طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های لاتین

صفحه‌ها

300 best jobs without a four-year degree
300 best jobs without a four-year degree
Michael Farr ; with database work by Laurence Shatkin.
301 best questions to ask on your interview
301 best questions to ask on your interview
Why you have to question -- Questions you should never initiate -- When to question -- Do your homework -- Do you mind if i take notes? -- Questions for headhunters, recruiters, and staffing agencies -- Questions for human resources -- Questions for hiring managers -- Exploring questions -- Defensive questions -- Feedback questions -- Bid-for-action questions -- Questions for superstars -- You got the offer. congratulations! -- You blew the interview. now what? ;, John Kador.
34 days
34 days
Introduction and acknowledgments -- The abduction -- Barak promises -- Denial -- A new triumvirate -- Going to war -- The ship leaves port -- The soldiers can wait -- Bint J'Bayel, first round -- To us, a tie is the same as defeat -- Floundering -- The cabinet -- Casualty count in Saluki -- Not defeat, failure -- Epilogue : until the next war, Amos Harel and Avi Issacharoff.
35 miles from shore
35 miles from shore
Emilio Corsetti III.
35 seasons of U.S. Antarctic meteorites (1976-2010)
35 seasons of U.S. Antarctic meteorites (1976-2010)
The origin and early history of the U.S. Antarctic Search for Meteorites Program (ANSMET) / Ursula B. Marvin -- Fieldwork methods of the .S. Antarctic Search for Meteorites Program / Ralph P. Harvey, John Schutt, and Jim Karner -- Curation and allocation of samples in the U.S. Antarctic meteorite collection / Kevin Righter, Cecilia E. Satterwhite, Kathleen M. McBride, Catherine M. Corrigan, and Linda C. Welzenbach -- Pictorial guide to selected meteorites -- Primitive asteroids : expanding the range of known primitive materials / Michael K. Weisberg and Kevin Righter -- Achondrites and irons : products of magmatism on strongly heated asteroids / David W. Mittlefehldt and Timothy J. McCoy -- ANSMET meteorites from the moon / Randy L. Korotev and Ryan A. Zeigler -- Meteorites from Mars, via Antarctica / Harry Y. McSween Jr., Ralph P. Harvey, and Catherine M. Corrigan -- Meteorite misfits : fuzzy clues to solar system processes / Timothy J. McCoy -- Cosmogenic nuclides in Antarctic meteorites / Gregory F. Herzog, Marc W. Caffee, and A.J. Timothy Jull -- A statistical look at the U.S. Antarctic meteorite collection / Catherine M. Corrigan, Linda C. Welzenbach, Kevin Righter, Kathleen M. McBride, Timothy J. McCoy, Ralph P. Harvey, and Cecilia E. Satterwhite, Kevin Righter, Catherine Corrigan, Ralph Harvey, Tim McCoy, editors., Online version: ; 35 seasons of U.S. Antarctic meteorites (1976-2010) ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., [2014] ; 9781118798386 ; (DLC) 2014019039
35 years of fuzzy set theory
35 years of fuzzy set theory
Chris Cornelis [end 4 others] (eds.).
38 basic joseki
38 basic joseki
by Kiyoshi Kosugi and James Davies., c-GenColl ; GV1460 ; .K68 1973 ; 00014538252 ; Copy 1 ; BOOKS ;
39 microlectures
39 microlectures
Introduction -- What is a microlecture? -- Repetition -- Criticism -- Pedagogy -- Beginnings -- Hair -- Women and directing -- Technologies of dying -- How does a work work where? -- The kaleidoscopic self -- Three noteworthy departures -- Failure -- To the reader-2, Matthew Goulish.
3D Computer Graphics
3D Computer Graphics
Samuel R. Buss., Mode of access: World Wide Web, Print version: ; 9780521821032
3D QSAR in drug design
3D QSAR in drug design
-- v. 2. Ligand-protein interactions and molecular similarity, edited by Hugo Kubinyi, Gerd Folkers, Yvonne C. Martin., c-GenColl ; RM301.42 ; .A13 1998 ; 00057653875 ; Copy 1 ; 2 ; BOOKS ;
3D QSAR in drug design.
3D QSAR in drug design.
