طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

امالي المرتضي، غرر الفوائد و درر القلائد
تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم
انساب الاشراف
1, البلاذری, ج1-آ: تحقیق یوسف المرعشلی .- ج1-ب:تحقیق یوسف المرعشلی .- ج2: تحقیق فیلفرد مادیلونغ .- ج3: تحقیق عبدالعزیز الدوری .- ج4-آ: تحقیق احسان عباس .- ج4-ب: تحقیق عبدالعزیز الدوری و عصام عقله .- ج5: تحقیق احسان عباس .- ج7-آ: تحقیق رمزی بعلبکی .- ج7-ب: تحقیق محمد الیعلاوی
انقاذ آدم سمیث، قصه الثروه و التحول و الفضیله
تالیف: جوناثان ب. ویت ؛ ترجمه: سمیر کریم ؛ تقدیم: جوده عبدالخالق
انوار الرحمن في مختصر احکام تجويد القرآن
جیبی؛کتابنامه, اعداد احمد ابراهیم‌ عبدالرحمن‌؛ راجعه‌ محمود امین‌ طنطا‌وی، رمضا‌ن‌ عبدالتواب‌
ببیت الاحزان
1, عباس القمی ؛ اهتم فی طبعه الوفق: سید احمد الشهیر باخوان کتابچی, چاپ سنگی
بدالعارف
ابن سبعین ، تحقیق و تقدیم جورج کتوره, کتابنامه نمايه
بصائر الدرجات فی مناقب آل محمد علیهم السلام
کتابنامه زیرنویس, محمد بن حسن الصفار
ب‍ن‍ات‌ ال‍ن‍ب‍ی‌(ص‌)، ام‌رب‍ائبه‌، رای‌ و ن‍ق‍د
/ ال‍م‍ول‍ف‌ ج‍ع‍ف‍رم‍رت‍ض‍ی‌ ال‍ع‍ام‍ل‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۲۹] - ۱۴۶؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, جعفر مرتضی العاملی
تاريخ الخلفاء
تالیف جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی سیوطی ، بتحقیقه ابراهیم صالح
تاريخ امام حسين عليه‌السلام = موسوعه الامام الحسين عليه‌السلام
وزارت آموزش و پرورش، دفتر انتشارات کمک آموزشی, کتابنامه
تاریخ الطباعه العربیه فی استانبول و بلاد شام
وحید بن الطاهر قدوره, کتابنامه الطبعه الثانیه : چاپ دوم
تاریخ الفلسفه
امیل برهییه؛ ترجمه جورج طرابیشی.
تاریخ الفلسفه
امیل برهییه؛ ترجمه جورج طرابیشی, چ. 1. الفلسفه الیونانیه .--ج.2. لفلسفه الهلنستیه و الرومانیه .-- ج. 3. العصر الوسیط والنهضه
تاریخ القرآن
تیودور نولدکه. فریدیریش شفالی؛ ترجمه جورج تآمر.

صفحه‌ها