طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

تفسیر القرآن الکریم
توضیحات در پاورقی-- دارای متن قرآن, عبدالله شبّر
توحيد الخالق
تاليف عبدالمجيد عزيز الزنداني
ثلاث قصص
گوستاو فلوبر؛فاطمه الطبال, دوزبانه(عربی-فرانسوی)
ثم تشرق الشمس
ارنست همینگوی, دو زبانه(عربی- انگلیسی)
جريمة التزوير في التشريعات العربية (نصوص قانونية ـ اجتهادات قضائية)
وسيم حسام‌الدين الاحمد, عنوان عطف: جريمة التزوير في التشريعات العربية کتابنامه: ص.261-262
جريمة الرشوة في التشريعات العربية (نصوص قانونية ـ اجتهادات قضائية)
وسیم حسام الدین الاحمد، کنان الشیخ سعید, عنوان عطف: جريمة الرشوة في التشريعات العربية کتابنامه: ص. 229-230
ج‍ام‍ع‌ال‍م‍ق‍دم‍ات‌
/ شریف جرجانی...[و دیگران], ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌., ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ از روی‌ ن‍س‍خ‍ه‌ای‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌خ‍ط طاه‍ر خ‍وش‍ن‍وی‍س‌ در ۱۳۸۹ ق‌. ن‍وش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اف‍س‍ت‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌., ‏‫چاپ ؟: ۱۳۹۰ق.= ۱۳۴۸.‬, شریف جرجانی...[و دیگران]؛ ب‍ه‌خ‍ط طاه‍ر خ‍وش‍ن‍وی‍س‌
حاشیه الدسوقی
محمد بن احمد بن عرفه الدسوقی المالکی؛ الامام محمد بن یوسف بن عمربن شعیب السنوسی؛ سالم شمس الدین., کتابنامه به صورت زيرنويس
حضور الغیاب فی صوفیه ابن عربی
احمد الصادقی, کتابنامه ، نمایه
حقوق الانسان في الدعوي الجزائية (مع مقدمة في حقوق الانسان)
مصطفی العوجی, عنوان عطف: حقوق الانسان في الدعوي الجزائية کتابنامه به صورت زیر نویس
حقوق المرأة بين المواثيق الدولية و أصالة التشريع الاسلامي: دراسه مقارنه بین الشریعه الاسلامیه و القوانین الدولیه الخاصه بحقوق المراه
منال محمود المشنی, عنوان عطف: حقوق المرأة بين المواثيق الدولية و أصالة التشريع الاسلامي عنوان پشت جلد به انگلیسی: ... :woman s rights between international convention and islamic law کتابنامه: ص.407-416؛ همچنین به صورت زیرنویس
حماية الاسرة
احمد اباش, کتابنامه به صورت زیر نویس
حماية الاطفال في القانون الدولي الانساني
فضیل عبدالله طلافحة, عنوان پشت جلد به انگلیسی: protection of children in the international humanitarian law کتابنامه: ص. 203-224؛ همچنین به صورت زیرنویس در اصل‌ پا‌یا‌ن‌نا‌مه‌ (دکتری)، جا‌معه‌ عما‌ن‌ العربیه‌ للدراسا‌ت‌ العلیا‌، اردن‌
حمایة حقوق الانسان فی القانون الدولی
عباس عبدالامیر ابراهیم العامری, کتابنامه: ص. 415-433؛ همچنین به صورت زیرنویس
حول الادب الاندلسي
قیصر مصطفی, کتابنامه

صفحه‌ها