طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

نقود الدولة العيونية في بلاد البحرين
نایف بن عبدالله الشرعان, کتابنامه
نقوش الحجر النبطية
سلیمان بن عبد الرحمن الذییب, کتابنامه ، نمایه
نهرالنور
تالیف صلاح الدین التجانی الحسنی
نيل الاوطار من احاديث سيد الاخيار: شرح منتقي الاخبار
محمد بن علی ابن محمد الشوکانی, کتابنامه
هداية الامه الي معارف الائمه
تالیف ابو جعفر جواد بن المحسن بن الحسین الخراستانی, کتابنامه
يهود کردستان
اریک براور ، رافائیل پاتای ، شاخوان کرکوکی ؛ عبدارزاق بوتانی, عنوان ديگر: يهود کردستان ـ دراسة اثنولوجية کتابنامه
چکامه های بلند جاهلی همراه با ترجمه و شرح لغات و موارد دشوار
ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ م‍ح‍م‍ود ش‍ک‍ی‍ب‌, اش‍ع‍اری‌ ک‍ه‌ در ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍ده‌ اس‍ت‌ "م‍ع‍ل‍ق‍ات‌" ن‍ام‍ی‍ده‌ م‍ی‌ش‍ود
کتاب الانتصار
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍م‍رت‍ض‍ی‌ ع‍ل‍م‌ال‍ه‍دی‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍م‍وس‍وی‌ ال‍ب‍غ‍دادی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, 1, ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍م‍رت‍ض‍ی‌ ع‍ل‍م‌ال‍ه‍دی‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍م‍وس‍وی‌ ال‍ب‍غ‍دادی‌, چاپ سنگی
کتاب البستان فی ذکر الاولیاء و العلماء بتلمسان
تالیف: محمدبن محمدبن احمد الملقب بابن مریم ؛ تحقیق: محمدبن یوسف القاضی, کتابنامه نمايه
کتاب الخمس
تالیف مرتضی الحائری ؛ تحقیق: محمد حسین امراللهی
کتاب الشوارق
‏‫/ ابوالحسن‌بن‌احمد القائنی‌القاشانی‬, عربی., کتاب حاضر به مناسبت نخستین همایش بین‌المللی مکتب فلسفی اصفهان منتشر شده است., کتابنامه: ص. [۲۴۹] - ۲۵۰؛ همچنین به صورت زیرنویس., ابوالحسن بن احمد القائنی القاشانی ؛ صححتها و قدمت لها زهره قربانی
کتاب الفتوح
ابی محمد احمد بن اعثم الکوفی
کتاب الفصل فی الملل و الاهواء و النحل
للامام ابی محمد بن احمد بن حزم و محمدبن عبدالکریم شهرستانی
کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه
تالیف عبدالرحمن الجزیری, الجزء الاول‎۰ قسم العبادات‎۰- الجزء الثاني‎۰ قسم المعاملات‎۰- الجزء الثالث‎۰ قسم المعاملات‎۰- الجزء الرابع‎۰ قسم الاحوال الشخصيه
کتاب المنمق في اخبار قريش
لمحمد بن حبیب البغدادی ، صححه و علق علیه خورشید احمد فارق, کتابنامه: ص. ۴۳۵ - ‎۴۷۹
کتاب تاريخ المدينة المنورة (اخبار المدينة النبوية)
تالیف ابی زید عمربن شبه النمیری البصری ، علی محمد دندل و یاسین سعدالدین بیان, عنوان ديگر: کتاب تاريخ المدينة المنورة (اخبار المدينة النبوية)

صفحه‌ها