طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های لاتین

صفحه‌ها

201 best questions to ask on your interview
201 best questions to ask on your interview
John Kador., Also available as an electronic book via the World Wide Web to institutions affiliated with netLibrary, Inc
201 best questions to ask on your interview
201 best questions to ask on your interview
John Kador., Also available as an electronic book via the World Wide Web to institutions affiliated with netLibrary, Inc
201 great ideas for your small business
201 great ideas for your small business
"Completely revised and updated edition of this very popular and successful small business book. The first edition of 201 Great Ideas for Your Small Business was hailed by management guru and author Tom Peters as "Brilliantly researched; Brilliantly written; A gem of priceless value on almost every page; Read; Inhale; Absorb; Great Stuff!." In this completely updated third edition of 201 Great Ideas for Your Small Business, renowned small-business expert and consultant Jane Applegate shares new, powerful, creative, simple, and proven approaches for building a better small business. Details how business owners can use online marketing and social networking more effectively. Offers timely strategies for thriving in challenging economic times. Includes scores of real-life success stories and all-new interviews with small-business owners, experts, and VIP's including Guy Kawasaki, Kay Koplovitz, and Michael Bloomberg. It may be small, but your business is a big deal to you, your customers, and employees. 201 Great Ideas provides lively, practical strategies to help you manage, grow, and promote your business"-- ; Provided by publisher, Jane Applegate.
201 ways to turn any employee into a star performer
201 ways to turn any employee into a star performer
An introduction to performance issues -- Creating goals for turnaround -- Stellar long-term performance : the performance appraisal and development plan -- Stopping problems at the first sign : motivation to change -- The problem with a great employee -- The tardy employee -- The absent employee -- The unfocused, spacey, chatty, or easily distracted employee -- The inappropriate employee -- The unproductive employee -- The low-quality employee -- The shy or uncommunicative employee -- The overpowering employee -- The power-seeking employee -- The unmotivated employee -- The employee who complains or gossips -- The employee who mismanages priorities or experiences burnout-- The angry employee -- The employee with personal problems or addictions, Casey Fitts Hawley., Electronic reproduction, New York : ; McGraw-Hill, ; 2004, Requires Adobe Reader 6.0 (file size: 2981 KB), Original ; 0071433708 ; (DLC) 2004000403 ; (OCoLC)55072753
201 ways to turn any employee into a star performer
201 ways to turn any employee into a star performer
An introduction to performance issues -- Creating goals for turnaround -- Stellar long-term performance : the performance appraisal and development plan -- Stopping problems at the first sign : motivation to change -- The problem with a great employee -- The tardy employee -- The absent employee -- The unfocused, spacey, chatty, or easily distracted employee -- The inappropriate employee -- The unproductive employee -- The low-quality employee -- The shy or uncommunicative employee -- The overpowering employee -- The power-seeking employee -- The unmotivated employee -- The employee who complains or gossips -- The employee who mismanages priorities or experiences burnout-- The angry employee -- The employee with personal problems or addictions, Casey Fitts Hawley.
2011 International Conference in Electrics, Communication and Automatic Control Proceedings
2011 International Conference in Electrics, Communication and Automatic Control Proceedings
This two-volume set contains the very latest, cutting-edge material in electrics, communication and automatic control. As a vital field of research that is highly relevant to current developments in a number of technological domains, the subjects it covers include micro-electronics and integrated circuit control, signal processing technology, next-generation network infrastructure, wireless communication and scientific instruments. The aim of the International Conference in Electrics, Communication and Automatic Control, held in Chongqing, China, in June 2011 was to provide a valuable inclusive platform for researchers, engineers, academicians and industrial professionals from all over the world to share their research results with fellow scientists in the sector. The call for