طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

تاریخ الطباعه العربیه فی استانبول و بلاد شام
وحید بن الطاهر قدوره, کتابنامه الطبعه الثانیه : چاپ دوم
تاریخ الفلسفه
امیل برهییه؛ ترجمه جورج طرابیشی.
تاریخ الفلسفه
امیل برهییه؛ ترجمه جورج طرابیشی, چ. 1. الفلسفه الیونانیه .--ج.2. لفلسفه الهلنستیه و الرومانیه .-- ج. 3. العصر الوسیط والنهضه
تاریخ القرآن
تیودور نولدکه. فریدیریش شفالی؛ ترجمه جورج تآمر.
تحقیقا‌ت‌ فی‌ اللغه‌ و الادب‌
نا‌صرالدین‌ الاسد, کتا‌بنا‌مه‌: ص‌. ۳۵۵ - ۳۶۶{ همچنین‌ به‌ صورت‌ زیرنویس‌}
تراجم اعلام النساء
1, تالیف محمد حسین الاعلمی الحائری
ترجمه‌ و متن‌ امالی شیخ‌ مفید
/ محمدبن‌ محمد‌بن نعمان‌ عکبری‌‌بغدادی‌, فارسی - عربی., کتابنامه‌ به صورت‌ زیرنویس‌., محمدبن محمدبن نعمان عکبری بغدادی ، مترجم حسین استاد ولی
تفسير الامام الغزالي
جمع و توثيق و تقديم محمد الريحاني
تفسیر القرآن الکریم
توضیحات در پاورقی-- دارای متن قرآن, عبدالله شبّر
توحيد الخالق
تاليف عبدالمجيد عزيز الزنداني
ثلاث قصص
گوستاو فلوبر؛فاطمه الطبال, دوزبانه(عربی-فرانسوی)
ثم تشرق الشمس
ارنست همینگوی, دو زبانه(عربی- انگلیسی)
جريمة التزوير في التشريعات العربية (نصوص قانونية ـ اجتهادات قضائية)
وسيم حسام‌الدين الاحمد, عنوان عطف: جريمة التزوير في التشريعات العربية کتابنامه: ص.261-262
جريمة الرشوة في التشريعات العربية (نصوص قانونية ـ اجتهادات قضائية)
وسیم حسام الدین الاحمد، کنان الشیخ سعید, عنوان عطف: جريمة الرشوة في التشريعات العربية کتابنامه: ص. 229-230
ج‍ام‍ع‌ال‍م‍ق‍دم‍ات‌
/ شریف جرجانی...[و دیگران], ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌., ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ از روی‌ ن‍س‍خ‍ه‌ای‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌خ‍ط طاه‍ر خ‍وش‍ن‍وی‍س‌ در ۱۳۸۹ ق‌. ن‍وش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اف‍س‍ت‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌., ‏‫چاپ ؟: ۱۳۹۰ق.= ۱۳۴۸.‬, شریف جرجانی...[و دیگران]؛ ب‍ه‌خ‍ط طاه‍ر خ‍وش‍ن‍وی‍س‌

صفحه‌ها