طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های لاتین

صفحه‌ها

فضائح الباطنيه
فضائح الباطنيه
محمد بن محمد غزالی
�Al�i va p�ay�an-i t�ar�ikh
�Al�i va p�ay�an-i t�ar�ikh
nig�arish-i �Abd al-Maj�id Falsafiy�an ; bih k�ushish-i V�a�hid-i Ta�hq�iq�at-i Masjid-i Muqaddas-i Jamkar�an., 00062195277 ;
�En�t�siklopedi�i�a stran mira
�En�t�siklopedi�i�a stran mira
glavny�i redaktor Simoni�i�a N.A, zam. glavnogo redaktora Shakhmalov F.I, chleny redak�t�sionno�i kollegii Makarov V.L. ... [et al.].
�Int�ampl�ari cu P�acal�a
�Int�ampl�ari cu P�acal�a
Florentin Smarandache., c-GenColl ; PC840.29.M28 ; I56 1994 ; 00057894325 ; Copy 1 ; BOOKS ;
�Irf�an-i �Ir�an
�Irf�an-i �Ir�an
gird��avar�i va tadv�in-i Mu�s�taf�a �Azm�ayish., In Persian
�T�SSKA (Moskva)
�T�SSKA (Moskva)
Vladimir Pakhomov.

صفحه‌ها