طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

تحقیقا‌ت‌ فی‌ اللغه‌ و الادب‌
نا‌صرالدین‌ الاسد, کتا‌بنا‌مه‌: ص‌. ۳۵۵ - ۳۶۶{ همچنین‌ به‌ صورت‌ زیرنویس‌}
تراجم اعلام النساء
1, تالیف محمد حسین الاعلمی الحائری
ترجمه‌ و متن‌ امالی شیخ‌ مفید
/ محمدبن‌ محمد‌بن نعمان‌ عکبری‌‌بغدادی‌, فارسی - عربی., کتابنامه‌ به صورت‌ زیرنویس‌., محمدبن محمدبن نعمان عکبری بغدادی ، مترجم حسین استاد ولی
تفسير الامام الغزالي
جمع و توثيق و تقديم محمد الريحاني
تفسیر القرآن الکریم
توضیحات در پاورقی-- دارای متن قرآن, عبدالله شبّر
توحيد الخالق
تاليف عبدالمجيد عزيز الزنداني
ثلاث قصص
گوستاو فلوبر؛فاطمه الطبال, دوزبانه(عربی-فرانسوی)
ثم تشرق الشمس
ارنست همینگوی, دو زبانه(عربی- انگلیسی)
جريمة التزوير في التشريعات العربية (نصوص قانونية ـ اجتهادات قضائية)
وسيم حسام‌الدين الاحمد, عنوان عطف: جريمة التزوير في التشريعات العربية کتابنامه: ص.261-262
جريمة الرشوة في التشريعات العربية (نصوص قانونية ـ اجتهادات قضائية)
وسیم حسام الدین الاحمد، کنان الشیخ سعید, عنوان عطف: جريمة الرشوة في التشريعات العربية کتابنامه: ص. 229-230
ج‍ام‍ع‌ال‍م‍ق‍دم‍ات‌
/ شریف جرجانی...[و دیگران], ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌., ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ از روی‌ ن‍س‍خ‍ه‌ای‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌خ‍ط طاه‍ر خ‍وش‍ن‍وی‍س‌ در ۱۳۸۹ ق‌. ن‍وش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اف‍س‍ت‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌., ‏‫چاپ ؟: ۱۳۹۰ق.= ۱۳۴۸.‬, شریف جرجانی...[و دیگران]؛ ب‍ه‌خ‍ط طاه‍ر خ‍وش‍ن‍وی‍س‌
حاشیه الدسوقی
محمد بن احمد بن عرفه الدسوقی المالکی؛ الامام محمد بن یوسف بن عمربن شعیب السنوسی؛ سالم شمس الدین., کتابنامه به صورت زيرنويس
حضور الغیاب فی صوفیه ابن عربی
احمد الصادقی, کتابنامه ، نمایه
حقوق الانسان في الدعوي الجزائية (مع مقدمة في حقوق الانسان)
مصطفی العوجی, عنوان عطف: حقوق الانسان في الدعوي الجزائية کتابنامه به صورت زیر نویس
حقوق المرأة بين المواثيق الدولية و أصالة التشريع الاسلامي: دراسه مقارنه بین الشریعه الاسلامیه و القوانین الدولیه الخاصه بحقوق المراه
منال محمود المشنی, عنوان عطف: حقوق المرأة بين المواثيق الدولية و أصالة التشريع الاسلامي عنوان پشت جلد به انگلیسی: ... :woman s rights between international convention and islamic law کتابنامه: ص.407-416؛ همچنین به صورت زیرنویس

صفحه‌ها