coaches"--Cover "Learn the easy five-step process of landing a job fast; remain confident and courageous during any job market; master cutting-edge transition tools to defeat the competition; identify inspiring and motivating jobs that provide happiness"--Cover Includes index
101 careers in public health
101 careers in public health
Beth Seltzer., Includes bibliographical references and index.
101 careers in social work
101 careers in social work
This volume serves as both a catalog of social work job descriptions as well as a guide to career planning. The authors highlight the interdisciplinary nature of social work, and include unconventional, cutting-edge career options such as forensic social work, entrepreneurship, working in political systems, international careers, community planning, and more. Each chapter focuses on a specific social work career, and outlines the challenges, core competencies and skills, and educational requirements needed to succeed. This book also includes questionnaires and checklists to help readers choose a career tailored to their unique talents, interests, and passions. It features a catalog of 101 social work careers, including careers in emerging fields, helpful career development tools, including self-assessment checklists, interviews with practicing social workers, and questionnaires, guidance on educational requirements, licensure, and continuing education, and job-hunting tips and career planning advice, What is social work? -- Got social work? -- The yellow brick road : education and licensure for social workers -- Careers in child welfare -- School-based and school-linked services -- Social work with older adults -- Social work in health care -- Social work in mental health and addiction -- Careers in crisis intervention -- Careers in criminal justice and the legal arena -- Careers in forensic social work -- Careers in international social work and human rights -- Careers in poverty and homelessness -- Careers in politics -- Careers in community practice -- Leadership in human service organizations -- Careers in research and academia -- Careers beyond social work -- Paying for your education -- Job hunting tips, Jessica A. Ritter, Halaevalu F.O. Vakalahi, Mary Kiernan-Stern.
101 ethical dilemmas
101 ethical dilemmas
Martin Cohen, Includes bibliographical references and index
101 ethical dilemmas
101 ethical dilemmas
Martin Cohen, Four dodgy dilemmas to get started with... -- 1. The lifeboat -- 2. Sinking further -- 3. The psychologists' tale -- 4. Custom is king -- And three personal dilemmas which maybe a business ethics course could help with... -- 5. The Internet bargain -- 6. The toaster -- 7. The liar -- Three tricky trolley dilemmas (that need to be solved together) -- 8. The dodgy donor clinic -- 9. The famous footbridge dilemma -- 10. The human cannonball -- The descent begins -- 11. The first stage of cruelty -- 12. Stage 2 : free to do otherwise -- 13. Penultimate stage : the two tests -- 14. Final stage : the immortal member -- Some pretty ancient dilemmas -- 15. Gyges' ring -- 16. The woeful tale of St. Augustine -- 17. A balanced tale for the Yellow Emperor -- 18. The ascetic tale of Chrysippus the Stoic -- 19. The sensible tale of Epicurus -- 20. Magnanimous man -- 21. The Magnanimous man in heaven -- Anti-social dilemmas -- 22. Against e-Ville -- 23. Stumped -- 24. Cracked? -- 25. Getting hotter -- 26. Feeling drained -- A dose of medical ethics -- 27. Breeding experiments -- 28. Designer babies -- 29. KwikBaby -- 30. The downmarket rival -- 31. TGN1412 -- 32. The Nobodie rules : a drama in three acts -- 33. Witheringspoon-X disease -- 34. The hospital's dilemma -- The censor's dilemma -- 35. Foul things -- 36. The criminal connection -- 37. A matter of standards -- 38. The exploitative pictures -- 39. The nasty pop group -- Business week : dilemmas from business ethics... -- 40. The short memos by the pirate -- 41. The blaring radio -- 42. The infectious disease -- 43. The witness -- And another dilemma for business ethics (with the emphasis on