papers netted well over 600 submissions, of which 224 were selected for presentation. This fully peer-reviewed collection of papers from the conference can be viewed as a single-source compendium of the latest trends and techniques in the field, making it a must-have resource for anyone wanting to stay abreast of developments, Volume 1 -- 1.Modeling and Simulation of Inverted Mine Charging Power Supply -- 2.On Framework of Rapid Product Cost Estimation Based on Modular Product Family -- 3.Single Factor Influence of Working Parameters on Cutting Property of Cutter Mechcanism -- 4.A Novel Intelligent Control Strategy for Inverted Plasma Cutting Power -- 5.Application of PLC Control and AC Variable-frequency Technique on Water Intake System -- 6.A Novel Timing Synchronization Algorithm for OFDM System Based on Training Symbol -- 7.On Requirement Classification and Constraint Satisfaction Problem in PC configuration -- 8.Situation-aware Music Therapy Service Recommendation System: Design and Implementation -- 9.Intelligent Personalized Food Recommendation System Based on a Semantic Sensor Web -- 10.Designed of Compact PLC Analog Input Extension -- 11.An Energy-Aware Data Gathering Protocol for Wireless Sensor Networks Using Data Correlation -- 12. Teaching Examples and Pedagogy Methods of Hydraulic Driving Technology based on CDIO Theory -- 13. Quantitative Evaluation of Turbulence Locus Curve'sInfluence on Image Characteristics in Strengthen Grinding -- 14. An Economic Auction Mechanism for Multi-rate Single-service Overlay Networks Using Optimum Hops -- 15.A Modified Data Association Algorithm based on Intermediary Method for Passive Location System -- 16.Fuzzy Sliding Mode Control for Electrical Servo System -- 17.Multi-stage Drawing Process of Cylindrical Cups Based on Numerical Simulation Analysis and Experimental Study -- 18.Self-tuning Centralized Fusion Information Filter with Unknown Parameters and its Convergence -- 19.Self-tuning Information Fusion Kalman Filter for Multichannel ARMA Signals -- 20.Self-tuning Information Fusion Wiener Filter for Multisensor Multi-channel AR Signals -- 21.Self-tuning Component Decoupled Fusion Wiener Smoother with Correlated Measurement Noises -- 22.Covariance Intersection Fusion Kalman Predictor for Two-sensor System with Time-delayed Measurements -- 23.Multi-channel ARMA Signal Covariance Intersection Fusion Kalman Filter -- 24.Data Processing in Internal-combustion Engine Design Based on Neural - Fuzzy System.-25.A Model of Multi-attribute Synthetic Evaluation Based on Synthesized-Could -- 26.A Honeypot Detection Method Based on Characteristic Analysis and Environment Detection -- 27.An Accurate and Robust Method towards Iris Segmentation -- 28.A Hybrid Distributed Detection Scheme based on Multi-hop in Electromagnetic Spectrum Monitoring Sensor Networks -- 29.Application of Butterworth Low-pass Digital Filter on Experimental Data Processing -- 30.Optimal and Steady-state Multisensor Covariance Intersection Fusion Kalman Filters.-31.A Novel Adaptive Fast Motion Estimation Algorithm for Video Compression -- 32Weighted Association Rule Mining-Based Graphic Processing Unit for Fault Diagnosis -- 33.Application of RFID Data Acquisition Technology on TV Supply Chain Management -- 34.Mathematical Model Established and Fast Calculation of Sensitivity Field based Electrical Capacitance Tomography for Traditional Extraction of Chinese Medicine -- 35.Study on an Improved SVM Model for Intrusion Detection -- 36.Study on Hybrid Intelligent Data Mining Model for Hospital Information System.-37.The Design and implementation of the ultra-micro mass measure device -- 38.Vector evolved multi-objective particle swarm optimization algorithm -- 39.The Research of Vehicle Video Object Tracking Based on Mean-shift Algorithm and Feature Matching -- 40.Vehicle Routing Planning by Using Information Integrated Transport Service Platform -- 41.cDNA microarray image Segmentation using Shape-Adaptive DCT and K-means clustering -- 42.Microarray De-noising Using Expectation Maximization Algorithm and Statistical Analysis -- 43.Mass Characteristic Parameter Identification for a Space Robot Based on Angular Momentum Conservation.-44. On Global Asymptotic Stability of Stochastic Neural Networks of Neutral-Type with Discrete and Unbounded Distributed Delays -- 45.Performance Measurement of Wireless Body Sensor Networks -- 46.Optimal Wavelength Assignment Algorithm for Optical Networks -- 47.Combined Lateral and Longitudinal Controller Design for Intelligent Vehicles Based on Backstepping.