طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

يهود کردستان
اریک براور ، رافائیل پاتای ، شاخوان کرکوکی ؛ عبدارزاق بوتانی, عنوان ديگر: يهود کردستان ـ دراسة اثنولوجية کتابنامه
چکامه های بلند جاهلی همراه با ترجمه و شرح لغات و موارد دشوار
ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ م‍ح‍م‍ود ش‍ک‍ی‍ب‌, اش‍ع‍اری‌ ک‍ه‌ در ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍ده‌ اس‍ت‌ "م‍ع‍ل‍ق‍ات‌" ن‍ام‍ی‍ده‌ م‍ی‌ش‍ود
کتاب الانتصار
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍م‍رت‍ض‍ی‌ ع‍ل‍م‌ال‍ه‍دی‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍م‍وس‍وی‌ ال‍ب‍غ‍دادی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, 1, ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍م‍رت‍ض‍ی‌ ع‍ل‍م‌ال‍ه‍دی‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍م‍وس‍وی‌ ال‍ب‍غ‍دادی‌, چاپ سنگی
کتاب البستان فی ذکر الاولیاء و العلماء بتلمسان
تالیف: محمدبن محمدبن احمد الملقب بابن مریم ؛ تحقیق: محمدبن یوسف القاضی, کتابنامه نمايه
کتاب الخمس
تالیف مرتضی الحائری ؛ تحقیق: محمد حسین امراللهی
کتاب الشوارق
‏‫/ ابوالحسن‌بن‌احمد القائنی‌القاشانی‬, عربی., کتاب حاضر به مناسبت نخستین همایش بین‌المللی مکتب فلسفی اصفهان منتشر شده است., کتابنامه: ص. [۲۴۹] - ۲۵۰؛ همچنین به صورت زیرنویس., ابوالحسن بن احمد القائنی القاشانی ؛ صححتها و قدمت لها زهره قربانی
کتاب الفتوح
ابی محمد احمد بن اعثم الکوفی
کتاب الفصل فی الملل و الاهواء و النحل
للامام ابی محمد بن احمد بن حزم و محمدبن عبدالکریم شهرستانی
کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه
تالیف عبدالرحمن الجزیری, الجزء الاول‎۰ قسم العبادات‎۰- الجزء الثاني‎۰ قسم المعاملات‎۰- الجزء الثالث‎۰ قسم المعاملات‎۰- الجزء الرابع‎۰ قسم الاحوال الشخصيه
کتاب المنمق في اخبار قريش
لمحمد بن حبیب البغدادی ، صححه و علق علیه خورشید احمد فارق, کتابنامه: ص. ۴۳۵ - ‎۴۷۹
کتاب تاریخ المدینة المنورة (اخبار المدینة النبویة)
تالیف ابی زید عمربن شبه النمیری البصری ، علی محمد دندل و یاسین سعدالدین بیان, عنوان ديگر: کتاب تاريخ المدينة المنورة (اخبار المدينة النبوية)
کتاب جمل من انساب الاشراف
الامام احمدبن یحیی بن جابر ؛ حققه و قدم له: سهیل زکار و ریاض زرکلی, ج.‎۱: <السيرة النبوية>.- ج.‎۲:<الشمائل النبوية و اخبار الامام علي بن ابي طالب>.- ج.‎۳:<اخبار علي بن ابي طالب و ابنائه عليهم السلام>.- ج.‎۴: <امر العباس بن عبدالمطلب بن هاشم و ولده>.- ج.‎۵: <نسب بني عبد شمس بن عبد مناف>.- ج. ‎۶: <بنو امية بن عبد شمس ‎۱>.- ج.‎۷: <بنو اميه بن عبد شمس (‎۲)>.- ج.‎۸: <بنو عبد شمس(‎۴)>.- ج.‎۹: <بنو عبد شمس(‎۵) - بنو عبد العزي بن قصي>.- ج.‎۱۰: <بنو زهره بن کلاب - بنو عدي بن کعب>.- ج.‎۱۱: <بنو عامر بن لوي - بن مزينه>.- ج.‎۱۲: <مرة بن ادبن طابخة - بنو سعد بن زيد مناة بن تميم>.- ج.‎۱۳: <بنو عمر بن تميم - بنو ثقيف>, کتابنامه به صورت زير نويس زبان عربي ;
کتاب سلیم بن قیس الهلالی التابعی الکبیر من اصحاب امیرالمومنین
/ ال‍م‍ول‍ف‌ اب‍وص‍ادق‌س‍ل‍ی‍م‌ب‍ن‌ق‍ی‍س‌ال‍ه‍لال‍ی‌ال‍ع‍اوی‌ال‍ک‍وف‍ی‌, ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Kitab -e Salaim Ibn Qays Al-Helali: The book of: Salaim ibn Qays Al-helali‬., ج.۱-۳(چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۵), ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر الان‍ص‍اری‌ال‍زن‍ج‍ان‍ی‌ال‍خ‍وئ‍ی‍ن‍ی‌
کتاب مقتل الحسين عليه‌السلام
تالیف لوط بن یحیی ابومخنف ؛ مع التعالیق: الحسن الغفاری, کتابنامه بصورت زيرنويس
کربلاء في الارشيف العثماني دراسة وثائقية (۱۸۴۰ - ‎۱۸۷۶م)
تالیف دیلک قایا ، اشراف و تقدیم زکریا قوشون ، ترجمه عن الترکیه حازم سعید منتصر و مصطفی زهران, کتابنامه
کشف الغمه في معرفة الائمه
تالیف ابی الحسن علی بن عیسی بن ابی الفتح الاربلی
کفاية الاثر في النص علي الائمة الاثني عشر
تالیف: علی بن محمدبن علی الخزاز القمی الرازی ؛ حققه العلم: عبداللطیف الحسینی الکوه کمری الخوئی, کتابنامه: ص. ۳۳۶ - ‎۳۳۹؛ همچنين به صورت زيرنويس

صفحه‌ها