Volumes 2 and 3 of the 3D QSAR in Drug Design series aim to review the progress being made in CoMFA and other 3D QSAR approaches since the publication of the highly successful first volume about four years ago. Volume 2 (Ligand-Protein Interactions and Molecular Similarity) divides into three sections dealing with Ligand-Protein Interactions, Quantum Chemical Models and Molecular Dynamics Simulations, and Pharmacophore Modelling and Molecular Similarity, respectively. Volume 3 (Recent Advances) is also divided into three sections, namely 3D QSAR Methodology: CoMFA and Related Approaches, Receptor Models and Other 3D QSAR Approaches, and 3D QSAR Applications. More than seventy distinguished scientists have contributed nearly forty reviews of their work and related research to these two volumes which are of outstanding quality and timeliness. These works present an up-to-date coverage of the latest developments in all fields of 3D QSAR, edited by Hugo Kubinyi, Gerd Folkers, Yvonne C. Martin., Print version: ; 3D QSAR in drug design. Vol. 2, Ligand-protein interactions and molecular similarity, New York : Kluwer Academic, ?�2002 ; 0792347900
3D TCAD simulation for semiconductor processes, devices and optoelectronics
3D TCAD simulation for semiconductor processes, devices and optoelectronics
1. Semiconductor industry and TCAD -- 2. Advanced theory of TCAD process simulation -- 3. Advanced theory of TCAD device simulation -- 4. Setting up a 3D TCAD simulation -- 5.P-N junction diode -- 6. MOSFET/CMOS technology -- 7. Smart power technology and power semiconductor devices -- 8. 3D interconnect simulation -- 9. CMOS image sensor -- 10. Hybrid silicon laser, Simon Li, Yue Fu.
3D Video and Its Applications
3D Video and Its Applications
3D video technology is the latest innovation in information media technology. This comprehensive text/reference presents a broad review of state-of-the-art 3D video production technologies and applications. The book opens with a concise introduction to the field, before examining the geometric, photometric, and dynamical design and calibration methods for multi-view camera systems, including practical implementation technologies. A range of algorithms are then described for producing 3D video from the video data captured by these systems. A selection of 3D video applications are also demonstrated. Topics and features: Describes real-time synchronized multi-view video capture, and object tracking with a group of active cameras Discusses geometric and photometric camera calibration, and 3D video studio design with active cameras Examines 3D shape and motion reconstruction, texture mapping and image rendering, and lighting environment estimation Demonstrates attractive 3D visualization, visual contents analysis and editing, 3D body action analysis, and data compression Highlights the remaining challenges and the exciting avenues for future research in 3D video technology Developed from more than 15 years of the authors' research in the field, to inspire others working in this fascinating area This informative text will be of great benefit to graduate students and junior researchers wishing to understand the world of 3D video, Introduction -- Part I: Multi-View Video Capture -- Multi-Camera Systems for 3D Video Production -- Active Camera System for Object Tracking and Multi-View -- Part II: 3D Video Production -- 3D Shape Reconstruction from Multi-View Video Data -- 3D Surface Texture Generation -- Estimation of 3D Dynamic Lighting Environment with Reference -- Part III: 3D Video Applications -- Visualization of 3D Video -- Behavior Unit Model for Content-Based Representation and Edition of 3D Video -- Model-Based Complex Kinematic Motion Estimation -- 3D Video Encoding, by Takashi Matsuyama, Shohei Nobuhara, Takeshi Takai, Tony Tung., Printed edition: ; 9781447141198
3D biometrics
3D biometrics
Background of 3D Biometrics. Overview -- 3D Biometrics Technologies and Systems -- 3D Ear Recognition Based on Line Structured Light. 3D Ear Acquisition System -- Two Significant Characteristics in 3D Ear -- 3D Ear Feature Extraction and Recognition -- 3D Palmprint Authentication Using Modulated Structured Light. 3D Palmprint Capturing System -- 3D Information in Palmprint -- 3D Palmprint Classification by Global Features -- Joint Line and Orientation Features in 3D Palmprint -- 3D Fingerprint Identification by Multi-View Approach. 3D Fingerprint Acquisition Device -- 3D Fingerprint Reconstruction -- 3D Fingerprint Identification System -- 3D Face Verification by Tof Method. The Principle of 3D Camera Imaging -- 3D Face Verification System -- Book Review and Future Work, David Zhang, Guangming Lu.
3D computer vision
3D computer vision
Part 1, Methods of 3D Computer Vision -- ; Triangulation-Based Approaches to Three-Dimensional Scene Reconstruction -- ; Three-Dimensional Pose Estimation and Segmentation Methods -- ; Intensity-Based and Polarisation-Based Approaches to Three-Dimensional Scene Reconstruction -- ; Point Spread Function-Based Approaches to Three-Dimensional Scene Reconstruction -- ; Integrated Frameworks for Three-Dimensional Scene Reconstruction -- ; Part 2, Application Scenarios -- ; Applications to Industrial Quality Inspection -- ; Applications to Safe Human-Robot Interaction -- ; Applications to Lunar Remote Sensing -- ; Conclusion, Christian W??hler., Description based on print version record, Print version: ; Wohler, C, 3d computer vision, Heidelberg : Springer, 2012 ; 1447141490 ; (OCoLC)794263685
3D face processing
3D face processing
Zhen Wen, Thomas S. Huang.
3D fibre reinforced polymer composites
3D fibre reinforced polymer composites
Liyong Tong, Adrian P. Mouritz, Michael K. Bannister.