-48.Synchronization of Chaotic Systems via Adaptive Terminal Sliding Mode Control -- 49.Global Optimal Weighted Measurement Fusion Kalman Filter -- 50.Modeling and Analysis of High-efficiency Wedge-squeezing Model for Electromagneto-thixotropic Damping Devices.-51.Robot Localization and Navigation Based on Multi-Level Information Fusion -- 52. An Extended Kalman Filter Based Data Fusion Method for Wireless Sensor Networks -- 53.The Perceptive Specificity of Material and Its Practice in Design Teaching -- 54.Experimental Study on Soil Thermal Properties of Ground Source Heat Pump -- 55.Experimental Research on Ultrasonic 2D SAFT of Concrete Elements -- 56.The Shape Beauty of Glass Material -- 57.A New Method for Distributed Denial of Service Attack Detection Using KPCA and PSO-SVM -- 58.The Analysis of Communication Behaviors Based on Using Real-time Traffic Information in Personal Communication Systems -- 59.Oscillation Results for a Class of Hyperbolic Partial Differential Equations of Neutral Type -- 60.Trajectory Control of A Three-Wheeled Omnidirectional Vehicle in Unknown Environment -- 61.DA-MPM Based Interconnection Architecture for the 3D MP-SoC Design -- 62.A Novel Network on Chip Interconnect Architecture for SoC Design -- 63.Singular Value Analysis of Blasting Vibration Signal Base on Wavelet Packet -- 64.Improved vector control strategies of DFIG under Symmetrical Grid -- 65.Research on STATCOM Based on Current Detecting of Synchronous Rotating and Average Theory -- 66.Analysis of Web Control Disassembly Code -- 67.Implementation of Co-Simulation for Networked Control System over MANETS.-68.The Design and Development of enterprise Invoicing System based on SSH framework -- 69.The Research of CNC Grinder System with Online Detection -- 70.Adaptive Playout Buffer Algorithm Based on Speech Quality Prediction for VoIP Applications -- 71.Complex Net Shell Design Method Based on Mixed Subdivision Modeling -- 72.Recognizing Planar Curve Based on NRLCTI and Area Threshold -- 73.A Contrast Enhancement Method for Fog-Degraded Images -- 74.Design and Implementation of Anti-tampering System for Dynamic Pages Based on Mechanism of Secure Upload -- 75 Study on Resource Allocation Technology in NAIRC-PDM System -- 76.A Wavelet Domain Digital Image Watermarking by Double Encryption Based on Arnold Transform and Chaos -- 77.An Intelligent Method for Intrusion Detection Using Genetic - Chaos Algorithm and RBF -- 78.P-sets and Information Control -- 79. A Method of Ensuring High Surface Quality of Non-circular Curve on UG -- 80.Design of wireless sensor node for forest environmental monitoring based on AT86RF230 -- 81.Design of upper monitor for forest environmental monitoring -- 82.Data Communication Strategy of Heterogeneous Network Mineral Spatial Database -- 83.Subspace Prediction Control for CFBB Combustion System -- 84.Design and Implementation of T8-36W Dimmable Electronic Ballast for Fluorescent Lamp Based on Power-Dependent Arc Lamp Model -- 85.Channel Estimation and Tracking Algorithm using Superimposed Training for Time-varying MIMO Channels -- 86.Tool Trajectory Generation with a Speed-controlled Spline Interpolator -- 87.Key Technology and Method Study for Traditional Chinese Medicine Extraction Process -- 88.Humanoid Manipulator Control Based on Speech Recognition for Intelligent Service Robot -- 89.Pseudo Measurement Based Rapid Transfer Alignment -- 90.Robust Adaptive Controller Design for Second Order Underactuated Mechanical Systems -- 91.Robust Adaptive Control for Circuit-controlled Active Magnetic Bearing with Flywheel System -- 92.Design and Simulation on Surface Plasmon Resonance Sensor Based on Dual-wavelength Intensity Modulation -- 93.Operator Design Methodology and Implementation of Intra Prediction in H.264 Encoder -- 94.Design of Multi-Channel Reconnaissance Receiver Based on Electric Tuning Filter -- 95.Design and Application of a Multirate Octave-band Filter Bank on A-weighting Analysis of Vehicle Noises -- 96.Method of Hyponymic Relation Acquisition Based on Concept Connotation -- 97.Bifurcation Analysis of the Colpitts Oscillator Driven by Chaotic Pulse Signal -- 98.The Anti-Counterfeiting Ability Estimation of Fractal Tree Graphics in Package Printing -- 99.A 2.5Gbps CMOS limiting amplifier with novel LOS Indicator -- 100.an Experimental Study on Reconstruction of Three-Dimensional Temperature Fields in Flames -- 101.Robust Adaptive Control for a Class of Uncertain Aircraft Systems -- 102.Tree-Guided Transformation-Based IntonationalPhrase Break Prediction -- 103.Methods of Product Reputation Evaluating in E-commerce -- 104. A Novel Routing Algorithm Based on Ant Colony Optimization