ethics) -- 44. The Devil's chemists -- A pentad of moral stories : searching for divine justice -- 45. The unfruitful tree -- 46. Job's lot -- 47. The sacrificial lamb -- 48. The modern day Good Samaritan -- 49. Lazarus the beggar -- Some monkey business -- 50. Monkey business -- 51. More monkey business -- 52. Life's not fair -- 53. Infantile ethical egotism -- Searching for the good life -- 54. The rich man's dilemma -- 55. The beauty trap -- 56. The good life -- Three more trolley dilemmas (that no one really cares about anyway) -- 57. Flight 999 to Shangri-La -- 58. Dangerous nibbles -- 59. The terrorist -- Watching brief -- 60. The Panopticon -- 61. The Panopticon : second section -- 62. The Panopticon : third section -- 63. The Panopticon : final section -- Animals too : the vegetarian's dilemma -- 64. Plutarch's uncongenial fare -- 65. The beast -- 66. Plutarch's response -- 67. St. Paul's view -- 68. Chrysostom's warning -- Ethically suspect fairy tales -- 69. The Frog-King -- 70. The juniper tree : a diabolical fairy tale -- 71. A cautionary tale -- 72. The illegals : a modern fairy tale -- Stories of Relatavia -- 73. The Baldies of Hairland -- 74. The Baldies of Hairland II -- 75. Just desserts -- 76. Another problem with the relatives : a matter of honour -- War ethics -- 77. The good fight -- 78. Just some wars -- 79. The unjustified false belief -- 80. The deterrents -- 81. The school for terror -- 82. The hate preacher -- Environmental ethics -- 83. The dodo's call -- 84. Killing the wolf -- 85. The green revolution -- 86. Pain is good -- Money matters -- 87. Greed is good -- 88. Death and taxes -- Legal dilemmas -- 89. Rough justice -- 90. Son of Sam -- 91. The Twinkies : not a normal act -- 92. The Twinkies : the villain enters -- 93. Diktatiaville City Square -- Island ethics -- 94. Sanctuary Island -- 95. Sanctuary Island II -- 96. Sanctuary Island III -- Some really rather implausible ethical dilemmas that could only happen in the movies... -- 97. B-movie openers -- 98. The main feature : Clockwork Orange dilemmas -- Nearly at the ends if not the means -- 99. 100 person village -- 100. Voltaire's dilemma -- 101. The pragmatic response, Includes bibliographical references and index
101 ethical dilemmas
101 ethical dilemmas
Four dodgy dilemmas to get started with... -- 1. The lifeboat -- 2. Sinking further -- 3. The psychologists' tale -- 4. Custom is king -- And three personal dilemmas which maybe a business ethics course could help with... -- 5. The Internet bargain -- 6. The toaster -- 7. The liar -- Three tricky trolley dilemmas (that need to be solved together) -- 8. The dodgy donor clinic -- 9. The famous footbridge dilemma -- 10. The human cannonball -- The descent begins -- 11. The first stage of cruelty -- 12. Stage 2 : free to do otherwise -- 13. Penultimate stage : the two tests -- 14. Final stage : the immortal member -- Some pretty ancient dilemmas -- 15. Gyges' ring -- 16. The woeful tale of St. Augustine -- 17. A balanced tale for the Yellow Emperor -- 18. The ascetic tale of Chrysippus the Stoic -- 19. The sensible tale of Epicurus -- 20. Magnanimous man -- 21. The Magnanimous man in heaven -- Anti-social dilemmas -- 22. Against e-Ville -- 23. Stumped -- 24. Cracked? -- 25. Getting hotter -- 26. Feeling drained -- A dose of medical ethics -- 27. Breeding experiments -- 28. Designer babies -- 29. KwikBaby -- 30. The downmarket rival -- 31. TGN1412 -- 32. The Nobodie rules : a drama in three acts -- 33. Witheringspoon-X disease -- 34. The hospital's dilemma -- The censor's dilemma -- 35. Foul things -- 36. The criminal connection -- 37. A matter of standards -- 38. The exploitative pictures -- 39. The nasty pop group -- Business week : dilemmas from business ethics... -- 40. The short memos by the pirate -- 41. The blaring radio -- 42. The infectious disease -- 43. The witness -- And another dilemma for business ethics (with the emphasis on ethics) -- 44. The Devil's chemists -- A pentad of moral stories : searching for divine justice -- 45. The unfruitful tree -- 46. Job's