3D for the Web
3D for the Web
Make sure you benefit from the explosion of new and exciting applications designed to let you create 3D animation for the web. See how you can use the power of 3ds max, Flash and Director to make your 3D fame or project a reality for the internet as well as learning generic skills allowing you to use many applications. Ideal if you are a web designer with little or no 3D experience and need an overview of how 3D could transform your work and how best to put it online, or if you are a 3D animator wanting to produce work for the web and need a guide to which applications to use. Insteadof being bogged down in code, this user-friendly, highly illustrated book teaches from a practical, technique-orientated stance, with only a minimal amount of code typing needed. Use pre-written code modules to create interactive are, animated characters and commercial websites. Then you can learn the techniques needed to make your own 3D games. Each chapter contains tutorials which you can do yourself, using the files on the free CD included with the book. Interviews with successful professionals show you what you can aspire to by sharing their tips and tricks as well as details on the pros and cons of each software package. For extra tips, information and help visit www.3dfortheweb.info * Learn how to successfully translate your 3D work to the web without the need for code * Get inspiration from professionals at the cutting-edge of 3D web design and games from interviews and examples of their work throughout the book * Use the tutorials on the free CD to practice your skills and stay ahead of the rest, This book shows the Web designer with little or no 3D experience how to translate 3D animation to the Web, without the need for writing extensive amounts of code. Includes tutorials and image files needed to create interactive art, animated characters, and commercial websites, 3D for beginners: basic buttons -- Interface design for 3D websites -- An introduction to real time 3D -- Designing and making characters -- Making characters from Shockwave -- Animating for 3D interactivity -- Building virtual environments -- Making a 3D game, Carol MacGillivray and Anthony Head ; illustrations, Carol MacGillivray and Anthony Head., Description based on print version record, Print version: ; MacGillivray, Carol, 3D for the Web, Amsterdam ; Boston : Elsevier Focal, 2005 ; 0240519108 ; (OCoLC)56646421
3D future internet media
3D future internet media
Chapter 1: Introduction -- Part I -- Chapter 2: 3D media representation and coding -- Chapter 3: Merging the real and the synthetic in augmented 3D worlds: A brief survey of applications and challenges -- Chapter 4: Multi-view acquisition and advanced depth map processing techniques -- Chapter 5: Object-based spatial audio: concept, advantages and challenges -- Part II -- Chapter 6: Transport Protocols for 3D Video -- Chapter 7: Media-Aware Networks in Future Internet Media -- Chapter 8: P2P Video Streaming Technologies -- Chapter 9: IP-based Mobility Scheme Supporting 3D Video Streaming Services -- Part III -- Chapter 10: Dynamic QoS Support for P2P Communications -- Chapter 11: Assessing the Quality of Experience of 3DTV and beyond -Tackling the multidimensional -- Chapter 12: Error Concealment Techniques in Multi-view Video Applications -- Part IV -- Chapter 13: 3D Robotic Surgery and Training at a Distance -- Chapter 14: Future of 3DTV broadcasting: the MUSCADE perspective -- Index, edited by Ahmet Kondoz, Tasos Dagiuklas., Description based on online resource; title from PDF title page (ebrary, viewed December 16, 2013), Electronic reproduction. Palo Alto, Calif. : ebrary, 2014. Available via World Wide Web. Access may be limited to ebrary affiliated libraries
3D future internet media
3D future internet media
Chapter 1: Introduction -- Part I -- Chapter 2: 3D media representation and coding -- Chapter 3: Merging the real and the synthetic in augmented 3D worlds: A brief survey of applications and challenges -- Chapter 4: Multi-view acquisition and advanced depth map processing techniques -- Chapter 5: Object-based spatial audio: concept, advantages and challenges -- Part II -- Chapter 6: Transport Protocols for 3D Video -- Chapter 7: Media-Aware Networks in Future Internet Media -- Chapter 8: P2P Video Streaming Technologies -- Chapter 9: IP-based Mobility Scheme Supporting 3D Video Streaming Services -- Part III -- Chapter 10: Dynamic QoS Support for P2P Communications -- Chapter 11: Assessing the Quality of Experience of 3DTV and beyond -Tackling the multidimensional -- Chapter 12: Error Concealment Techniques in Multi-view Video Applications -- Part IV -- Chapter 13: 3D Robotic Surgery and Training at a Distance -- Chapter 14: Future of 3DTV broadcasting: the MUSCADE perspective -- Index, edited by Ahmet Kondoz, Tasos Dagiuklas., Description based on online resource; title from PDF title page (ebrary, viewed December 16, 2013), Electronic reproduction. Palo Alto, Calif. : ebrary, 2014. Available via World Wide Web. Access may be limited to ebrary affiliated libraries
3D game engine architecture
3D game engine architecture
David H. Eberly., Electronic reproduction, Boston, Mass. : ; Safari Books Online, ; 2008 ; Mode of access: World Wide Web, Available to subscribing institutions, s2008 maun s

صفحه‌ها