for Hierarchical WSN -- 105.An Empirical Study of Effects of Consumer Attitude to Life-insurance Purchase Intention in China -- 106.An Improved Scheme of Differential Chaos Phase Shift Keying -- 107.Medical Assistance Robot Design for Liver Tumor -- 108 A 3D interventional therapy system on liver tumor -- 109.Top-Hat by Reconstruction Operation Based Infrared Small Target Detection -- 110.Research on the Interconnection Access Price of Chinese Telecommunication Industry -- 111.Noise Loss Analysis for Receiver in Optical Transmission System -- 112 Spin injection in a ferromagnetic/ organic system with finite layers -- Volume 2 -- 113.Remove Spikes and Noise in Load Spectrum witwavelet Transform -- 114.Gain Mechanism in TiO2 MSM Ultraviolet Detector -- 115.Robust Implementation for Circular Traffic Sign Recognition -- 116.A Visualization Technology of Electromagnetic Environment Based on Parabolic Equation Method -- 117.UAV 3-D Path Planning with MILP based on Tightening Constraint Algorithm -- 118.Improved Cost-Sensitive M, edited by Ran Chen., Printed edition: ; 9781441988485
2012 Beton Kalender
2012 Beton Kalender
Infrastruktur und Gesellschaft / Johann-Dietrich W??rner -- Mobilit??tszentren : Innerst??dtische Bahnhofsbauwerke / Konrad Bergmeister, Oliver Fischer, Tobias Nevrly, Conrad Boley -- Planung kundenfreundlicher und wirtschaftlicher Parkbauten / Bernd Beer -- Betonstrukturen unter Explosion und Impakt / Norbert Gebbeken, Manfred Keuser, Tobias Linse, Richard Wensauer -- Aussergew??hnliche Einwirkungen nach DIN EN 1991-1-7 / Claus Kunz -- Beton / Harald S M??ller, Hans-Wolf Reinhardt, Udo Wiens -- Aktueller Stand der europ??ischen Regelungen f??r Befestigungssysteme / Georg Feistel -- Bemessung von Verankerungen in Beton nach CEN/TS 1992-4 / Rainer Malle??, Werner Fuchs, Rolf Eligehausen -- Befestigungstechnik : einbetonierte und eingem??rtelte Bewehrungsst??be sowie Gewindestangen / Ronald Mihala, Konrad Bergmeister -- Verankerungs- und Bewehrungstechnik / Thomas M Sippel -- Normen und Regelwerke / Frank Fingerloos, Walter Potucek, Norbert Randl, Herausgegeben von Konrad Bergmeister, Frank Fingerloos, Johann-Dietrich W??rner., Available to OhioLINK libraries, Description based on online resource; title from PDF title page (Wiley, viewed July 9, 2013), Print version: ; 9783433029893
2012 Stahlbau Kalender
2012 Stahlbau Kalender
Stahlbaunormen / Ulrike Kuhlmann, Antonio Zizza -- Stahlbaunormen / Ulrike Kuhlmann, Antonio Zizza, Benjamin Braun -- Stahlbaunormen / Herbert Schmidt -- Stahlbaunormen / Dieter Ungermann, Stephan Schneider -- Stahlbaunormen / Alain Nussbaumer, Hans-Peter G??nther -- Stahlbaunormen / Bertram K??hn, Natalie Strangh??ner, Gerhard Sedlacek, Susanne H??hler -- Technische Baubestimmungen, Normen, Bauregellisten und Zulassungen im Stahlbau / Karsten Kathage, Christoph Ortmann -- Einwirkungen auf Tragwerke / Gerhard Scheuermann, Vera H??usler -- Korrosionsschutz von Stahlkonstruktionen durch Beschichtungssysteme / Andreas Gelhaar, Andreas Schneider -- Fertigung und Montage von Stahl- und Verbundbr??cken / Alexander Baum, Gerald Eckersberg, Stephan Langer, Dieter Reitz, Frank Sachse, Oliver Schreiber, Klaus Thiele -- Dynamik bei Eisenbahnbr??cken / Lamine Bagayoko, Karsten Geissler, Eckart Koch -- Br??ckenseile / Heinz Friedrich, Markus Hamme, Arnold Hemmert-Halswick, Reiner Saul -- Br??ckenlager nach Europ??ischer Norm / Christiane Butz, Christian Braun -- Fahrbahn??berg??nge nach Europ??ischer Zulassung / Joachim Braun, Jens Tusche -- Anregungen zur Gestaltung von Stahlbr??cken / Richard J Dietrich -- Stichwortverzeichnis, Herausgegeben von Ulrike Kuhlmann., Available to OhioLINK libraries, Description based on online resource; title from PDF title page (Wiley, viewed July 10, 2013), Print version: ; 9783433029886
2030, the coming tumult
2030, the coming tumult
Water -- Oceans -- Climate change -- Population -- Business as usual -- Deniers -- Climate change, American history, and the economic meltdown, Richard M. Mosey.
21 leaders for the 21st century
21 leaders for the 21st century
Also available as an electronic book via the World Wide Web to institutions affiliated with netLibrary, Inc
21 recipes for mining Twitter
21 recipes for mining Twitter
Matthew A. Russell.
21st Panzer Division
21st Panzer Division
Chris Ellis.
21st century Keynesian economics
21st century Keynesian economics
edited by Philip Arestis and Malcolm Sawyer, Includes bibliographical references and index
21st century communication
21st century communication
edited by William F. Eadie.
21st century economics
21st century economics
edited by Rhona C. Free.