lot -- 47. The sacrificial lamb -- 48. The modern day Good Samaritan -- 49. Lazarus the beggar -- Some monkey business -- 50. Monkey business -- 51. More monkey business -- 52. Life's not fair -- 53. Infantile ethical egotism -- Searching for the good life -- 54. The rich man's dilemma -- 55. The beauty trap -- 56. The good life -- Three more trolley dilemmas (that no one really cares about anyway) -- 57. Flight 999 to Shangri-La -- 58. Dangerous nibbles -- 59. The terrorist -- Watching brief -- 60. The Panopticon -- 61. The Panopticon : second section -- 62. The Panopticon : third section -- 63. The Panopticon : final section -- Animals too : the vegetarian's dilemma -- 64. Plutarch's uncongenial fare -- 65. The beast -- 66. Plutarch's response -- 67. St. Paul's view -- 68. Chrysostom's warning -- Ethically suspect fairy tales -- 69. The Frog-King -- 70. The juniper tree : a diabolical fairy tale -- 71. A cautionary tale -- 72. The illegals : a modern fairy tale -- Stories of Relatavia -- 73. The Baldies of Hairland -- 74. The Baldies of Hairland II -- 75. Just desserts -- 76. Another problem with the relatives : a matter of honour -- War ethics -- 77. The good fight -- 78. Just some wars -- 79. The unjustified false belief -- 80. The deterrents -- 81. The school for terror -- 82. The hate preacher -- Environmental ethics -- 83. The dodo's call -- 84. Killing the wolf -- 85. The green revolution -- 86. Pain is good -- Money matters -- 87. Greed is good -- 88. Death and taxes -- Legal dilemmas -- 89. Rough justice -- 90. Son of Sam -- 91. The Twinkies : not a normal act -- 92. The Twinkies : the villain enters -- 93. Diktatiaville City Square -- Island ethics -- 94. Sanctuary Island -- 95. Sanctuary Island II -- 96. Sanctuary Island III -- Some really rather implausible ethical dilemmas that could only happen in the movies... -- 97. B-movie openers -- 98. The main feature : Clockwork Orange dilemmas -- Nearly at the ends if not the means -- 99. 100 person village -- 100. Voltaire's dilemma -- 101. The pragmatic response, Martin Cohen.
101 great classroom games
101 great classroom games
Alexis Ludewig and Amy Swan.
101 healing stories for kids and teens: using metaphors in therapy
101 healing stories for kids and teens: using metaphors in therapy
George W Burns, Includes bibliographical references (p. [279]-293) and index
101 marketing strategies for accounting, law, consulting, and professional services firms
101 marketing strategies for accounting, law, consulting, and professional services firms
Troy Waugh., Includes bibliographical references (p. 259-260) and index.
101 sample write-ups for documenting employee performance problems
101 sample write-ups for documenting employee performance problems
Mastering the write-up tool -- Disciplining the probationary employee -- Policy and procedure violations -- Performance transgressions -- Behavior and conduct infractions -- Absenteeism and tardiness -- Termination notices -- Appendix. The Sarbanes-Oxley Act of 2002, or, "SOX." ;, Paul Falcone., System requirements for CD-ROM: Microsoft Word 2002 or later
101 small business ideas for under $5000
101 small business ideas for under $5000
"In 101 Small Business Ideas for Under $5000, you'll find realistic guidance for turning your ideas and skills into a profitable business that you can run full-time, part-time, or even as an absentee owner. This completely practical handbook provides step-by-step instructions on dealing with legal, financial, and tax issues involved in starting a business, and it puts you in touch with suppliers, associations, and clubs that can help you get up and running in a jiffy."--BOOK JACKET, Corey Sandler, Janice Keefe.
101 small business ideas for under $5000
101 small business ideas for under $5000
Corey Sandler, Janice Keefe.
101 strategies for recruiting success
101 strategies for recruiting success
Christopher W. Pritchard., Electronic reproduction, Palo Alto, Calif. : ; ebrary, ; 2013, Available via World Wide Web, Access may be limited to ebrary affiliated libraries

صفحه‌ها