طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی‌عربی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

عوائد الايام
احمد بن محمد مهدی النراقی
عوارف المعارف
تالیف عبدالقاهر بن عبدالله السهروردی
عون اخوان‌الصفاء علی فهم کتاب‌الشفاء
/ تالیف بهاءالدین‌محمدبن‌حسن الاصفهانی, عربی. كتاب حاضر شرحی بر كتاب «شفا» تالیف ابن سینا است., كتاب حاضر شرحی بر كتاب «شفا» تالیف ابن سینا است., کتابنامه., تالیف بهاءالدین‌ محمد بن‌حسن الاصفهانی؛ تحقیق علی اوجبی, مندرجات: ج.۱.فی‌المنطق
ع‍ب‍ر م‍ن‌‌ال‍ت‍اری‍خ‌
‏‫/ ب‍اق‍ر ال‍م‍ح‍س‍ن‍ی‌.‬, ‏‫عربی.‬, ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.‬
غور الامور
لامام الحکیم الترمذی ، ضبط و تحقیق احمد عبدالرحیم السایح و احمد عبده عوض, بالاي عنوان: المکتبه الصوفيه کتابنامه: ص. [۱۷۵ - ‎۱۸۵]؛ همچنين به صورت زيرنويس
فتح المعطي و غنية المقري: شرح مقدمة ورش المصري
کتابنامه, تا‌لیف‌ محمد بن‌ احمد بن‌ عبدالله‌ الضریر الشهیر با‌لمتولی‌؛ تحقیق‌ جما‌ل‌الدین‌ محمد شرف‌
فرق‌الشیعه
/ح‍س‍ن‌‌ب‍ن‌‌م‍وس‍ی‌ ن‍وب‍خ‍ت‍ی‌, عربی., ابی محمد الحسن بن موسی ، حققه و علق علیه و قدم له: محمد باقر ملکیان
فقه اللغه و سر العربیه
ابی منصورعبدالملک بن محمد اسماعیل الثعالبی
فن التصویر فی العصر الاسلامی
/ ص‍لاح‌‌اح‍م‍د ال‍ب‍ه‍ن‍س‍ی‌., ج.1<فن التصویر فی بلاد العالم العربی> .- ج.2<التصویر الایلخانی و التیموری فی ایران> .- ج.3<التصویر الصفوی فی ایران و العثمانی فی ترکیا و المغولی فی الهند>, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌., صلاح احمد البهنسی
فن الروایه فی سردیات زید الشهید
فوزیه لعیوس الجابری
فنون الكتابه الادبيه و الصحافيه و العلميه
انور عبد الحمید موسی, كتابنامه ص. 649-656
فهارس سبل الهدي و الرشاد في سيرة خير العباد
محمدبن یوسف الصالحی الشامی و عبدالفتاح شبل ابو سلیمان, عنوان عطف: سبل الهدي و الرشاد: فهارس

صفحه‌ها