21st century economics
21st century economics
editor, Rhona C. Free., Print version: ; 21st century economics, London : SAGE, 2010 ; 9781412961424 ; (OCoLC)619611692
21st century kinematics
21st century kinematics
J. Michael McCarthy, editor.
21st century learning for 21st century skills
21st century learning for 21st century skills
21st Century Learning for 21st Century Skills: What Does It Mean, and How Do We Do It? / ; Richard Noss -- ; Exploiting Semantic Information for Graph-Based Recommendations of Learning Resources / ; Mojisola Anjorin, Thomas Rodenhausen, Renato Dom?�nguez Garc?�a and Christoph Rensing -- ; An Initial Evaluation of Metacognitive Scaffolding for Experiential Training Simulators / ; Marcel Berthold, Adam Moore, Christina M. Steiner, Conor Gaffney and Declan Dagger, et al. -- ; Paper Interfaces for Learning Geometry / ; Quentin Bonnard, Himanshu Verma, Fr?�d?�ric Kaplan and Pierre Dillenbourg -- ; The European TEL Projects Community from a Social Network Analysis Perspective / ; Michael Derntl and Ralf Klamma -- ; TinkerLamp 2.0: Designing and Evaluating Orchestration Technologies for the Classroom / ; Son Do-Lenh, Patrick Jermann, Amanda Legge, Guillaume Zufferey and Pierre Dillenbourg -- ; Understanding Digital Competence in the 21st Century: An Analysis of Current Frameworks / ; Anusca Ferrari, Yves Punie and Christine Redecker -- ; How CSCL Moderates the Influence of Self-efficacy on Students' Transfer of Learning / ; Andreas Gegenfurtner, Koen Veermans and Marja Vauras -- ; Notebook or Facebook? How Students Actually Use Mobile Devices in Large Lectures / ; Vera Gehlen-Baum and Armin Weinberger --, Enhancing Orchestration of Lab Sessions by Means of Awareness Mechanisms / ; Israel Guti?�rrez Rojas, Raquel M. Crespo Garc?�a and Carlos Delgado Kloos -- ; Discerning Actuality in Backstage: Comprehensible Contextual Aging / ; Julia Hadersberger, Alexander Pohl and Fran?�ois Bry -- ; Tweets Reveal More Than You Know: A Learning Style Analysis on Twitter / ; Claudia Hauff, Marcel Berthold, Geert-Jan Houben, Christina M. Steiner and Dietrich Albert -- ; Motivational Social Visualizations for Personalized E-Learning / ; I. -Han Hsiao and Peter Brusilovsky -- ; Generator of Adaptive Learning Scenarios: Design and Evaluation in the Project CLES / ; Aarij Mahmood Hussaan and Karim Sehaba -- ; Technological and Organizational Arrangements Sparking Effects on Individual, Community and Organizational Learning / ; Andreas Kaschig, Ronald Maier, Alexander Sandow, Alan Brown and Tobias Ley, et al. -- ; The Social Requirements Engineering (SRE) Approach to Developing a Large-Scale Personal Learning Environment Infrastructure / ; Effie Lai-Chong Law, Arunangsu Chatterjee, Dominik Renzel and Ralf Klamma -- ; The Six Facets of Serious Game Design: A Methodology Enhanced by Our Design Pattern Library / ; Bertrand Marne, John Wisdom, Benjamin Huynh-Kim-Bang and Jean-Marc Labat -- ; To Err Is Human, to Explain and Correct Is Divine: A Study of Interactive Erroneous Examples with Middle School Math Students / ; Bruce M. McLaren, Deanne Adams, Kelley Durkin, George Goguadze and Richard E. Mayer, et al. --, An Authoring Tool for Adaptive Digital Educational Games / ; Florian Mehm, Johannes Konert, Stefan G?�bel and Ralf Steinmetz -- ; A Dashboard to Regulate Project-Based Learning / ; Christine Michel, Elise Lavou?� and Laurent Pietrac -- ; Lost in Translation from Abstract Learning Design to ICT Implementation: A Study Using Moodle for CSCL / ; Juan Alberto Mu?�oz-Crist?�bal, Luis Pablo Prieto, Juan Ignacio Asensio-P?�rez, Iv??n M. Jorr?