طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

غور الامور
لامام الحکیم الترمذی ، ضبط و تحقیق احمد عبدالرحیم السایح و احمد عبده عوض, بالاي عنوان: المکتبه الصوفيه کتابنامه: ص. [۱۷۵ - ‎۱۸۵]؛ همچنين به صورت زيرنويس
فتح المعطي و غنية المقري: شرح مقدمة ورش المصري
کتابنامه, تا‌لیف‌ محمد بن‌ احمد بن‌ عبدالله‌ الضریر الشهیر با‌لمتولی‌؛ تحقیق‌ جما‌ل‌الدین‌ محمد شرف‌
فرق‌الشیعه
/ح‍س‍ن‌‌ب‍ن‌‌م‍وس‍ی‌ ن‍وب‍خ‍ت‍ی‌, عربی., ابی محمد الحسن بن موسی ، حققه و علق علیه و قدم له: محمد باقر ملکیان
فقه اللغه و سر العربیه
ابی منصورعبدالملک بن محمد اسماعیل الثعالبی
فن التصویر فی العصر الاسلامی
/ ص‍لاح‌‌اح‍م‍د ال‍ب‍ه‍ن‍س‍ی‌., ج.1<فن التصویر فی بلاد العالم العربی> .- ج.2<التصویر الایلخانی و التیموری فی ایران> .- ج.3<التصویر الصفوی فی ایران و العثمانی فی ترکیا و المغولی فی الهند>, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌., صلاح احمد البهنسی
فن الروایه فی سردیات زید الشهید
فوزیه لعیوس الجابری
فنون الكتابه الادبيه و الصحافيه و العلميه
انور عبد الحمید موسی, كتابنامه ص. 649-656
فهارس سبل الهدي و الرشاد في سيرة خير العباد
محمدبن یوسف الصالحی الشامی و عبدالفتاح شبل ابو سلیمان, عنوان عطف: سبل الهدي و الرشاد: فهارس

صفحه‌ها