�n-Abell??n and Yannis Dimitriadis -- ; The Push and Pull of Reflection in Workplace Learning: Designing to Support Transitions between Individual, Collaborative and Organisational Learning / ; Michael Prilla, Viktoria Pammer and Silke Balzert -- ; eAssessment for 21st Century Learning and Skills / ; Christine Redecker, Yves Punie and Anusca Ferrari -- ; Supporting Educators to Discover and Select ICT Tools with SEEK-AT-WD / ; Adolfo Ruiz-Calleja, Guillermo Vega-Gorgojo, Areeb Alowisheq, Juan Ignacio Asensio-P?�rez and Thanassis Tiropanis -- ; Key Action Extraction for Learning Analytics / ; Maren Scheffel, Katja Niemann, Derick Leony, Abelardo Pardo and Hans-Christian Schmitz, et al. -- ; Using Local and Global Self-evaluations to Predict Students' Problem Solving Behaviour / ; Lenka Schnaubert, Eric Andr?�s, Susanne Narciss, Sergey Sosnovsky and Anja Eichelmann, et al. -- ; Taming Digital Traces for Informal Learning: A Semantic-Driven Approach / ; Dhavalkumar Thakker, Dimoklis Despotakis, Vania Dimitrova, Lydia Lau and Paul Brna --, Analysing the Relationship between ICT Experience and Attitude toward E-Learning: Comparing the Teacher and Student Perspectives in Turkey / ; Dursun Akaslan and Effie Lai-Chong Law -- ; Integration of External Tools in VLEs with the GLUE! Architecture: A Case Study / ; Carlos Alario-Hoyos, Miguel Luis Bote-Lorenzo, Eduardo G?�mez-S??nchez, Juan Ignacio Asensio-P?�rez and Guillermo Vega-Gorgojo, et al. -- ; Mood Tracking in Virtual Meetings / ; Angela Fessl, Ver?�nica Rivera-Pelayo, Viktoria Pammer and Simone Braun -- ; Teachers and Students in Charge: Using Annotated Model Solutions in a Functional Programming Tutor / ; Alex Gerdes, Bastiaan Heeren and Johan Jeuring -- ; The Effect of Predicting Expertise in Open Learner Modeling / ; Martin Hochmeister, Johannes Daxb?�ck and Judy Kay -- ; Technology-Embraced Informal-in-Formal-Learning / ; Isa Jahnke -- ; Towards Automatic Competence Assignment of Learning Objects / ; Ricardo Kawase, Patrick Siehndel, Bernardo Pereira Nunes, Marco Fisichella and Wolfgang Nejdl -- ; Slicepedia: Automating the Production of Educational Resources from Open Corpus Content / ; Killian Levacher, Seamus Lawless and Vincent Wade -- ; Fostering Multidisciplinary Learning through Computer-Supported Collaboration Script: The Role of a Transactive Memory Script / ; Omid Noroozi, Armin Weinberger, Harm J. A. Biemans, Stephanie D. Teasley and Martin Mulder --, Mobile Gaming Patterns and Their Impact on Learning Outcomes: A Literature Review / ; Birgit Schmitz, Roland Klemke and Marcus Specht -- ; Adaptation "in the Wild": Ontology-Based Personalization of Open-Corpus Learning Material / ; Sergey Sosnovsky, I. -Han Hsiao and Peter Brusilovsky -- ; Encouragement of Collaborative Learning Based on Dynamic Groups / ; Ivan Srba and M??ria Bielikov?? -- ; An Authoring Tool to Assist the Design of Mixed Reality Learning Games / ; Charlotte Orliac, Christine Michel and S?�bastien George -- ; An Automatic Evaluation of Construction Geometry Assignments / ; ?�??rka Gergelitsov?? and Tom???? Holan -- ; Ask-Elle: A Haskell Tutor: Demonstration / ; Johan Jeuring, Alex Gerdes and Bastiaan Heeren -- ; Backstage - Designing a Backchannel for Large Lectures / ; Vera Gehlen-Baum, Alexander Pohl, Armin Weinberger and Fran?�ois Bry -- ; Demonstration of the Integration of External Tools in VLEs with the GLUE! Architecture / ; Carlos Alario-Hoyos, Miguel Luis Bote-Lorenzo, Eduardo G?�mez-S??nchez, Juan Ignacio Asensio-P?�rez and Guillermo Vega-Gorgojo, et al. -- ; Energy Awareness Displays: Prototype for Personalised Energy Consumption Feedback / ; Dirk B?�rner, Jeroen Storm, Marco Kalz and Marcus Specht -- ; I-Collaboration 3.0: A Model to Support the Creation of Virtual Learning Spaces / ; Eduardo A. Oliveira, Patricia Tedesco and Thun Pin T. F. Chiu --, Learning to Learn Together through Planning, Discussion and Reflection on Microworld-Based Challenges / ; Manolis Mavrikis, Toby Dragon, Rotem Abdu, Andreas Harrer and Reuma De Groot, et al. -- ; Making Learning Designs Happen in Distributed Learning Environments with GLUE!-PS / ; Luis Pablo Prieto, Juan Alberto Mu?�oz-Crist?�bal, Juan Ignacio Asensio-P?�rez and Yannis Dimitriadis -- ; Math-Bridge: Adaptive Platform for Multilingual Mathematics Courses / ; Sergey Sosnovsky, Michael Dietrich, Eric Andr?�s, George Goguadze and Stefan Winterstein -- ; MEMO - Situated Learning Services for e-Mobility / ; Holger Diener, Katharina Freitag, Tobias H?�fner, Antje Heinitz and Markus Sch?�fer, et al. -- ; PINGO: Peer Instruction for Very Large Groups / ; Wolfgang Reinhardt, Michael Sievers, Johannes Magenheim, Dennis Kundisch and Philipp Herrmann, et al. -- ; Proportion: Learning Proportional Reasoning Together / ; Jochen Rick, Alexander Bejan, Christina Roche and Armin Weinberger -- ; Supporting Goal Formation, Sharing and Learning of Knowledge Workers / ; Colin Milligan, Anoush Margaryan and Allison Littlejohn -- ; U-Seek: Searching Educational Tools in the Web of Data / ; Guillermo Vega-Gorgojo, Adolfo Ruiz-Calleja, Juan Ignacio Asensio-P?�rez and Iv??n M. Jorr?�n-Abell??n -- ; XESOP: A Content-Adaptive M-Learning Environment / ; Ivan Madjarov and Omar Boucelma --, A Collaboration Based Community to Track Idea Diffusion Amongst Novice Programmers / ; Reilly Butler, Greg Edelston, Jazmin Gonzalez-Rivero, Derek Redfern and Brendan Ritter, et al. -- ; Argument Diagrams in Facebook: Facilitating the Formation of Scientifically Sound Opinions / ; Dimitra Tsovaltzi, Armin Weinberger, Oliver Scheuer, Toby Dragon and Bruce M. McLaren -- ; Authoring of Adaptive Serious Games / ; Maurice Hendrix, Evgeny Knutov, Laurent Auneau, Aristidis Protopsaltis and Sylvester Arnab, et al. -- ; Collaborative Learning and Knowledge Maturing from Two Perspectives / ; Uwe V. Riss and Wolfgang Reinhardt -- ; Computer Supported Intercultural Collaborative Learning: A Study on Challenges as Perceived by Students / ; Vitaliy Popov, Omid Noroozi, Harm J. A. Biemans and Martin Mulder -- ; Just4me: Functional Requirements to Support Informal Self-directed Learning in a Personal Ubiquitous Environment / ; Ingrid Noguera, Iolanda Garcia, Bego?�a Gros, Xavier Mas and Teresa Sancho -- ; Observations Models to Track Learners' Activity during Training on a Nuclear Power Plant Full-Scope Simulator / ; Olivier Champalle, Karim Sehaba and Alain Mille -- ; Practical Issues in e-Learning Multi-Agent Systems / ; Alberto Gonz??lez Palomo -- ; Students' Usage and Access to Multimedia Learning Resources in an Online Course with Respect to Individual Learning Styles as Identified by the VARK Model / ; Tomislava Lauc, Sanja Ki??i??ek and Petra Bago -- ; Technology-Enhanced Replays of Expert Gaze Promote Students' Visual Learning in Medical Training / ; Marko Sepp?�nen and Andreas Gegenfurtner -- ; Towards Guidelines for Educational Adventure Games Creation (EAGC) / ; Gudrun Kellner, Paul Sommeregger and Marcel Berthold, Andrew Ravenscroft ... [et al.] (eds.), Description based on print version record, Print version: ; European Conference on Technology Enhanced Learning (7th : 2012 : Saarbr?�cken, Germany), 21st century learning for 21st century skills, Berlin ; New York : Springer, c2012 ; (OCoLC)817317581
21st century literacy: if we are scripted, are we literate?
21st century literacy: if we are scripted, are we literate?
Renita Schmidt, P.L.Thomas, Includes bibliographical references (p. 229-237) and indexes Other title:
21st century management
21st century management
PARTIAL CONTENTS: VOLUME ONE: PART I: ENTREPRENEURSHIP IN THE 21ST CENTURY: Organizational emergence: business start-up issues -- Corporate entrepreneurship -- Socal entrepreneurship and social enterprise -- High technology entrepreneurship -- Government impedimentation and facilitation of entrepreneurship -- Women entrepreneurs -- Entrepreneurial resilience; what makes entrepreneurs start another business after failure? -- Strategic planning in new ventures and young SMEs -- PART II: BUSINESS AND SOCIETY: CONTEMPORARY ISSUES: Fostering social and civic responsibility by organizations and their people -- Poverty alleviation as a corporate issue -- Organizational crisis management in the Post-9/11 business epoch -- Integrating corporate social responsibility to the management of supply chains -- Activists groups tactics to influence companies -- Global business citizanship: a model of social responsibility and ethical behavior for the 21st century -- Excessive work and its business consequences -- Factors influencing women managers' success -- Future directions in labor relations: a 2005 perspective -- PART III: MANAGING THE GLOBAL ENTERPRISE: Global mind-set -- Management in developing countries -- Internationally managing in the face of terrorism-induced uncertainty -- HRM best practices and transfers to the Asia Pacific Region -- Cultural differences in perception of fairness in organizational contexts -- Winning in Asia -- Language issues in multinational management -- PART IV: SUSTAINABILITY AND THE NATURAL ENVIRONMENT: GREEN MANAGEMENT: Toward sustainable organizations for the 21st Century -- Why do firms comply with environmental regulations? -- Understanding and overcoming the Green Wall: environmental strategy, leadership, and change management in business -- Environmental supply chain management -- PART V: STRATEGY IN A FAST AND NETWORKED WORLD: Strategic decisions in high-velocity contexts -- Innovations as a strategy in network markets -- Planning effectiveness for Intermet -based intergovernmental systems -- The competitive advantage of interconnected firms -- New product and service development in strategic alliances -- The merger paradox: determinants and effects -- Evolving aspects of outsourcing in India -- Holistic approaches in business planning -- Culture sensitive global strategies -- Co-opetition: promises and challenges -- Business limitation -- PART VI: OPERATIONS MANAGEMENT WITH NEW TECHNOLOGIES IN A GLOBAL CONTEXT: Supply chain management: integration and globalization in the age of e-business -- Mass customization -- Improving supply-chain information velocity, product customization, and cost through extended enterprise applications -- Business process outsourcing management issues -- Place and space strategies for 21st-Century organizations -- Ethical manufacturing -- PART VII: ORGANIZING IN THE POST-0/11 WORLD: Constraints on strategy of an organizational structure -- Global projects as new organizational form -- Artistic methods and business disorganization -- Organizational security -- VOLUME TWO: PART VIII: TEAMING IN AND BEYOND ORGANIZATIONS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY: The evolving nature of work teams: changing to meet the requirements of the future -- Collaborative innovations: web-based tools for customer involvement in new product development -- Coordinatiion in global teams -- Transnational teams in knowledge-intensive organizations -- Conflict management in work teams -- PART IX: HUMAN RESOURCES AS A KEY STRATEGIC FACTOR: Human resources management in the 21st Century -- Managing in the new economy; restructuring white-collar work in the United States, the United Kingdom, and Japan -- Work-home interaction: a challenge to human resources management -- External competitiveness: theoretical and practical facets of strategic pay level decision making -- Flexible labor -- Employee wellness programs -- Career management -- Careers in transition -- The changing nature of mid- and late careers -- PART X: GENDER AND DIVERSITY IN ORGANIZATIONS: Diversity and diversity management in the age of globalization -- Ethnic and minority enterprise -- Aging and work motivation -- Family-friendly organizations -- PART XI: ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: Motivating individuals and groups at work in the 21st Century-- Intrinsic motivation in public organizations -- Why self-set goals may sometimes be non-motivating -- Organizational politics in management settings -- Understanding and managing misbehavior in organizations -- Organizational paranoia: origins and dysfunctional consequences of exaggerated distruct and suspicion in the workplace -- New approaches for cultivating and nourishing communications networks -- Intercultural communication: strategies for managing intercultural dimensions of business -- Emotions in organizations -- PART XII: LEADERSHIP WITHOUT BOUNDARIES: Leadership style: developing a leadership style to fit 21st-Century challenges -- Remote leadership -- Leadership in interorganizational networks -- Challenges of implicit leadership theories for management -- Integrating plurality: toward an integral perspective on leadership and organization -- The global manager's work: crossing boundaries of distance, countries, and cultures -- PART XIII: INFORMATION AND KNOWLEDGE WITH MOBILITY AND ETHICS: Knowledge management: strategy, culture, intellectual capital, and communities of inquiry -- Facilitating mobile and virtual work -- Balancing the implications of employee telework: understanding the impacts for individuals and organizations -- Electronic monitoring of personal web use at work -- Information privacy in organizations -- Multilingual issues in global e-commerce web sites -- Managing intangible capital -- What is the business case for adapting RFID? -- PART XIV: ORGANIZATION DEVELOPMENT AND CHANGE IN THE 21ST CENTURY: Change agency in 21st Century organizational life -- Organization development in the 21st Century -- The state of organization development -- Managing creativity and innovation in the 21st Century -- Organizational memory: why does it matter? -- Why catastrophic organizational failures happen -- PART XV: NON-BUSINESS ORGANIZATIONS: NEW PERSPECTIVES: Arts management issues in the 21st Century -- Hospital planning for weapons of mass destruction incidents -- Unique aspects of managing sports organizations -- Managing philanthropic organizations for creativity, edited by Charles Wankel.
21st century manufacturing
21st century manufacturing
Paul Kenneth Wright

صفحه‌ها